Tuesday, August 28, 2012

27.08.2012Felemelkedett mesterek: Új életetek épp kezdődik

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
The Ascended Masters: Your New Lives are Just Beginning


A kristály együttrezgés és rezgés [rezonancia és vibráció] energiáit testeteken és csakráitokon keresztül összpontosítják le, és közületek sokan kezdik el felismerni ezeket az energiákat, ahogy rajtatokon keresztül átadják nektek. Felismeritek, hogy ezek az energiák valóban az eljövendő dolgok jelei, és ez a felismerés a természetes Teremtésetek korlátlan erői számára enged utat, hogy csodálatos módokon váljon ismertté.

Kezditek megérteni a rezgéses és összhangzó kinyilvánítások fontosságát mindennek, melyet szeretnétek megjeleníteni Életetekben, és ez egy folyamat, melyet felsőbb énetek vezetett, aki olyan tudatállapotokban létezik, hogy önmagukat lefelé összpontosították a harmadik és negyedik dimenziók birodalmaiba, azért, hogy létezzenek a Föld sűrű rezgéses síkjain, és leckéket tanuljanak, mialatt másokat segítenek növekedésük mentén, hogy felemelkedjenek.

Talán viszont azt mondanátok nekünk – drága barátok [a megszokott Fénymunkás közösség] nem segíti egymást felemelkedni mindennapi Életünk során. Egyszerűen felemeljük magunkat, mialatt elnyeljük és olvassuk az energiákat és közléseket, melyet ti drága lelkek átadtok. Elmondjuk nektek, hogy ez az energia, amit éreztek, kifejezésre kerül, és kisugárzik másoknak, még akkor is, amikor nem ismeritek fel, amit tesztek, egy hatalmas kollektív [együttes] vízfodrozódás-effektust keltetek azoknál az energiáknál, melyeket a világotokban minden egyes lélek kibocsát.

A Fény minden cselekedete és kinyilvánítása egy hatást teremt meg, mely oly erős és hathatós, és megértett az, hogy ti, drága lelkek, még nem lennétek képesek felfogni, vagy kipuhatolni az igazi valóságos és óriási hatásokat, melyeket gyakoroltok világotokra, és a kinyilvánított együttes [kollektív] energiákra, azonban el kellene mondanunk, hogy a végrehajtott energia munka minden Fénymunkás által, kik sok esetben nem ismerik fel, hogy ilyen munkát visznek véghez, mindannak az ügyes megjelenítését [manifesztálását] látja, mely előfordul a közvetlen jövőtökben.

Oly nagyon sokat hallottatok, és nagyon keveset erről a jövőről, és ez azért van, mert a megjelenítési [manifesztációs] és elképzelési [vizualizációs] képességeitek mindig nagyon fontosak. Kívánjuk nektek, hogy a tudat olyan síkján létezzetek, mely otthont ad új, ötödik dimenziós világotoknak, és óhajtjuk, kezdjetek el Teremteni ezekben a birodalmakban.

Szeretnénk tőletek, hogy e birodalmakat úgy kezeljétek, mintha saját Otthonotok lennének, mert drága lelkek, nagyon gyorsan kell belenőnötök, és együtt rezegnetek az ilyen birodalmakkal. A létezés és tudat nagyon tiszta síkjaira fogtok rálelni az ötödik dimenzió birodalmaiba való felemelkedés során, hiszen úgy fogjátok találni, hogy természetes Teremtés és megjelenítési képességeitek szertelenül és élesen felfokozzák e birodalmakon belül.

Mindnyájatokat oly nagyon mélységesen szeretnek, és az ötödik dimenzió birodalmaiban majd meglátjátok és megértitek, miért érzünk ilyen erős és tiszta Szeretetet az emberiség egésze iránt, és miért szeretnénk segíteni nektek – ha ez a kívánság – hogy fejlődjetek és felemelkedjetek a létezés és tudat / tudatosság tiszta birodalmaiba, és ennek erejéig, többet dolgoztunk fizikai valóságotokkal, mint amit talán elképzelnétek.

Világotokban sok drága lélek feltételezi, hogy mivel a felsőbb dimenziókban létezünk, csupán energia munkákat viszünk véghez, és nem működünk közvetlenül együtt sok kormánnyal, katonai intézménnyel és lélekkel, kiknek lehetne, és valóban meg is van a hatalmuk, hogy határozott, nagy és pozitív változásokat vigyenek végbe.

Természetesen hallottatok az álmok ideje során történt kölcsönhatásokról közöttünk és sok névleges vezető és lélek között világotokban a hatalom fontos pozícióiban, akik az ilyen tisztségeket felhasználhatták, hogy elkezdjék életbe léptetni azokat a változásokat, melyek szükségesek, az igazság felfedésével egyetemben, melyeket közvetlenül felfedtek nekik, az átfogó leleplezési program részeként, mely majd megtörténik.

A fontos pozíciókban lévő ilyen vezetők és lelkek közül oly nagyon sokan kezdtek el „céget váltani”, szolgálatkészen és cselekvően velünk dolgozni álom birodalmaikban, hogy segítsék őket a Fény erős tisztaságát felszívni. A részvét energiái e lelkekben felmerülnek, ahogy akár leköszönnek, hogy megengedjék a változások megtörténtét, akár elkezdenek tevékenyen dolgozni földi birodalmaitokban, hogy az ilyen változásokat életbe léptessék.

Sokan vannak, akik magukba szívják a Fényt, melyet készségesen adunk át nekik, álom birodalmaikban a velünk való tanácskozás során arról, mi a teendő világotokban, hogy segítsék a változásokat életbe léptetni, és segítsék az igazság nyilvánosságra kerülését, az ilyen lelkek maguk is aktív szerepeket vállalnak gyönyörű világotok megsegítésében [a jelenben és a jövőben is].

Nagy lépéseket és fordulópontokat érnek el a lelkek az egyéni felébredésük által, ahogy közületek sokan nyilatkoztatjátok ki távolságotokat az [alsóbbrendű] földi élményektől, hiszen megtapasztaltátok azt, a jelentősen korlátozott határokon és szerkezeteken belül.

Az ilyen korlátozott szerkezetek közül sok az ilyen szerkesztések tudatalatti, és sok esetben az öntudatlan táplálásának eredményeképpen jött létre, hiszen ezek ugyanannyira gondolati [mentális] szerkesztések, mint amennyire fizikaiak. Sokat a valóság előre meghatározott észlelései táplálják oly nagyon régóta, és most elkezditek felismerni, hogy özön más valóság létezik, melyek oly nagyon tiszták, hogy belepillanthattok a belső munkátok megtétele során, és megnyithatjátok a csakrákat, melyeknek megnyitva kell lenniük annak érdekében, hogy az egyén szert tegyen a felemelkedettebb birodalmak teljes és tiszta észlelésére az ilyen csakrákon keresztül.

Élményetek minden pillanatában Egyetemes energiát küldtök át a csakráitokon keresztül, és ezt az energiát olyan forrásokból összpontosítjátok le, ami olyan tiszta, mint Világegyetemetek Teremtője, egész úton le Naprendszeretek Napjáig, és le a világotok felemelkedettebb asztrál birodalmain át, ahol az ilyen energiát eltorzítják egy bizonyos fokig, tovább, mint ami általában elért az ilyen energia lefelé összpontosításával, annak érdekében, hogy illeszkedjen a sűrű és beburkolt csakrákhoz, melyeken át kell jönniük az alsóbbrendű birodalmaitokba történő letöltése során, mindnyájatokon keresztül, hogy valóságotokat Teremtsétek.

Csodálatos volt meglátni az emberiség csakráinak megnyílását és kiterjeszkedését, míg ez a terjeszkedés folyamatban volt, és egyénileg ment végbe sok földi léleknél történelmetek során végig, most működik a tömeges kollektív [együttes] felemelkedés és a közös [kollektív] felismerés és Egyetemes csakráitok megnyílása – mely meglehetősen nagyszámú –a folyamatosan tiszta energiákkal összhangban, melyet most adnak át nektek, hogy az ilyen csakrák további megnyitását észlelje, mely lefelé engedi majd az ilyen energiáknak egy nagyon tiszta elnyelését.

Közületek sokan mentek át [most] az ilyen energiák elnyelésének folyamatán, melyek meglehetősen észrevehetők, ahogy megfigyelitek, és tisztán érezhetitek a kiterjeszkedés érzékelését, és ahogy valóságotok és szívetek megállapodik, másnak tűnik, vagy úgy látszik, megváltozott. Ezt sokan egy „elmélyedés / elnyelés” [abszorpció] folyamataként címkézik fel, és azt mondjuk, hogy ez egy egészen pontos címke, hiszen ez az, ami lényegében történik, drága lelkek; egy nagyon tiszta hatalom / erő energiáit nyelitek el, melyet mi rendeltünk el, hogy leküldjenek világotoknak mindnyájatok számára magatokba szívni. Mivel ezek az olyan tisztaságból való energiák, melyet világotok oly nagyon régóta nem látott, közületek sokan, akik érzékenyebbek a megnyílásokra és az energiák magatokba szívására, észre fogjátok venni a kiterjeszkedést és a változást az észlelésben, mely ezen egészen tiszta energiák elnyelésével társul.

Érzékeléseteket, általános gondolkodásotokat és szívbéli beállítottságotokat megváltozva találjátok, és valóságaitok hasonló módon változnak, melyben mindazt, ami valaha fontos volt számotokra Életetekben, elkezdik lecserélni egy mindig uralkodó Élet, nyugalom, és a legfontosabban, a béke érzésével. Közületek sokan leltek rá a békére és nyugalomra abban, melyet földi Életetek bőségében nem értek el, melyet magatokhoz vettetek, és újra megbarátkoztok a felemelkedettebb dimenziós élménnyel: nevezetesen, az ötödik dimenziós élménnyel.

Ahogy azelőtt állították, az ötödik dimenzió az általatok a harmadik és negyedik dimenzió birodalmaiban megtanult leckék összességének egyesített birodalma, és az alacsonyabb dimenziókon keresztüli minden gyötrelmetekért jutalmakra fogtok lelni felemelkedésetek során az ötödik dimenzióba.

Amit ez alatt értünk az, hogy a Szeretet, béke, nyugalom és csend természetes energiáira fogtok rátalálni, melyekből mindig léteztetek, és normálisként ismertétek el, mielőtt lealacsonyítottátok magatokat a harmadik dimenzió birodalmaiba, és szélsőségesen korlátozott testekben és megrögzött gondolkodásokban léteztetek. Világotokban azok, akikről még nem tűnik úgy, hogy megtalálnák a nektek átadott tiszta energiákat, még mindig a saját útjukat járják, magukévá téve az energiákat, melyeket egy kevésbé tiszta növekményben adnak át, és azok, akik ezeket az energiákat megtalálják, képesek hasonulni hozzájuk anélkül, hogy túlságosan elárasztanák őket puszta jelenlétük és hatalmuk / erejük / hatásuk / hatásosságuk.

A közeljövőben rá kell lelnetek a világotokba megérkező sok Mesterre a mindig előnyben részesített Fény hullámain.

Ilyen hullámokon utazunk, és egy bizonyos állapot elérésekor az egyén magasabb dimenziós növekedésében – még ha óhajt is utazni egy csillagon, vagy Anyahajón – kevésbé lesz kívánság, és közülünk sokan inkább azt választják, hogy kinyilvánítsuk magunkat, és a Teremtés tiszta Fényén utazzunk, melyen minden lélek létezik és él, a burok és az ideiglenes test mögött. Mi mind a tiszta Szeretet energiája vagyunk a mennyei birodalmakból és az Anya és Atya Teremtő energetikai szerkezeteiből, és ez a Fény végtelen a minőségében [kapacitásában] és abban, amit tenni képes mindenki számára, aki nyitottá válik rá, és megérti / felfogja mindenhatóságát.

Még a technológia is, melyet átadnak nektek csillagtársaitok az előttünk álló közvetlen időszakban, e tiszta energiából működik, és ebből a tiszta energiából alkották, melyben az ötödik dimenzión túli birodalmakból sok lélek választotta azt, hogy utazásaikat ezen teszik meg, és a fejlett technológia olyan, mely szertelenül fog világotok javára szolgálni, azonban ez az ötödik dimenzión túli birodalmakban egyre kevésbé válik egy [észlelt] szükségességgé.

A tiszta energiát [mely üzemanyaggal látja el a Galaktikus technológiát] elküldték világotoknak, valóságotokat Teremtendő, és megszűrték, hogy illeszkedjen birodalmaitok sajátságos együttrezgéséhez [rezonanciájához] és más alacsonyabb dimenziós birodalmakhoz Gaia szerkezetének minden zugában. Még a fenti dimenziók birodalmait és az alsóbbrendű birodalmakat is ebből az energiából szerkesztették, hiszen ez eltérő oktávokon és különböző rezgéses, összhangzó [harmonikus] rezgésszámokon létezik.

Ahogy az energia rezgésszámát és tisztaságát az ember képes megtapasztalni, és a beivódás / lekötés [az abszorbeálás] növekszik, így tapasztalja meg a társuló tudatállapotot, melyet az ilyen tiszta energia felépít. Egy fokozódóan tiszta tudatállapoton és a tudatosság alsóbb síkjain léteztek tapasztalásotok minden egyes pillanatában. A rendkívüli hatással / hatalommal / erővel nektek átadott tiszta Fény – melyet már oly sokszor megvitattunk – az a Fény, mely mérhetetlenül kevésbé torzított, melyet leküldtek nektek az alacsonyabb dimenziós valóságaitokba oly nagyon sokáig.

Képesek voltunk megadni a rendelkezéseket [dekrétumokat], hogy birodalmaitokba kibocsássák ezt a Fényt, a világotoknak a fejlődésében segítő Felsőbb Tanácsokkal való ülésekkel összhangban. Arra az elhatározásra jutottunk, hogy ennek a Fénynek a küldésére és az alsóbbrendű birodalmaitokban való elnyelésére mérhetetlenül szükség van, mert nagyon sok megtestesült Fénymunkás és csillagmag hozta meg szándékát, hogy ne csupán kiterjessze önmagát, az energiát, melyet képesek áthozni – mely végül az együttes energiák javára szolgál roppant módon – hanem az ilyen lelkek közül sok abba is beleegyezett, hogy megtestesülnek, vagy világotokban hihetetlen nehéz körülmények között találnak magukra, abbéli erőfeszítésben, hogy megtapasztalják és megtisztítsák a „legrosszabbat” és az együttes [kollektív] energia legsűrűbbjét, melynek kitették világotokat oly nagyon sokáig.

Előzőleg megvitattuk azt a roppant önfeláldozást, melyet az olyan lelkek vittek végbe világotokban, mint drága Jézus, melyen az ilyen lelkek átmentek, az élmények legrosszabbjai közül valókat élték át Földeteken, megtisztították [az ilyen élmények mögötti energiákat] és segíteni tudták a közösséget az ilyen energiák kitisztításában egy nagyon nagy szinten, ennek teljesítésével. Ez egy nagyon fejlett és tiszta módszere az energiamunkának, melybe nagyon sok megtestesült Fénymunkás készségesen beleegyezett, hogy magukra vállalják, azért, hogy az együttes energia illeszkedhessen a világotoknak küldött tiszta energiákhoz, melyet fokozódóan tiszta emelkedésben küldenek.

Emiatt, és a nagyon sok ébredő lélek által megtalált kinyílások miatt világotokban sokan közülük, valóban a Föld őslakosai: mindez miatt lehetőséget láttunk az előrehaladásra, és a legfontosabb és legszükségesebb megjelenítések [manifesztációk] kiváltására.

Legdrágább lelkek, még mindig meg kell engednetek a fizikai fakuló időtökből egy kicsit többet, hogy ezen energiák roppant hatásait ismertté tegyék világotok színpadán, és kérünk benneteket, bízzatok, amikor azt mondjuk, hogy testileg [fizikailag] sok minden van folyamatban régóta, hogy legyengítsék a hatalomban lévő sötét lelkeket, akik megmaradnának dühöngésükben és törekvésükben, ha ez a közbeavatkozás nem történne meg.

Egy nagyon tiszta erő / hatalom / hatás energiáit engedték szabadjára, és közületek sokan valóban megfigyeltétek az ilyen energiák érzésének személyes és egyéni hatásait. Az ilyen energiák arra az energia-alapozásra épülnek, melyeket nagyon csodálatos és tiszta módokon hoztak világra az igazság, technológia és egy jobb valóság átadásához az elrendelt együttes [kollektív] felemelkedésetekért való felkészülésben.

Értjük, hogy sokan még nem fogják fel / nem érzékelik, milyen sok változást lehet életbe léptetni egy látszólag ilyen kicsiny időkereten belül, és elmondjuk nektek, hogy oly nagyon sok szükséges munkát visznek véghez világotokban az idő fogalmán kívül, és a belső kódokat, melyek valóságotokat oly nagyon régóta beprogramozták, most [teljesen] visszaadják a Fény és a Fény szándékának kezébe azért, hogy az emberiség elkezdhessen hozzáférni az ilyen kódokhoz, és a gazdagság és szabadság ajándékaihoz, és a Multidimenzionális elérhető az ilyen kódokkal, ismételten, a világotok régóta elrendelt együttes [kollektív] felemelkedésével összhangban.

Még sok lélek is, aki még mindig összhangban van az elit napirendjével, talán magát úgy találja, hogy a Fénnyel óhajt kölcsönhatásba lépni, ahogy a fény tisztán tudatja magát, és ahogy oly nagyon sokan most bátran fellépnek, hogy világotokban rávilágítsanak az igazságra, és átadják a technológiákat, melyek oly nagyon szükségesek világotok egésze számára, hiszen mindnyájatok hasznára kell válnia: látjátok megjelenő jövőtök kezdeti jeleit magatok előtt ez időben.

Ebben az időben láttok az ingyen energián alapuló technológiát átadni szándékozó csoportokat minden megyében [Keshe Alapítvány], olybéli erőfeszítésben, hogy rávilágítsanak azon országok napirendjére, akik nem fogadják el az ilyen technológiákat, és hogy gazdagságot és békét adjanak azoknak az országoknak, akik készségesen elfogadják az ilyen technológiákat, és azt mondjuk, hogy azoknak az országoknak a száma, aki el fogja fogadni, mérhetetlenül többségben van.

Végül, ezt a technológiát át kell adják világotok minden egyes jellegének, és egy ebből eredő együttes [kollektív] felemelkedésre, egységre és összhangra kell lelnetek, mely elcsodálkoztat majd benneteket, hogy az elkülönülést valaha is hogyan erőltethették és táplálhatták úgy, ahogyan azt tették oly nagyon sokáig. Ti vagytok azok a drága Fénymunkások, akik ezt az egészet lehetővé tettétek, és ti találtok rá a felébredésre és kinyílásra magatokban, mely a legteljesebben segítséget nyújt az energiák megjelenítésében, mely – ismételten – a fizikai leleplezések számára állítja fel a színfalakat.

Ahogy egy hatalmas fizikai esemény elvezeti egész világotokat annak a megértéséhez, amit visszatartottak tőletek, mindnyájan rátaláltok az ebből eredő felfedésekre egy tömeges szinten a sötét lelkek belső munkájáról, tetteiről és szándékairól, akik mindnyájatokat az alsóbbrendű tudat és valóság előre programozott állapotain belül tartottak abbéli erőfeszítésben, hogy irányítsanak [kontrolláljanak] benneteket, hiszen ők a mentális intelligencia magasabb al-síkjain léteztek.

Az ilyen mentális intelligenciát használták, és a ridegség [hidegség, közöny] az, mely az általuk megtapasztalt birodalmakkal együtt érkezett, hogy az emberiséget irányítsák és eszén túljárjanak, ahogy felépítettek egy egész társadalmat sok várossal, nekik és hitüknek otthont adó emlékművekkel.

A Szabadságszobrot New York Cityben luciferi hitük egyik jelképeként fogjátok látni, hiszen elég sokat elrejtettek a szabad ég alatt, annak a jeleit, amit tettek, és amit óhajtottak tenni oly nagyon régóta. Magukat ravaszoknak és okkultaknak gondolták az ilyen jelek lármás átadásával, azonban ahogy az emberiség felébred, balfogásaik abban, hogy szándékosan kitték magukat, hogy kinevessék a fel nem ébredt emberiséget, ki először nem látták meg az ilyen jeleket: az ilyen balfogások most őket látják megvilágítva [leleplezve] egy óriási szinten mindazok által, akik nyitottá kezdenek válni arra a bizonyos elképzelésre [ideára] és annak a valóságára, ami történt világotokban oly nagyon sokáig.

Sajnos, a sötétek cselekedetei nem lehettek volna így az emberiség által táplált tettek nélkül oly nagyon sokáig, és most látjátok, hogy sok a befolyásos lélek, aki feláll, és a nagyon szükséges igazságokról és a Szeretet, Fény, béke és minden drága lélek iránti tiszteletről prédikál.

Itt az idő az emberiség számára, hogy összegyűljön [egyesüljön]. Többé nem rekedhetnek meg az energiák és a szükségeltetett megjelenítések [manifesztációk], hiszen maga a Föld többé már nem létezik azokban a sűrűségekben, melyeket naponta táplálnak felszínén. Lelke messze távol áll a harmadik dimenzió cselekedeteitől, mialatt testi szerkezetére – mely az ötödik dimenzió birodalmaiba emelkedik fel – még mindig mérhetetlenül hatást gyakorolnak az ilyen történések, melyet nemz a gyűlölet, elkülönülés és a nagyon valós hatás félreértése, mellyel bírtok egy igen valós és tudatos világra, mely Életeteket vendégül látja.

Sokan vannak, kik világotokban örökké a régi módokon belül és mögött maradnának, ha megengednék nekik, azonban most nagyon sokan vannak a világotokban azok, akik készen állnak megtenni mindent, amit tudnak, hogy segítsék elvezetni drága Gaia-t érett Arany Korába.

A Fénymunkások, akik nem lépnek fel közvetlenül, hogy felajánlják az igazságot és Szeretetet világotoknak, önmagukat az igen szükséges energiamunka végrehajtásában találják, és kérünk benneteket, folytassátok erőfeszítéseteket, hogy fenntartsátok az egyensúlyt Életetekben, mely benneteket képesnek lát felszívni ezeket az energiákat olyan tisztaságban, melyet most adnak át nektek. Ti mind e világnak Mennyei hírvivők, Fényadók és békeadók vagytok, akik vendégül láttátok az alacsonyabb dimenziókat, és az ebből eredő érzéseket, szívbéli beállítottságokat, cselekedeteket [a Föld] történelmében nagyon sokáig.

Most drága lelkek, ne veszítsétek el hiteteket, mert új Életetek csupán most kezdődik el!

Köszönöm, Felemelkedett Mesterek!

Csatorna: Wes Annac

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.comTranslated into Hungarian by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumitudatossag.blogspot.com/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


Translator: Clarissa

Saturday, August 11, 2012

6.8.12Ne mulasszátok el élni az életet2012. augusztus 06.

A Merkúr egyenesen halad augusztus 8-án

Copyright © 2012 Robbyne http://www.whitewolfjourneys.com/ All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!] Weave the Web – Don’t Miss Out on Living Life – 6 Aug 2012 – White Wolf Journeys


Életünk mindennapi kihívásai hányunkat halmoz el, és borít be a bizonytalanság nyugtalan érzésével? Az elmúlt három hét Merkúr retrográd ciklusa mindenkit bepörgetett a káosz érzelmi tócsájába. Felhozta félelmeinket és bizonytalanságainkat, fel nem oldott indulatainkat.

Ahogy az emberiség teljesen kifejlődik abba, hogy e millennium Új Valóságának „Új Energia Emberiévé” váljanak, számos változásra van szükség az emberi DNS-ben. A bolygó e hatalmas energiaváltásai / energiaváltozásai megkönnyítik majd létélményünkből a kétely régi mintáinak felszínre hozatalát, ahogy megközelítjük az időt e hatalmas kísérlet befejezéséhez. Feltétlenül egyesítenünk kell az összes „adományt / ajándékot” valódi lényünk szívébe, melyet összegyűjtöttünk kalandjaink ösvénye mentén a kettősségben. A nagyszerű bölcsesség, érettség, mesterség egésze az, melyet elnyertünk. Utunk bölcsessége ez, mialatt az elkülönülés és kettősség káprázata [illúziója] magával ragadott minket.

Mivel a Merkúr egyenesen halad augusztus 8-án, van lehetőségünk az új ötletek elfogadására, beleértve a belső birodalmaktól való iránymutatást is. Ma reggel egy élénk álomból ébredtem, melyet meg akarok veletek osztani, hiszen én is éreztem ugyanannak a bizonytalanságnak a nyugtalanító érzetét. Ingerlékenynek, izgatottnak éreztem magam, és minden napról úgy találtam, hogy egy lehetőség számomra, hogy ismét gyakoroljam a Mesteri mivoltot. Némely napokon jobb voltam a játszmában, mint a többi napon. Néhány nap szánalmasan kudarcot vallottam, azonban tudván, hogy ez a három hetes ciklus oly sok lehetőséget ajánl fel számunkra a változáshoz, a tőlem telhető legjobbat tettem meg. Az áttekintés e ciklusával, ez majd felhozza az elárultság, ítélkezés, megbántódás és félelem érzéseit. Filozófiám erre vonatkozóan… ha kedden ez felzaklat, mindig van szerda. Hibáztathatom magam, és visszacsúszhatok a félelembe… vagy haladhatok az élettel. Azt választom, hogy élem az életet, és élvezem annak minden pillanatát.

Emlékeznünk kell, hogy mindnyájunk számára fontos az, hogy a vénuszi minőség kifejezései legyünk, melyet a Vénusz tranzit óta ajándékoztak nekünk. Ezek a minőségek: a szépség, alkotóképesség [kreativitás], egyensúly, belső béke, összhang [harmónia], türelem és szeretet. Ha minden reggel felébredünk, és a hála szívével mondunk köszönetet mindenért, amink van, ha arra összpontosítunk, amit teremtünk, egyszerűen mondjátok: „mutasd meg… vezess engem azt illetően, hogyan tudom behozni a vénuszi minőségeket a világba, akkor támogatni fognak és utat mutatnak nekünk. A csodák majd elkezdenek megtörténni, amint emlékszünk arra, kik vagyunk. A fény kifejezésre juttatásai vagyunk, akik egy emberi élményt választottak az átmenet és változás egy elképesztő korában. Folyamatosan rezgünk az információ egy mezején, és mi választjuk meg, melyik információt visszük be tudatunkba. Az aggódás és kétely gondolatait választjuk, vagy azt választjuk, hogy a teremtés, összhang, egyensúly, szépség és szeretet vénuszi minőségeinek gondolatait válogatjuk ki. Ez tőlünk függ.

Az álom, ami oly mély értelmű volt számomra, a következő. Egy szobában ülve találtam magam, ahol sok ember fürkészően figyelte az előadó által megosztott információt. A bemutatás közepén, a szónok kijelentette, most szeretne beszélni a születésszabályozás és az óvszerek témájáról. Nagy sóhajtás volt, és az egyik résztvevő a hallgatóságból bejelentette, hogy kényelmetlen neki ez a téma. Ez ellenkezik hitrendszerével, és vallásos hitével. Kérte, hogy ezt a témát ne vitassák meg. A tanítóról látszott, hogy zavart tekintettel hátradől, és képtelen válaszolni. Éreztem magam felállni, és megszólítottam ezt a nőt, mondván: „tisztelem hited, és véleményed, azonban vannak mások ebben a szobában, akik talán azt választják, hogy meghallgassák ezt az előadást. Ha kényelmetlenül érzed magad, egyszerűen ösztönözlek, hogy távozz ebből a szobából, így a többiek meghallgathatják az információt.”

A nő most meglehetősen felháborodottan, semmit sem szólt, azonban nem távozott, ezzel a körülötte lévőket egészen nyugtalanná téve. Ismét hallottam magam mondani: „ha ez nyugtalanít téged, vagy bárki mást, ismételten felhívlak benneteket, hogy hagyjátok el a szobát, míg az előadás e része be nem fejeződik.”

A nő és sokan mások a szobában most a távozást választották, és az előadás folytatódott. Éreztem magam méregbe gurulni, hogy ezek az egyének olyan ítélkezők, vagy félelemmel telik voltak az előadástól… és utána tetten értem magam. Abban a pillanatban kimozdultam abból, hogy a helyzetet a szeretet szemével lássam, és most a helyzetet az ítélkezés szemén keresztül szemléltem. Gondolkodtam e bizonyos téma jelképiségén [szimbolikáján] – születésszabályozás, óvszerek, fogamzásgátlás, és felismertem, hogy ez mindaz, melyről ez a Merkúr retrográd szól. Egy lehetőség, hogy újra felkeressük a régi emlékeket, félelmeket, kételyeket, ítélkezéseket, helyzeteket és egyéneket, melyek utunk részei voltak, és kiigazítást végezzünk ahhoz, hogyan vizsgáljuk meg a helyzetet, és valami újnak adjunk életet. Az óvszerek és a születésszabályozás képviselt egy védőpajzs ráhelyezését az új gondolatokra, valamint egy visszautasítást, hogy múltunkra új szemmel tekintsünk. Ha másképpen szemléljük múltbéli élményeinket, új kezdeteknek adhatunk életet, új lehetőségeknek, és természetesen új kapcsolatoknak. Ha áttekinthetjük életünkben az időt, ahol egy negatív megjegyzést befogadtunk, és megengedtünk, hogy megszabja, hogyan lássuk a világot, vagy magunkat, első alkalommal, mikor magunkat összehasonlítottuk másokkal, és kevesebbnek, és értéktelenebbnek [méltatlanabbnak / érdemtelenebbnek] éreztük, akkor adhatunk életet egy új gondolatformának… MÉLTÓ VAGYOK és VAN ÉRTÉKEM. Ez hozhat létre egy új lehetőséget, vagy egy új kapcsolatot. Ha egy régi sérelmet, vagy csalódottságot vizsgálunk meg, ahol van egy tudatalatti gondolatunk, hogy a kapcsolat azonos jelentésű [szinonim] a csalódottsággal és szívfájdalommal, átalakíthatjuk ezt az érzelmet, és életet adhatunk egy nyílt szívnek, mely készen áll megtapasztalni a szeretetet és társas viszonyt. MEGÉRDEMLEM A SZERETETET, MERT ÉN A SZERETET EGY KIFEJEZÉSRE JUTTATÁSA VAGYOK.

Mi mind a félelem, ítélkezés és kétely szemén keresztül szemléltük a világot az elmúlt három hét során, azonban a szerda jön, a Merkúr egyenesen halad, és van lehetőségünk életet adni bárminek és mindennek. Van lehetőségünk megbocsátani, és továbblépni a bűntudat és neheztelés / sértettség terhe nélkül.

Augusztus 7-én, az Ikrek csillagképből kiszárnyal az érzékeny, család-orientált Rák csillagképbe, ahol a szeretet bolygója teremt otthont magának majd az elkövetkező hónapban. A Vénusz erősíti a romantikát, összejövetelt, és egyszerűen az élet élvezését. A következő nap a Merkúr egyenesen halad. Azt választom, hogy mindarra összpontosítok, amit szeretnék a szeretet szemén keresztül létrehozni, és kimosom a múltat. Ennek megtételéhez himalájai sós fürdőt fogok venni. A víz az érzelmek eleme, a szeretet szülőháza. A meleg víz és egy csésze himalájai só egyesülése ugyanazt a rezgéses frekvenciát alkotja meg, mint a magzatvíz, így felfrissülök az anyaföld és az isteni anya istennő méhén belül, hogy emlékezzek arra, aki ÉN VAGYOK. Egy víz bolygón élő víz lények vagyunk, és a víz egy csatorna a gondolatok és érzelmek közvetítéséhez. Összpontosítani fogok mindarra, amit létre akarok hozni a Merkúr előrehaladó mozgásával, és felkészülök a csodálatos Vénusz teliholdra, mely augusztus 31-én következik be. Azok számára, akik nem rendelkeznek fürdőkáddal: előkészíthettek meleg vizet egy vödörben tengeri sóval, és mialatt zuhanyoztok, egyszerűen a fejetekre önthetitek. Belehelyezve a szándékot, hogy a múltat elmossátok. Augusztus végén a telihold szintén egy Kék Hold lesz, ezt még hathatósabbá téve. További részleteket fogok küldeni arról, hogyan dolgozzatok ezzel a bámulatos teliholddal, amit az elkövetkező hónapban élünk át.

Közületek azok számára, akik meg szeretnék érteni, hogyan dolgozzanak a vénuszi minőségekkel, hogy ezt a végső igazodást megtegyétek azért, hogy átváltsátok életeteket abba az álomba, melyet élni óhajtotok, meg fogom osztani ezeket az eszközöket az egynapos szemináriumon Svájcban, szeptember 8-án. [Csupán egy emlékeztető: regisztrálnotok kell legkésőbb augusztus 15-ig Karin Wolf-nál.] Ez egy lehetőséget fog biztosítani, hogy:

Felfedezzétek, hogyan mozduljatok ki a lineáris időből, mely feszültséget [stresszt] idéz elő, és lecsillapítja az emberi lelket egy függőleges [vertikális] időre, ahogy újra Helyreállítja kapcsolatotokat az Isteni Forrással, a teremtő lehetőség [potenciál] helyével, és az üdvösség forrásával.

Újra felébresszétek teljes lehetőségeteket [potenciálotokat]

Újragondoljátok és újratervezzétek életetek ösvényét, ahogy Újjászülettek egy egészséges és teljes testi templomba. A kristály éneklő tálak gyógyító rezgésének megtapasztalása az egyensúly helyreállításához.

Megtanuljatok átnavigálni a személyes érzelmi káoszotokon, mialatt elmozdultok az egységbe a természet világával való megújult szövetséggel. Egy lehetőség, hogy újra meghatározzátok életetek célját, ahogy meghozzátok ezt a végső hangolást, hogy igazodjatok álmotokhoz.

Meggyógyítsátok a múlt végső maradványait, ahogy Újraírjátok sorsotokat.

Megtapasztaljátok Isteni férfi és isteni női lényegetek alkímiai egyesülését, ahogy az andara kristályon belül utaztok, összekapcsolódva a lemuriai bölcsességgel. Az andarát, mely az éteri porból teremtetett, valaha az ősi egyiptomiak használták a tudatosság felemelkedettebb szintjeinek eléréséhez. Az ember az andarával a gyógyító tulajdonságait megtapasztalja, mely segít az egyénnek összekapcsolódni a megértés helyével, és a mély belső békével azáltal, hogy a tudó szívet és a gondolkodó elmét kiigazítja.

Hasonlóan egy galaktikus számítógéphez, az obszidián kő lény újrakalibrálja [újra hitelesíti] belső időzítéseteket, azért, hogy az egyén előreléphessen, tökéletes összhangban a tisztasággal és a bizalommal, ahogy ismeretlen területre navigáltok múltatok átalakításában, elhozva az egyén életének ösvényének mély megértését.

Újra megalapítsátok a szövetséget az emberi világ és a látatlan világ között.

(Egyéni ülések elérhetőek szeptember 6-tól 10-ig Zürichben. Kérlek, vedd fel a kapcsolatot Karin Wolf-fal a karin.wolf[kukac]sunrise.ch e-mail címen, ha szeretnél kérni időpontot. Ez lesz az egyetlen látogatásom Svájcban ebben az évben.)

Adjátok meg magatoknak az engedélyt, hogy megengedjétek másoknak saját útjukat járni, és összpontosítsatok a sajátotokéra azáltal, hogy mindenkit és mindent a szeretet szemén keresztül szemléltek. Vegyetek egy mély lélegzetet… térjetek vissza az élet élésének vállalkozásába megbánás / sajnálat, neheztelés, ítélkezés, félelem, hiány, veszteség és aggódás nélkül. Adjatok életet bárminek és mindennek, amire vágytok, és összpontosítsatok az élet örömére. Ne hagyjátok, hogy elmenjen mellettetek!

Varázslatot kívánok nektek!


Szeretet és szivárványok:

Robbyne
Fehér Farkas Utazásai – White Wolf Journeys - http://www.whitewolfjourneys.com/Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

http://fenytevo.blogspot.com/Copyright © 2012 Robbyne http://www.whitewolfjourneys.com/

 All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!] – Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést.

Translator: Clarissa