Friday, June 29, 2012

Gautama, BuddhaAz Egység Köre


Két döntés, melyet meg kell hoznotok, mielőtt lélektani sebeiteket meg tudjátok gyógyítani

2012. június 13.

Messages from the light: The two decisions you must make before you can heal your psychological wounds
Forrás: http://nesaraaustralia.wordpress.com/
Gautama, Buddha vagyok a Buddhasághoz vezető ösvény minden igaz szerzetesének Koronájában. Valóban, kevesebb tűzijátékkal jövök el ismét, viszont nem csekélyebb szeretettel.[*] Eljövök megbizonyosodni arról, hogy valóban megértitek Buddha és az Anya közötti kapcsolat tanítását. Valóban, a kulcs a lélektanotok gyógyulásához és a múlton való felülkerekedéshez – és a múlthoz történő minden kapcsolódás legyőzéséhez – az a megértés, hogy nem tudtok felülkerekedni az emberi tudaton/tudatosságon az emberi tudat/tudatosság alkalmazásával.

Szeretteim, látjátok, az anyagi világegyetemben minden az Anya-g fényéből teremtetett. Bármely gondotok az Anya-g fényének helytelen minősítéséből jött létre, avégett, mert a fény felvett egy olyan formát, mely nem igazodik az Atya tökéletes törvényeivel, a szeretet tökéletes törvényeivel, mely minden élet növekedését biztosítja. Következésképpen, a tökéletlen forma, a tökéletlen megjelenítés [manifesztáció], nem csupán benneteket korlátoz, hanem minden életet.

Szeretteim, hajdan az Anya fény egy olyan formát vett fel, mely a szeretet szintje alatt rezeg, és nincs orvosság az anyagi világegyetemben, mely teljesen meggyógyítja ezt a problémát. Valóban sok gyógyító módszer van, mely segíthet nektek továbblépni az ösvényen a gyógyulás felé, azonban nincs végleges orvosság, nincs bölcsek köve, nincs varázspálca, mely eltünteti a tökéletlen állapotokat csupán az anyagi világegyetemben található erők alkalmazásával.

Az egyetlen módja annak, hogy megszabaduljatok múltatoktól az, hogy a bennetek lévő Isten erőhöz / hatalomhoz nyúltok, az Atya Isten erejéhez. Ez az, melyet én Buddha természetnek hívok, amikor az a megtiszteltetés ért, hogy a tanításokat útnak indítottam, melyek az alapjává váltak annak, amit most a buddhista vallásként láttok. Ti, ma ezeket az Atya Istenként ismeritek, az Atya terjeszkedő erejeként, vagy az ÉN VAGYOK Jelenlétetekként.

Két döntést kell meghoznotok, hogy meggyógyítsanak

Szeretteim, csupán az ÉN VAGYOK Jelenlét ereje / hatalma, az Atya ereje, a Buddha ereje képes valóban felszabadítani az Anya fényt a tökéletlen mátrixból, és következésképpen a lélektani sebeitekből kigyógyítani benneteket. Mégis, annak érdekében, hogy ezt az erőt az alacsonyabb lényetekbe elhozzák, hajlandónak kell lennetek feladni kötődéseteket sebeitekhez, sérüléseitekhez, fájdalmatokhoz. Tehát ez egy kettős cselekvés, és megkívánja tőletek, hogy két döntést hozzatok meg. El kell határoznotok, hogy hajlandók vagyok önmagatokat hozzáigazítanotok az Atya akaratához. Ez az, amit Szűz Mária kinyilvánított, amikor azt mondta az angyalnak: „legyen meg a te akaratod, ne az enyém”. Ez az, amit Jézus mondott, amikor kérte az Atyát, hogy vegye el tőle a kelyhet: „legyen meg a te akaratod, ne az enyém”.

Azonban meg kell értenetek, hogy ez a ti saját felsőbb akaratotok, és nem egy olyan akarat, mely idegen tőletek, vagy mely a korlátozásotokra, vagy megszorításotokra törekszik. Ellenkezőleg, saját felsőbb akaratotok csupán azt kutatja, hogy felszabadítson benneteket, hogy mindazok legyetek, melyek vagytok. Ekképpen annak érdekében, hogy engedelmeskedjetek, és megadjátok magatokat saját felsőbb akaratotoknak, hajlandónak kell lennetek a bukott angyalok hazugságát nélkülözni, miszerint az Isten akarata ellentétes a tiétekkel, korlátozza szabad akaratotokat, vagy elveszi tőletek a szabad akaratotokat. Ez egy hazugság, melyet a Föld fejlődésére raktak rá eonokonra, és valóban, ez egy hazugság, melyet e napon és e korban kétségbe kell vonnotok, és ki kell nőnötök.

Mivel amikor valóban megadjátok magatokat saját lényetek felsőbb akaratának, akkor engedhető szabadjára a fény, és akkor száll alá alakotokba. A gyógyulás azonban nem teljes a leszálló fény révén, hiszen szintén hajlandónak kell lennetek elengednetek kötődéseteket fájdalmatokhoz, sérelmetekhez, a haragotok érzéséhez, vagy az azoknak való nem-megbocsátáshoz, akik megbántottak, sőt, még az Istennek, vagy a magatoknak való nem-megbocsátásotokhoz is.

Ezt utána a legjobban akkor lehet teljesíteni, amikor megértitek az ego-t, és megértitek, hogy e kicsiny doboz kelepcéjében akar tartani benneteket, ahol olyan összpontosítottak vagytok önmagatokra, saját fájdalmatokra, saját szükségleteitekre, hogy az élet többi része számára már nincsenek gondolataitok. Ezért, igazán, a legjobb mód magatok meggyógyítására az, hogy törekedtek mások gyógyítására, és hogy adjatok másoknak.

Szeretett szíveim, amikor újra hozzáigazítjátok magatokat az Atya akaratához, fényét vonjátok le, és utána – ugyanakkor – hajlandóak vagytok másokat szolgálni, akkor fogjátok a nyolcas alakú áramlást felállítani. Ahogy ez az áramlás folytatódik, ez szó szerint kihúz mindnyájatokat a tökéletlen állapotokból és energiákból, azért, hogy fokozatosan meggyógyítsanak. Ahogy gyógyítanak, a fény erőssége növekedni fog. Több fényt tudtok megtartani, és ahogy több fényt adtok ki, Isten megsokszorozza azt, amit adtok, az akarat megsokszorozza adottságaitokat. Következésképpen, számára, hogy többel rendelkezik, többet tesznek hozzá, míg minden élet fel nem emelkedik.

A felemelkedés nagyszerűbb megértése

Szeretteim, ez majd egy tanítás, mely lényeges saját gyógyulásotokhoz, a planetáris gyógyuláshoz, azonban szintén lényeges azért, amiről beszélnék nektek ebben az eszmecserében, nevezetesen, hogyan tudjátok megalapozni az Maitreya Egységének Körét [Szféráját], egyesülve az Egység igaz Lelkiségében. Szeretett szíveim, az idő kezdetétől, ezen a bolygón meg fogjátok látni, hogy a leginkább lelki [spirituális] mozgalmak, vagy szervezetek beszéltek annak a szükségességéről, hogy az emberek összegyűljenek, hívják ezt akár ezt közösségnek, Buddha Sangha-nak, Isten Testének [Testületének], Krisztus Testének [Testületének], vagy egy sajátságos egyháznak, illetve vallásnak.

Szeretett szíveim, miért olyan fontos az emberek számára, hogy összegyűljenek [összetalálkozzanak / egyesüljenek]? Nos, ahogy épp elmagyaráztam, valójában számotokra, hogy személyesen meggyógyítsanak, felül kell kerekednetek a magatokra történő összpontosításon, és kutatni kell, hogy szolgáljatok minden életet, és gyógyítsatok másokat. … és mi a jobb és kézenfekvőbb módja ennek megtételének, mint hogy az emberek összetalálkozzanak lelki [spirituális] környezetben, szervezetben, vagy mozgalomban, azért, hogy egymásnak segítsetek gyógyulni és növekedni. Így, ez egy cél – a saját gyógyulásotok.

Mégis, van egy nagyszerűbb cél, melyet sok ember nem értett meg, mely valójában nem volt felismerhető a jelen korig. Szeretteim, látjátok, amikor visszapillantotok írott történelmetekre, meg fogjátok látni, hogy a vallás az egyén megmentésére összpontosított. A felemelkedett mesterek tanításai sok éve beszélnek a felemelkedésről, egyszerre csak egy egyén felemelkedésére összpontosítva. Valóban az egyéni felemelkedésetek egy olyan folyamat, melyet egyedül jártok. Mégis létezik a felemelkedés folyamatának egy nagyszerűbb megértése.

Szeretteim, értitek, az elmúlt korokban – melyekben adott volt a Föld bolygó sűrűsége, és az emberiség tudatának sűrűsége – nem volt lehetséges felemelni az egész bolygót egy magasabb rezgésre. Következésképpen egyszerre egy személy felemelésére voltunk összpontosítva, azért, hogy a Mennybe felemelkedett egyének megformáljanak egy mágnest a Mennyben, mely felhúzza az emberiség többi részét, hívva őket, hogy jöjjenek feljebb. Ez az, amit Jézus juttatott kifejezésre, amikor azt mondta: „és én, ha felemelnek, az összes embert felemelem magamhoz.” Szeretteim, így, még a Halak Korában is szükséges volt összpontosítani azoknak a megsegítésére, akik készen álltak elérni egyéni felemelkedésüket.

A Vízöntő Korában van egy felemelkedettebb cél, mely elérhető, ha elég ember veszi figyelembe az egység tanításait, és életét annak szenteli, hogy megjelenítse ezt az egységet itt e földi életben. Hiszen látjátok szeretteim, amikor befelé fordultok, és létrehozzátok a nyolcas alakú áramlást, melyet korábban leírtam, akkor nyitjátok meg a Mennyek zsilipjeit. Amikor utána végrehajtjátok az Omega működést, akkor húzhatjátok le a fény Alfa működését, és használhatjátok itt lenn, egy vízszintes [horizontális] egység felépítésére – ahogyan elmagyaráztam a gondolatformában a 2006-os évre – ahol rendelkeztetek a függőleges [vertikális] nyolcas alakú áramlással köztetek, a megtestesülésben, és felsőbb Önvalótok és fenn a Felemelkedett Seregek között, mégis szintén felépítitek a vízszintes [horizontális] nyolcas alakú áramlást itt lenn [e földi életben].

Szeretteim, ha az embereknek egy kritikus tömege fogja felépíteni a függőleges [vertikális] és vízszintes [horizontális] nyolcas alakú áramlást – egyesülve az Egység Körében [Szférájában] – utána nem lesz szükséges számotokra felemelkedni a Földről, hiszen ti együtt képesek vagytok felemelni a Földet, azért, hogy a Földet megtisztítsák majd, és megelevenítse Isten Királyságát, melyet mi Szent Germain Aranykorának is hívunk. Látjátok, szeretteim, egy közösségben az egyesülés, úgymint az Egység Körében, valóban egy lényeges lépés e bolygó fejlődésében, az emberiség tudatának / tudatosságának felemelésében. Következésképpen szükséges megértenetek sok dolgot az egyesülés folyamatát illetően, és kétségtelenül át fogjuk adni nektek a tanításokat, melyek segítenek nektek majd ebben.

Megbizonyosodás arról, hogy egy spirituális szervezetben való érintettségetek nem válik lelki [spirituális] növekedésetek akadályává

Hogyan mozduljunk el az ösvény következő szintjére

Még azért is eljöttem ma, hogy egy különleges tanítást adjak nektek, mely nem csupán az embereket illeti, akik a Hegycsúcs Világítótoronyban vannak, hanem azokat is, akik bármilyen spirituális szervezetben vannak egy bizonyos ideje, és akár csalódottságukban elhagyták azt a szervezetet, akár egy bizonyos ürességet, vagy békétlenséget éreztek, mintha ideje lenne továbblépni. Ezt azért van, mert amikor egy bizonyos ideje a lelkiség [spiritualitás] ösvényén vagytok – és saját személyes gyógyulásotokra és növekedésetekre összpontosítottatok – elértek majd egy kritikus pontot – melyet mind Jézus, mind Szűz Mária [Anya Mária] elmagyarázott a weboldalon Szűz Mária új könyvében [Mother Mary’s new book] – ahol egyszerűen nem növekedhettek tovább azáltal, hogy személyes növekedésetekre összpontosítotok.

Az egyetlen mód számotokra e ponton túlnőni az, hogy átirányítjátok összpontosításotokat és törekedtek mások megsegítésére. Szeretteim, sok őszinte spirituális tanítvány számára ez egy nagyon nehéz kihívás, mert saját növekedésükre összpontosítottak már oly nagyon régóta. Közülük sokan összpontosítottak egy különleges megközelítésre – a bolygó megmentésére, vagy a felemelkedett mesterek szolgálatára. Majd amikor egy megközelítésre összpontosítottatok hosszú ideig, jóformán elkerülhetetlen, hogy az egotoknak sikerül felemelni bizonyos falakat elmétek köré, mely egy bizonyos ridegséget okoz. Elkényelmesedetté váltok a szemléletmódotokkal, és most nehézzé válik elengedni azt az érzést, hogy elértetek egy bizonyos érettséget az ösvényen, melyben kiismeritek magatokat, melyben komfortérzetetek van, talán még biztonságérzetetek is.

Ez olyasvalami, melyet e bolygón található minden vallási, vagy spirituális szervezetben láttok. Értitek, szeretteim, hogy sok ember fáradhatatlanul és nagy buzgalommal szolgált, hosszú ideje, és elérték a vezetésnek egy pozícióját. … és most – hirtelen – egy bizonyos kényelem [komfort], vagy ridegség belép, és egyszerre csak az egonak sikerül meggyőzni az embereket, hogy fontosabb saját jelen pozícióikat fenntartani a külső szervezetben, mint ismét elkövetni maguk azt, hogy megtegyék a következő lépést a lelkiség ösvényén, azért, hogy egy egészen új szintre emelkedhessenek fel.

Annak veszélyei, hogy elkényelmesedünk egy ösvényen

Szeretteim, ez valójában az, amiért Jézus azt mondta, hogy az elsőkből lesznek az utolsók, és az utolsókból az elsők. Hiszen szeretteim, mi történik, amikor azok, akik a legtapasztaltabbak, akik vezető pozíciót értek el, rideggé váltak az ösvényük megközelítésében, vagy egy bizonyos tanítás, vagy szervezet megközelítésében? Nos, el fogom mondani nektek, mi történik. Fejlődésük megáll.

Mégis vannak azok, akik nem voltak oly sokáig a szervezetben, és nem váltak merevvé, és még mindig a növekedés mellett elkötelezettek. Így, ők a tanítást, vagy a szervezetet a növekedésre használják, és itt érkezik el az elkerülhetetlen pont, ahol elkezdik túlnőni azoknak a lelki [spirituális] tudásának szintjét, akik a vezető pozíciókban vannak. Szeretteim, így, ami szükségszerűen történni fog az, hogy a vezető pozíciókban lévők hirtelen fenyegetve érzik magukat azok részéről, akikről úgy vélik, hogy alattuk vannak abban a rangsorban, melyet ők létesítettek elméjükben.

Hirtelen felismerik, hogy ezek az újonnan érkezettek, ezek a felkapaszkodottak, többet akarnak, mint csupán passzívan követni a vezetőket. Néhány esetben igaz, hogy azok, akik kevésbé tapasztaltak, teljesíteni akarják egojuk vágyait, vagy talán sóvárognak a vezető pozícióban lévők hatalma után. Így ekképpen valóban nem méltók a tisztségekre.

Mégis, el kell mondanom nektek, hogy gyakorlatilag minden érdem minden szervezetében van egy bizonyos embercsoport, aki elkezdi kinőni az egot, és megjeleníteni Krisztusságát, és ilyetén elkerülhetetlen és megállíthatatlan vágyakozást éreznek e Krisztusság kinyilvánítására. Majd így, ők valóban azok, akik méltók a vezető pozíciókra, vagy a szervezet keretein belül más módokon kifejezni Krisztusságukat. Ha a vezető pozíciókban lévők egyenlően elkötelezettek lennének a Krisztusságuk kinyilvánítására és megjelenítésére, nem lenne összeütközés. Hiszen mindenki valóban megtalálná békéjét utána, és képes lenne kifejezésre juttatni Krisztusi megvalósítását és Isteni fényességét. Ami viszont elkerülhetetlenül történik az, hogy azok a vezetők, akik elveszítették a növekedés iránti elkötelezettségüket, fenyegetve érzik magukat, így arra törekednek, hogy visszatartsák azokat, akik a Krisztusságban növekednek.

A lelki [spirituális] szervezetekben a legnagyobb probléma

Szeretteim, bármely lelki [spirituális] szervezet legnagyobb tragédiája ez – amikor ez a folyamat megérik, és az elkerülhetetlen szembesítés megtörténik. Szeretett szíveim, oly sok forgatókönyv játszotta le magát a korszakokon át, hogy ha mesélnem kéne róluk nektek, szó szerint felkavarodna a gyomrotok. Úgy éreznétek, mintha kedvetek lenne hányni az undortól, látván, az egonak – újból meg újból – hogyan sikerült előidézni az őszinte lelki [spirituális] keresők részéről azt, hogy belépjenek a kettősség azon játszmájába, hogy megpróbálják bebizonyítani azt, kinek van igaza, és kinek az egoja jobb, mint a másiké.

Szeretett szíveim, ez folyik oly nagyon régóta, hogy számunkra, a Felemelkedett Seregekből, ez egyszerűen elég. Azt mondtuk: „ami sok, az sok”. Itt az idő számunkra, hogy megalapítsunk egy szervezetet, egy mozgalmat ezen a bolygón, ahol ezek az ego játszmák többé nem pusztíthatják el a szervezetet, vagy nem tehetik tönkre azokat, akik őszintén követik az ösvényt. Következésképpen, kérjük közületek azokat, akik nyitottak erre az új döntésre, azok, akik nyitottak Maitreya Egységének Körére, hogy kötelezzék el magukat ezen ego játszmák legyőzésére, először önmagukban, és utána mások megsegítésére törekedve, hogy legyőzzék ezeket önmagukban is.

Szeretett szíveim, komolyan beszélek most, hiszen valóban az Atya erejeként érkeztem, Buddha erejeként, hogy elvigyelek titeket saját lényetek felsőbb akaratához való igazodáshoz, és rábírjalak benneteket, hogy meglássátok, ti is belefáradtatok ezekbe az ego játszmákba. Számos elmúlt előző életben voltatok érintettek lelki [spirituális] mozgalmakban. Őszinte erőfeszítéseteket tettetek, csak azért, hogy a végén meglássátok, hogy erőfeszítéseiteket meghiúsítják, és gyöngyeiteket disznók elé szórják, ahol felfalják azok, akiket olyannyira elragadtak az ego játszmák, hogy ezeket nem engedték el.

Ti is elértétek azt a pontot, ahol azt mondtátok: „ami sok, az sok!” – és ezért vagytok ott, ahol vagytok ma a tudatosságban / tudatban. Mégis tudom, hogy vannak köztetek néhányan, akik még nem nyitottak a tanításokra, melyeket átadunk, mert túlságosan megsebesítettek [megsértettek], túlságosan elnyomtak. Ti engedtétek meg magatoknak személyesen, hogy befogadjátok ezeket a sérüléseket, hogy összekapcsolttá váljatok velük, azért, hogy ne legyetek hajlandók őket elengedni. Nem vagytok hajlandóak újra hozzáigazítani magatokat az Atya felsőbb akaratához, ki azt mondja: „gyermekem, ideje hazatérni! Ideje abbahagyni a játékot a homokozóban! Ideje abbahagyni azt, hogy a fejed a homokba dugod, ellenben ideje onnan kihúzni a fejed, biztosan megállni a lábadon, és annak lenni, aki vagy! Jöjj fel magasabbra! Engedd el azokat a régi sérelmeket, engedd el a régi sebeket, és ismerd fel, hogy mások azért bántottak, mert az ego csapdába ejtett, és te engedted meg magadnak, hogy megsebezve érezd magad, mert az ego csapdájába estél bele!”

És így, az egyetlen megoldás az, amikor az ember ezen ego játszmából kilép. Szeretett szíveim, felhívlak benneteket, hogy legyetek azok, akik kilépnek az ego játszmájából, és újra elkötelezik magukat az igaz ösvény mellett, az Egység ösvénye mellett. Szeretett szíveim, ez igazán az, aminek megtörténtének megpillantására vágyunk az elkövetkező években. Maitreya ezért adta az Egység Körének elrendelését, melyről el kell mondanom nektek, hogy egy lenyűgöző elrendelés, amikor mérlegelitek, mi folyik ezen a bolygón ebben a bizonyos pillanatban, oly sok területen, ahol megengedik az ego játszmák elburjánzását addig a pontig, ahol az emberek hajlandóak emberek millióit legyilkolni, annak érdekében, hogy bebizonyítsák, hogy az ő vallásuk, vagy az ő ideológiájuk a helyes.

Egy különleges adományt ajánlok fel nektek

Szeretett szíveim, ti vagytok a legjobb reménységei e helyzet megfordításának, az Egység Körének megalapításához, mely példaként szolgálhat mindazok számára, akik vágyakoznak meglátni ezt a bolygót kiemelkedni a kettősség ego játszmáiból és megjeleníteni [manifesztálni] Isten Királyságát, Buddha Sangha-ját, az Egység Körét, Isten Testének, Krisztus Testének egységét. Én Guatama, rendelkezem, tegyetek erőfeszítéseteket, hogy gyűljetek össze erre az összejövetelre. Mindenkinek rendelem, akik ráébrednek majd Maitreya Egységének Körére történő felhívására mind most, mind a jövőben. Gratulálok nektek ahhoz, hogy eljutottatok a felismerés azon pontjára, hogy valóban vár rátok egy nagyszerűbb küldetés, mely nem jellemző egyik sajátságos vallásra sem, hanem meghaladja az összes külső vallást. Hiszen valójában bármely vallás, vagy nem-vallás tagját egyenlően üdvözlik Maitreya Egységének Körében – amikor elkötelezik magukat az egység ösvénye mellett.

Ily módon, én, Gautama, eljöttem felajánlani egy adományt közületek azok számára, akik itt vannak. Ha hajlandóak vagytok megengedni nekem, le fogom horgonyozni a Buddha Békéjének egy bizonyos darabját koronacsakrátokban, ahol ott fog maradni, míg elkötelezettek vagytok a kötődéseiteken való felülkerekedés ösvénye mellett. Következésképpen, bármikor, amikor úgy érzitek, hogy egy nehéz helyzettel álltok szemben, vagy egy bajos sebbel saját lélektanotokban, kérlek benneteket, képzeljétek el, hogy úgy ültök, mint Buddha a koronacsakrátokban, hogy a koronycsakrátok lótuszvirágként megnyílik, és hogy látjátok jelenlétem leszállni rátok, azért, hogy a Buddha bennem, és a Buddha természet, mely bennetek van, Eggyé váljon. Ez fog számotokra békét, és kiigazítást adni az ÉN VAGYOK Jelenlétetekhez.

Ily módon, szeretett szíveim, elmegyek, hogy e tanácskozás ezen részét lepecsételjem Kolumbiában, ahol közületek oly sokan mutattak ki hajlandóságot a továbblépésre, egy hajlandóságot Krisztusságotok, Isteni Erőtök / Hatalmatok kinyilvánítására, ahol közületek oly sokan vagytok közelebb Krisztusságotok – sőt, még néhányatoknál Buddhaságotok – megjelenítéséhez, és csupán arra van szükségetek, hogy megfordítsátok a tudat tárcsáját, és felismerjétek büszkeség, vagy az ego nagyravágyása nélkül megvalósításotokat, egyszerűen az Atya valószerűségében [realizmusában], aki, amikor megnyitjátok magatokat a lehetőségnek, hogy méltók lehessetek erre, valóban ezt fogja mondani nektek: „íme az én szeretett fiam / lányom, akiben örömömet lelem.”

Ekképpen, én, Guatama, megerősítelek [lepecsétellek] benneteket az Alfa és az Omega szeretetében. Megerősítelek [lepecsétellek] benneteket az Atya, a Fiú, a Szentlélek és az Isteni Anya nevében, és megerősítelek benneteket Buddha Békéjében.

[taps]

[*] Gautama egész tollbamondása során, Szilveszter estéjén szerte a völgyben tűzijátékok robbantak.


Copyright © 2012 NESARA AUSTRALIA All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
http://nesaraaustralia.wordpress.com
Forrás: http://nesaraaustralia.wordpress.com/2012/06/13/topic-the-two-decisions-you-must-make-before-you-can-heal-your-psychological-wounds/

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Fényvilág Press
http://fenyvilag.blogspot.com/

Translator: Clarissa

Saturday, June 9, 2012

6.6.12A Vénusz tranzit igazodás sikereKöszönet a fotóért GooRoo-nak!


A Vénusz tranzit igazodás sikere
2012. június 06.

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
The Success of the Venus Transit Alignment


A Vénusz tranzit igazodás és tömeges meditáció egy visszhangzó siker volt, és e varázslatos dátum elmúlása és az eredő igazodás nem csupán a folyamatosan tiszta arányú energiát idézte elő, hogy most kitüntesse felszínünket és testünket, ez az igazodás, és e behangolás révén kiváltott energia-munka meglehetősen jelentősen szolgált a világunkban a sötétek hatásának gyengítésére.

Ez alatt nem csupán az utolsó gyengülő sötét szövetkezések fejeinek hatását értem világotokban, hiszen ők mindig egy egyszerű külső megjelenítései [manifesztációi] voltak az alacsonyabb energiáknak és entitásoknak, kiket mi állítottunk elő magunkban, és ennek eredményeképpen mi hoztunk létre és tápláltuk benn, világunk alacsonyabb és jobban megkötött birodalmaiban.

E sajátságos igazodás egész lényege az volt, hogy elhozza nekünk az Isteni Nőt és Anyát tisztább módokon, mint amit magunkba ittunk idáig, egy olyan cselekvésben, hogy kiegyensúlyozzuk magunkban az Anya és Atya két látszólagos ellentettségét [polaritását]. Még épp most is kiegyensúlyozzuk a felelősség és fegyelem Férfias energiáit a többi jellemvonás közt a Szeretet, Kecsesség, Öröm Isteni Női energiáival, és egy féktelen szabadságérzettel, mely egyensúlyba hozza az Isteni Férfias minőségekkel, mely a felelősséget élvezi.

Jóllehet, ezen egymást felváltó cél azért volt, hogy folytassuk együttes és egyéni ösvényeink megtisztítását az egoista sűrűségtől és az önmagunkon és csakráinkon belüli maradványoktól, hiszen megosztjuk templomunkat drága Anyaföldünkkel, és végül, bármelyik alacsonyabb lénnyel [entitással], melyet mi jelenítünk meg és Teremtünk a félelem, harag, csalódottság energiáin keresztül, és a lajstrom folytatódhat. Ezeket az energiákat és lényeket ismétlik meg és Teremtik újra folyamatosan drága Anyaföldünk alacsonyabb birodalmaiban mindenütt.

Most, e sok tekintélyes igazodás kibontakozásával, valamint a kiegyensúlyozó cselekedetekkel (hahaha! … ezek nem cselekedetek), melyek most történnek meg, oly nagyon sokan vezetnek rá minket, hogy tömegesen meditáljunk e kibontakozó igazodások alkalmával, hogy kitisztítsuk az ilyen lényeket magunkból. Ennek megtételével az Anyaföld alacsonyabb asztrál birodalmaiból tisztítjuk ki e lényeket, ahogy ismételten, Egyek vagyunk a drága Földdel, és ugyanazokat a lényeket és entitásokat osztjuk meg magunkon belül az Anyafölddel.

A múlt éjjeli igazodás tisztasága önmagát igen nyilvánvalóvá tette számomra, ahogy beléptem a meditációba. Szinte azonnal egy gyönyörű Angyali Istennő Isteni jelenlétében találtam magam. Neve és megjelölése most nem jut eszembe, bár emlékszem, valami összetett és gyönyörű volt.

Ennek az Angyali léleknek a puszta szépsége és a tiszta erőssége és „valósága”, melyben elérkezett hozzám, szinte ahogy beléptem a meditációba – ráébresztett engem nagyon tisztán a Női energiák igaz, tiszta és teljes szépségére bármely formában, melyet felvesznek. Nem túlzok, amikor azt mondom, hogy valószínűleg sosem fogok nőre ugyanúgy tekinteni ismét – a szépséget oly nagyon nyilvánvalóvá tették mindenben ez időben.

Boldog voltam, hogy ez a drága Angyali lélek meghívott, hogy vegyek részt egy tömeges meditációban, és Fényesített szertartásban egy felemelkedett városban a Földön, egy nagyon fontos és hathatós csillagkapu közelében. Ez valószínűleg az a meditáció megjelenítése volt, melyet Cobra tervezett, és szükségtelen megemlítenem, hogy több mint millióan voltunk ott ezen a gyönyörű, együttes szertartáson.

Ezen esemény saját érzékelésének kezdetén, volt egy gyűlés és egy találkozó; épp általánosan, mindenki kezdett egymással kényelmesen elhelyezkedni, sokan leltek rá barátokra, akik szintén tervezték, hogy előfordulnak az ilyen meditációkon, valamint ott volt a Föld sok Fénymunkásának finom- és asztrál teste, akik nem foglalták el helyüket a meditációban közvetlenül, mely az asztrál érzékelésükben vitte el őket erre a szertartásra.

Mondták nekem, hogy bármikor, amikor végül elsodródok meditációmból, igaz önvalóm még mindig szeretne ott lenni, elvégezve a meditációkat és szertartásokat; egyszerűen nehezebb lenne a fizikai testemnek magába szívni az ilyen Szeretet adás hatásait.

Ami nagyon érdekes volt ezzel a tömeges, Fényesített szertartásos esemény érzékelésemmel kapcsolatosan, hogy nem korlátoztak ebben az eseményben az idő egy szakaszának érzékelésére. Ez alatt azt értem, hogy képes voltam előre fókuszálni egy időre, amikor a Szeretet adása nagyon erős volt, ahogy mindnyájan véghezvittük az ilyen Szeretet nyújtást, és képes voltam visszafelé is menni oda, amikor a bevezetéseket / bemutatásokat elvégezték.

Nyilvánvalóan, mindig hallunk arról, hogy ezek a birodalmak az időérzékelésünk határain kívül léteznek, azonban megtapasztalni az ilyen igazságot egy ilyen tiszta és valós módon, nagyon csodálatos és egyformán erős volt.

A legerősebb és legvalósabb élmény, melyre erről az eseményről emlékszem az volt, hogy felemeltek és feltöltöttek nem mással, mint a tiszta, szűretlen Ige [Logos] energiájával. Ez az energia fenségesen és csodálatosan folyt minden csakrán keresztül mindenütt a finomtestemben, és ismételten, engem és mindenki mást körülöttem szó szerint felemelt ez az energia, ahogy mi magasan fenn lebegtünk a levegőben, és meglovagoltuk az energiának ezt a tiszta és erős hullámát.

Éreztem ezt az energiát saját magamon átjönni, önmagam minden oldalán keresztül … ezzé az energiává váltam. Mi mind ezzé az energiává lettünk különféle eltérő tiszta formákban.

Emlékszem, hogy az előző Fényesített szertartás, melynek részese voltam Acclipthys felemelkedett városának drága lelkeivel, az egyike volt annak, hogy ezzé az energiává váltam, akkor leutaztam a Föld felszínén különböző helyekre, melyeknek erre az energiára a leginkább szükségük volt. Ez volt a legerősebb energiacsere élmény, mellyel valaha bírtam az előző estét megelőzően.

Ahogy ezzé az energiává lettünk, inkább, minthogy leutaztunk volna a Föld felszínének különféle helyeire, melyeknek erre az energiára volt szükségük, minden egyes utolsó porcikánkat megmutatták nekünk, melyek még mindig a sötétségen és az alacsonyabb dimenziós élményen alapultak, a célból, hogy Szeressük és változtassuk át az ilyen entitásokat, és ennek megtételében, tisztítsuk meg tovább az Anyaföld asztrál birodalmait, ahogyan azt mindig szándékozták.

Csodálkoztam, hogy a rajtam keresztül szóló sok felemelkedett forrás hirtelen elkezdett beszélni a tömeges meditációk tartásának fontosságáról, és hasonlóképpen a Fényesített szertartások létezéséről és fontosságáról, és most tudom, hogy ez azért van, mert e két cselekvés kéz a kézben jár, és a felemelkedett lények végtelen sokasága létezik, akik ezzel a világgal történő minden igazodás során maguk is véghezvisznek ilyen tömeges meditációkat, és teljesítenek szertartásos Szeretet sugárzást különféle, mégis egyedi és szükséges módokon minden alkalommal.

Ez valóban ilyen gyönyörű történés.

A tegnapi nap folyamán és a tegnaphoz elvezető napokban, kezdtem elsajátítani, hogyan egyensúlyozzam ki a magamban kiváltott Isteni Férfi és Női minőségeket és energiákat, valamint elkezdtem megtanulni a megkülönböztetett eltéréseket a magasabb dimenziós élmény kutatása és a földi örömök cselekvéseinek és energiáinak keresése között, hiszen a földi örömök minden formája egy sokkal élvezetesebb felemelkedettebb dimenziós élményen alapul, azonban a földi örömök csupán a földi élményhez kötnek, ahol formát, és átmeneti létezést öltenek magukra.

Míg nem tudtam részt venni, és emlékezni a részvételre ebben a tömeges meditációban és Fényesített szertartásra szinte addig, míg biztos nem vagyok, hogy közületek a többiek is képesek erre, az élmény számomra nagyon tiszta, valós és erős volt, és oly módokon segített nekem, hogy még én sem tudom érezni, vagy elképzelni sem.

A csodálatos visszaigazolás egy darabkája érkezett el utamba, jóval utána, hogy eltávolodtam a szertartásoktól a csillagkapunál, ahol véghezvitték, hogy a szertartások roppant sikeresek voltak.

Múlt éjjel, este tíz, vagy tizenegy tájékán kimentem a hátsó kertembe, hogy leüljek, és kitekintsek az égre, mivel szeretem ezt tenni. Számos mozdulatlan csillagot láttam, és a csillagok, melyekről kíváncsi voltam, vajon valójában hajók, és természetesen, ahogy ezek a gondolatok megfordultak [a fejemben], és ahogy a szokásos kérésem feltettem, hogy meglássam a drága Galaktikus testvéreink egy hajóját, az egyik mozdulatlan „csillag” elkezdett körbejárni, néha lassan, és néha egy nagyon felgyorsított lépésben.

Legalább még két másik „csillag” is körbejárt, hogy megmutassák nekem, hogy ők valójában a Galaktikus testvéreink az egyik gyönyörű Fényhajójukban, csillagnak tettetve magukat, ahogy megfigyelik a szerte a Földön előforduló energiamozgásokat e gyönyörű igazodás alatt, melyet épp elértünk, hiszen sok-sok átalakulás történik nagyon sok részéről önmagukon belül az erőfeszítés megtétele eredményeképpen, hogy e meditációknak a részesei legyenek.

A kibontakozó felemelkedettebb dimenziós élmény és a saját szerepem ezen élmény előidézésében, sosem volt nyilvánvalóbb számomra, vagy sosem éreztem valósabbnak, mint ahogyan múlt éjjel, és valóban, ez az utóbbi időben általában így van.

Sorban, a második éjjel szemtanúja voltam a Galaktikus testvériség gyönyörű űrhajóinak egünkön, éppen egy csodaszép, Kozmikus Női Angyallal való találkozást követően, aki nemcsak elkísért engem a gyönyörű szertartásokra, melyet jóval több, mint 144.000 földi lélek vitt véghez, hanem aki segített nekem navigálni a rendkívül tiszta energiákat, melyek felemeltek minket mind e csodálatos szertartások alatt. Segített nekem egységesíteni és átváltoztatni az alsóbbrendű birodalmakat és entitásokat egyaránt, melyeket még mindig magamhoz közel tartottam e Földön Életek ezrei során, mielőtt legutóbb visszatértem erre a „körforgáshoz”, és örömmel mondom, hogy e drága lélekben egy „új”, Szerető Tanácsadóra leltem.

Tehát következtetésképpen, a Vénusz tranzit meditáció és hasonlóképpen az ebből következő szertartások hatalmas sikert arattak. Valóban egy nagyon tiszta és erős élmény volt számomra, és sok más számára – ebben biztos vagyok – és mindaz, amit mondhatok az, hogy [pánttal] kössétek fel kalapotokat, és ragaszkodjatok hozzá, hiszen oly sokkal több ilyen igazodás érkezik el, és mindegyik tisztább és erősebb lesz, mint a legutolsó.


Wes AnnacGF és a PHC Inkarnálódott képviselője


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
http://wesannac.com/
http://aquariuschannelings.wordpress.com
Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Fényvilág Press
http://fenyvilag.blogspot.com/


Translator: Clarissa

1.06.12SaLuSa 2012-06-01
(Kivételesen most egy SaLuSa üzenet)

SaLuSa 2012 június 01.

Üzenet a csoportunk két fénymunkásának

Message for Two Lightworkers of our Group
SaLuSa 01/06/2012
Copyright © 2012 Gabriel All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]


Kedves D. és minden szeretett Fénymunkás!

Tudjuk, hogy szívetek mélyén viharos időket éltek meg, és a valós létünkkel kapcsolatos kérdéseket, még ha néhányan fel is tettétek, és bár ezek nem kerültek még napvilágra, mi látjuk némelyek szívében.

Reméljük, hogy túljuttok ezen a szakaszon, mely része fejlődéseteknek [evolúciótoknak], ahogyan állítjuk, hogy ezek a sötétek utolsó próbálkozásai, hogy a uralmuk [kontroljuk] alatt tartsanak titeket.

D., kérlek, hogy közvetítsd bizonyosságodat / oltalmadat az összes Fénymunkásnak, és öleld át őket a szereteteddel. Mondd el nekik, hogy nagyon hálás vagyok a munkájukért.

Tudjuk, hogy sokan közületek régóta várják a változásokat, s azok, akik már hosszú ideje a Fény szolgálatában tevékenykednek, teljesen normális, hogy fáradtnak érzik magukat, amikor utazásuk végére érnek. Igazán nehéz utazás volt ez, és most learatjátok munkátok gyümölcsét.

D., tudatában vagyunk belső lelki, és fizikai fájdalmadnak, de ez az, amiért arra a bizonyosságra jutottál, hogy a Fény még a fizikai, és lelki terhelés alól is képes felemelkedni. Tartsd meg Hitedet, és Reményedet, hogy minden ígéretünket megtartjuk, és az év végén, mindannyian megtisztultok a Kegyelem Törvénye által, mely körülvesz titeket.

Kérlek, hogy ne csüggedj, és bízz a szívedben, mely minden Igazság Forrása. Néha aggódunk, amikor látjuk az ellened zajló sötét támadásokat, de ugyanakkor bízunk benne, hogy képes vagy Főnixként feléleszteni magadat…

Olvastam az üzenetet, melyet Gabrielnek hagytál, melyben a jelenlétünket kéred. Tudd, hogy mindig a rendelkezésedre állunk, és ha nem így tettünk volna korábban, az azért volt, mert a Felsőbb Hierarchiáktól kapott utasításokat követtük, melyeket nagyon tisztelünk.

Eljön a napja annak, amikor többé már nem ezeken a gyönyörű Fénycsatornákon keresztül kell kommunikálnunk veled, melyeket azért alkottak, hogy a lelkiség világának [a spirituális világ] hangjai legyenek. Bízz benne, hogy minden rendben van, és már minden tekintetben felszabadultál.

Megtennél egy szívességet? Add át ölelésemet az én kedves P.-mnek, és mondd el neki, hogy a fájdalom megszűnik, és amikor ez megtörténik, meg fog lepődni, és elakad a szava, mikor felismeri, hogy minden Isten nagyszerű ajándéka volt az útja során, és minden belső és külső sérelem az ő növekedését szolgálta, és hogy példa legyen a körülötte levő többi lélek számára. Kérlek, hogy add át ölelésemet neki.

Kedves Gabriel, Nagyon hálás vagyok, és még egyszer sajnálom, hogy nem beszélhettünk a délután folyamán, mikor gondolatban szólítottál. Az alkalommal néhány olyan tevékenységet végeztünk, melyről még nem tudhatsz, de majd elmondjuk neked. Őszintén sajnálom…

Szeretném, ha tudnátok, hogy mindannyitokat szeretlek. Tudjátok, hogy a szeretetem a végtelenségig terjed, melyet teljes szívemből adok nektek.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról, és biztosítalak benneteket, hogy földi szemetek az enyém is, és most a Szeretet szemén keresztül láthattok, és megérthetitek, hogy körülöttetek minden a Legfelsőbb Teremtő leggyönyörűbb alkotása.

Békesség, és maradjatok a Fényben!

Csatornázó: Gabriel
Forrás:
Sementes das EstrelasCopyright © 2012 Gabriel All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Elinor
Fényvilág Press
http://fenyvilag.blogspot.com/

Translator: Elinor

Wednesday, June 6, 2012

Gregg Braden levele a FényközösségekhezVégre, hogy megérkezett a 2012-es év!
Amikor beléptünk ebbe az évbe, számunkra (fényhozókra) és az egész világ számára világossá vált az a tény, hogy a hatalmas változásokban, való eligazodásosokban a fényközösségek szerepe kulcsfontosságú tényező lesz. A legfontosabb kérdés most az, hogyan tudunk eligazodni a hatalmas változásokban, melyeket az élet az utunkba sodor. Éppen ezért, személyesen is megragadom azt a lehetőséget most, hogy kifejezzem a legmélyebb hálámat mindezekért felétek, azért amit tesztek, a világ egy nagy közösségbe kovácsolásáért, azért, hogy egy jobb hellyé váljon mindenki számára.

Tudatni szeretném veletek, hogy még sohasem voltam ennyire bizakodó a világunk jövőjét tekintve, amely most a szemünk előtt van kibontakozóban.

Ősi, egykori népek szájhagyományainak örök témája az, amit, a világ legfontosabb spirituális ünnepeként tartanak számon, azt, amit mi a „2012-es váltás ablaknak” tekintünk, és ez sohasem volt titok eddig senki előtt sem.

Eleink tudták, ismerték ezt a határkövet, amikor a változások megérkeznek, és mindig is izgalommal várták. Ők megértették a Föld, és változó környezetének ciklikus természetét. (Fractal Time,2009.) Azt is tudták, hogy a jövőnkben bekövetkező változásokat kevésbé tudják befolyásolni, de annál inkább előre tudtak tekinteni, tudták rólunk azt, hogy amint keresztülmegyünk a változásokon, két dolog között választhatunk, az egymás elleni küzdelem, harc, avagy a másik, az együttműködés mellett. (Deep Truth,2011.)

A ma élő legnagyobb, bár eltérő gondolkodású elmék, mind egyetértenek ezzel. Tudósok, mérnökök, társadalomkutatók, vallási és spirituális vezetők, világszerte arra figyelmeztetnek bennünket, ahogy most választunk, azzal a jövőbeli civilizációnkat és a jövőbeli földi életünket határozzuk meg. (Crossroads for Planet Earth, Scientific American, September 2005.)

Már sokan megkérdezték tőlem, a világ számos tájáról, hogy magyarázzam el a 2011-es történéseket, eseményeket, melyek most előre visznek bennünket, és arról, hogy ezek után mit várhatunk 2012-ben és az azt követő években. Ahelyett hogy válaszoltam volna a hozzám érkező több száz levélre egyenként, személyesen, kiválasztottam egyet a ti fényközösségetek által küldöttekből.

Lehull a függöny

Nem titok az, hogy a régmúlt világunk távozik. Azok a megrögzött gondolkodási módjaink és életvitelünk, amiket már megszoktunk – ahogy gondolkoztunk a munkahelyünkön, munkakörünkön, a pénzről, a vagyonról, a biztonságról, a gyógyításról és Amerika szerepéről, miközben láttuk, hogy a világ legnagyobb része a szemünk láttán esik szét, sokkal gyorsabb, mintsem akik még tudták, hogy a változások megérkeznek, felismerhették volna. Megdönthetetlen tény és Ti és én is tanúi vagyunk a hatalom, a gazdaság, az erőforrások és a gondolkodás legnagyobb mérvű változásának, mint ami valaha is volt az írott történelemben. Miközben a szakértők sajátságos nézeteiken keresztül azon töprengenek, mi váltotta ki az egyes válsághelyzeteket és „hogyan dőlt minden romba”, akkor lépjünk egyet hátra és nézzük meg ezt egy nagyobb látképen keresztül, és ekkor az ilyen tömeges változások nyilvánvalóan azt mutatják meg: a múlton alapuló világ, többé már nem fenntartható.

Ahogy a gazdaságról, energiapolitikáról, technológiáról gondolkodtunk biztonságunk végett, és ahogy a nemzetek eddig együttműködtek, és ahogy válaszoltak a kihívásokra a múltban, az már nem működik a mában. Ahogy felfedezzük a hatalmas tanulási fejlődésünkben az ezekkel összefüggő korlátozásainkat és megtapasztaljuk következményeiket, úgy ez vezetett el bennünket 2012-be, amikor megérkeztünk egy olyan fordulóponthoz, melyből csak két lehetséges eredmény létezik, vagy átalakítjuk, megváltoztatjuk ezeket nézőpontjainkkal, vagy összeomlik minden.

2012 választási iránya

Amíg az őshagyományok és a modern tudományok kihangsúlyozzák a korunk történelmi jelentőségét, mindegyik arra hívja fel a figyelmünket, egy fontos tényre emlékeztet, hogy amit és ahogy döntünk, választunk most, az fogja meghatározni a jövőben megjelenő eredményeinket. Az a kérdés tehát, hogy hogyan választunk a döntési skálánkon a saját érdekünkben, a béke, az együttműködés, gyógyulás világa mellett? Hogy világos legyen, hogyan hozunk létre olyan környezetet magunk körül, amely támogatja és elismeri a fenntartható gazdaságot? Ezzel kivesszük a részünket az együttérzésünkkel a Föld és minden életformájával kapcsolatosan, és áthidalhatóvá válnak azok a kérdések melyek, darabokra szaggatják a társadalmakat.

Az elmúlt 25 évben, különféle munkáimban már kifejtettem a válaszaimat ezekről a kérdésekről. Azok a döntéseink, amiket az életünkben teszünk, tükrözik azt, hogyan gondolkozunk magunkról, a Földdel való kapcsolatunkról, a múltról, és egymásról.

Én azt hiszem, hogy amikor ezek a kapcsolati tényezőink tiszták, akkor ezek a döntéseinkben is meg fognak nyilvánulni. Azok, akik személyesen is ismernek engem, tudják azt rólam, hogy optimista beállítottságú vagyok, ugyanakkor realista is. Optimista vagyok a jövőnket illetően, másrészt reálisan veszem azt tudomásul, hogy két lehetőség szélén egyensúlyozunk, avagy vajon melyik választásunk válik majd rossz választássá, vagy melyik helyes döntéssé. Számomra az optimizmusomat az jelenti, hogy tudok a választási lehetőségeimről, és arról, hogy olyan időben élünk, amely választásunkat ez az idő még nagyobb lehetőségekkel engedi meg, azzal, hogy, új értelemhez és megújult reményhez vezessen mindez bennünket a 2012-es évünk alakulásához.

Váltás a gondolkodásunkban Más szóval akkor, mit is hiszek, hogy mit tartogat számunkra a 2012-es év. Őszintén szólva, még nem tudom megmondani, mert mindannyian még a választási, döntési folyamatainkban vagyunk. Amit tudok, hogy ez a folyamat eltart még egy darabig mindnyájunknak, a sokféle hiedelmeink és ideáink miatt, és azt is tudom, hogy az élet iránti szeretetünk fogja meghozni világunknak a globális közösségek megszületését, mintsem azt, hogy megadjuk magunkat a sorszerűségnek, és sötétségben és a legnagyobb félelemben éljünk. Azoknak, akik ezt magukévá teszik a tanulási folyamatukban, hogy nem ítélkeznek a múltról, azok a jövőben már megízlelgethetik az új iparágak, az új munkahelyek, az új kifejezési formák ajándékait, az új közösségeken alapuló fenntartható fejlődést, gondolkodásmódot, és ez az, ami a világunk javára válik. Azok számára, akik ragaszkodnak a régi világ már nem fenntartható eljárásaihoz, gondolkodásához és életmódjához, azokra valóban úgy tűnik, hogy a történelem legsötétebb próféciái teljesednek be.

Talán az egyik legerősebben, a kulcskérdés, amely meghatározza majd a tapasztalatainkat az elkövetkezendő hónapokban érkezik meg hozzánk. Ekkor a változás a gondolkodásunkban arra kér majd bennünket, hogy a „mit adhatok a világnak, hogy létezzen” kérdésen túl a „mit tudok felajánlani a világnak, hogy felébredjen?” kérdésig jussunk el. Az a mód, ahogyan válaszolunk erre a kérdésre személy szerint, azok mind a közösségeink válaszává válnak ezután.

Személy szerint, én sohasem éreztem jobban magam tekintve a jövőt és azokat a lehetőségeket, melyek várnak ránk. Most már rajtunk múlik, már felkészíthetjük a szívünket a béke és együttműködés melletti döntésre. Most jött el az ideje, hogy éljünk ezekkel a döntéseinkkel világunkban. Alig várom, hogy veletek együtt dolgozzam, mind mi együtt ez alatt a 2012-es éven keresztül, folyamatosan.


Channel: Gregg Braden

Website:
Edge Magazine


Magyar fordítás: Clarissa

Sződd a hálót!
Weave the Web


Mi mind épp egy hangolásnyira vagyunk az álom megvalósításától.

A május és június kivételesen hathatós hónap. Egyénileg és együttesen hasznosíthatjuk ezt az elképesztő nekünk ajándékozott fény beáramlást, minden egyes általunk átélt jelentős planetáris eseménnyel. Emberi fajként segítséget kapunk a Mesterektől, égi lényektől, megadva mindegyikőnknek a képességet, hogy felfokozzuk a fényt, melyet példa nélküli módokon adunk hozzá a világhoz, és hozzáigazítjuk valóságunkat, hogy megmeneküljünk attól a káprázattól, mely szenvedéshez kötött minket azért, hogy megtapasztalhassuk az álmot, és a szépség ösvényén járjunk. Ennek megtételéhez meg kell tisztítanunk test templomunkat, hogy több fényt tartson meg, és ez azt jelenti, hogy tökéletesen ki kell tisztítani a harag, bűntudat, elárultság régi energiáit, mindent a múltból, melyhez folyamatosan ragaszkodunk. A megbocsátás és a feltétel nélküli szeretet az, mely most tovább elmozdít minket. Bármi más leterhel és a káprázatban tart meg titeket.

Amikor a MOST-ra összpontosítotok, értékes fényetek beleszövődik 2012 maradék hónapjaiba a mindvégig kibontakozó fény felgyorsuló lendületébe. Ez alkalommal erőfeszítéseiteket az ÉN VAGYOK Jelenlét és a továbbhaladás iránti elkötelezettség révén ezerszeresére erősítik fel. A továbbhaladás igenis megköveteli, hogy teljesen elengedjétek az elmúlt életeteket, így életeteket úgy élhetitek, melynek megélését tőletek mindig is szándékozták. Ez egy végső igazítás megtételét kívánja. Nem számít, mit hallottatok a 2012-re vonatkozó jóslatokat illetően, TUDJÁTOK, hogy az Isteni Fény MINDIG Győzedelmes, és TI vagytok ez a Fény!

Életbevágó eljátszandó szereppel bírtok a kibontakozó Isteni Tervben. Mindig is bírtatok ezzel, azonban éppen most ébredtek rá teljesen erre az igazságra. Ez az a nyughatatlan mozgalmasság benn, melyet éreztek. Az abszolút vágy és szükség sorsotok beteljesítésére. Hogy mindazok legyetek, melyre megszülettetek. Hogy bármi legyetek, mely kevésbé szolgálja a teljes céltalanságot, és a dolgok felgyorsulnak. Minden nap szükséges felidéznetek az ÉN VAGYOK Jelenléteteket, szíveteket és elméteket egyesítendő az Isteni Atya / Anya, az Isten és Istennő Szívével és Elméjével. Az isteni lélek válaszol, bármilyen nevet választotok a megszólításra. Ami fontos az, hogy hívjátok!

2012. május 5-én megtapasztaltuk a Wesak Teliholdat, melyet egy Szuper Holdnak tartottak, mert ebben az évben ez volt, és ez lesz a legközelebbi hold. Ez a tényező felerősítette a Wesak ajándékait.

Május ötödike az 5-5-5 számmisztikai rezgését is hordozza, mivel a 2012 egy ötös év [2+0+1+2=5]. Számos, az egész földfelületet behálózó [globális] meditáció és összejövetel volt, melyre azon a napon került sor, ennek a ritka rezgésszámnak a kihasználására. Numerikusan az 5 a megújulás és az új élet megszületésének a száma minden síkon. Ez az a szám, mely a szabadság, változás és az új lehetőségek lendületét hordozza. Az ezen eseményekből való Fény még mindig lüktet a Földön az Élet minden részecskéjében, minden részecskéje körül és rajta keresztül, és folytatódni fog, hogy megáldjon bennünket a május haván át mindvégig. A felszínre is hoz dolgokat, melyeket át kell tekinteni, fel kell ölelni, és a megbocsátáson és szereteten keresztül ki kell tisztítani. Számos dolog a felszínre bukkan, mely rendelkezik azzal a lehetőséggel [potenciállal], hogy kibillentsen minket az egyensúlyból.

Május 20-án egy nagyon hathatós Újhold / Napfogyatkozást élünk át, és június 4-én megtapasztalunk egy erőteljes Telihold / Holdfogyatkozást. Ez a két égi esemény tovább emel majd minket a Fénybe, az Isteni Szeretet legnagyobb beáramlására való felkészítésben, melyet valaha is megtapasztaltunk. E két esemény napján könnyű ételeket egyetek, és sok vizet igyatok. Kerüljétek el az alkoholt egész nap, hiszen az energiák nagyon erősek lesznek, és felerősítenek bármit, melyet a tudatotokban őriztek abban az időben. E fogyatkozások ajándékai betetőződnek június 6-án a Vénusz tranzittal. [Új-Zélandon, azok, akik szeretnének felkészülni erre az „egyszer az életben” eseményre, biztosítani fogok egy tanfolyamot [műhelyt], hogy támogassam az egyént saját személyes fény rezgésszámának megemelésében az obszidián kő lényével és az andara kristállyal.]

Döntő lépése lesz ez a Fény beáramlása előtti felkészülésnek, mely a december 21-i napforduló alatt fogja átmosni a Földet. Ezt megelőzően, a napforduló energiája június 20-tól 24-ig még egy másik lehetőséget biztosít a fénykörök megteremtésére. Ez időben egy energia és egymásba fonódó fényt fogok megtartani a kozmikus pókhálóban Uluru-ban a lelkek egy csodálatos csoportjával. Nehéz számunkra igazán megragadni annak a nagyságát, melyet ez jelenteni fog a Földnek, és minden élőlénynek, hiszen milliók fognak összegyűlni a világ körül a rács emelkedett energiapontjain. Egyénileg a fény egy közvetítő közegévé válunk, mely lehorgonyozza az energiákat, hogy felébresszük azokat, akik még mindig alszanak, és megnyissuk azok szívét, akik még zárkózottak.

Fordítsátok koncentrált figyelmeteket a nektek nyújtott lehetőségekre. Kérjétek meg az ÉN VAGYOK Jelenlétet útmutatás céljából, kérjétek meg saját Isteniségetek e csodálatos jellegét, hogy egyengesse utatokat, azért, hogy képesek legyetek beteljesíteni szívetek felhívását. Egyszerűen minden reggel ébredjetek fel, és mondjátok a következőket… „Mutasd meg nekem… Vezess engem… ÉN készen VAGYOK a továbbhaladásra”. Ezek a szavak bevonzzák számotokra a Mestereket, és az útmutatást megadják, ha beléptek a csendbe és a nyugalomba az üzenetek befogadásához. Tudjátok, hogy bármikor, amikor önként jelentkeztek, hogy az Emberiség és a Földön MINDEN fejlődő Élet nevében az Isten és az Istennő eszközeként szolgáljatok, a Mennyek zsilipkapui megnyílnak, hogy támogassanak benneteket, és segítsenek elegyengetni utatokat a részvételetek céljából. Döntő az, hogy a Fény munkásai a világ minden részéről összegyűljenek, hogy lehorgonyozzák azt a fényt, melyet betöltenek a kozmikus pókhálóba a planetáris igazodások / együttállások ideje alatt. Bízzatok belső útmutatásotokban. MOST van szükség Fényetekre!

Folytassátok, hogy megtisztítjátok régi történelmetek maradványait. Ez a történet nem fog szolgálni benneteket ezekben a magasabb energiákban. A lehetőség, hogy egy új történetet teremtsetek magatoknak személyesen, és hogy világra hozzátok a Földre az új álmot, soha sem volt erősebb, mint most. NYOMÁST FOGNAK GYAKOROLNI RÁTOK, HOGY ELŐRE HALADJATOK!

Minden személy a jó és tökéletes helyen lesz. Ezen Isteni Terv egyetlen oldala sem fontosabb többé, mint a másik. Ami VALÓBAN fontos az, hogy mindenki válaszoljon. Ez az egész Világegyetem minket támogat, hiszen felelősségünk hatalmas. Ha összekapcsoljuk szívünket, nem számít, mi a múltbéli történetünk, nem számít, mi a hitünk, vagy hiedelmünk, nem számít, milyen nyelvet beszélünk, vagy mit teszünk a megélhetésért, ezek a planetáris események lehetőséget teremtenek, hogy bevessük a Földet az új álommal, hogy meggyógyítsuk múltunkat és megteremtsük jövőnket.

[A napfogyatkozás erejének hasznosítására, mely május 20-án történik meg, egy hathatós szertartást biztosítok, hogy támogassalak benneteket a néha zűrzavaros energián keresztül, melyet egy fogyatkozás hozhat.]

Az Összpontosított Szándékkal vessétek a Szavak Erejét Papírra! – A szavak 75 %-a, melyet papírra vetünk, igenis megjelenik, különösen, amikor az energiákat felfokozzák egy fogyatkozás idején. Az írás egy hathatós módja figyelmünk összpontosítására. Szándékaink és vágyaink papírra vetése egy erős üzenet mind tudatos, mind tudatalatti elménknek, miszerint komolyan gondoljuk, és elkötelezettek vagyunk a változás megjelenítésére. …még ha úgy érzitek, hogy le is írtátok szándékaitokat azelőtt sokszor, és nem valósultak meg álmaitok. Ez nem azért van, mert a hatalom / erő bennetek téli álmot alszik; ez azért van, mert szükségetek volt arra, hogy az ösvényt megtisztítsátok. Ha kezetek szorosan kapaszkodik a múlt megtartásához, nem engedheti be az új dolgokat, melyeket szándékoztok. Muszáj, hogy múltatoktól teljesen elszakadjatok / tőle szabadok legyetek, és függetlenek legyetek annak a következményeitől, melyet szándékoztok. A szertartás tisztán kifejezi azt, amit szándékoztok, és megengedi a világegyetemnek, hogy önmagát újrarendezze, hogy elhozza nektek azt, amit szándékoztok. Gyakran az általatok kapott szándékok esetleg semmiben sem hasonlítanak arra, amit az ego elme megalkotott. Ezért, amikor megkérnek minket, hogy engedjünk el valamit, vagy azt, ami nem egészen jön össze úgy, ahogy gondoltuk, hogy kellene, egy felemelkedettebb cél MINDIG van minden mögött, mely életünkben előfordul. Nekünk csupán BÍZNUNK kell, és áthaladni az árnyékon. Időnként nem könnyű, azonban ha kérjük, rendelkezni fogunk az összes segítséggel, melyre szükségünk van.

Ha tudnátok, hogy nem vallotok kudarcot, mit tennétek? Lélegezzétek be mélyen ezt a tudást, és kezdjetek el álmodozni!

Egy még erősebb kapcsolat megteremtéséhez, hogy megjelenítsétek [manifesztáljátok] álmaitokat és a Világegyetemet, állítsatok fel egy oltárt, mely a következőket tartalmazza:

friss virágok – fehér, piros, narancssárga
vörös gyertya
narancsszínű gyertya
egy kehely víz
tányér, melyre a gyertyákat ráhelyezitek
vörös kő lény (vöröses kalcedon, gránát, rubin, vörös jáspis)
füstölő és bármilyen más tárgy / fotó, vagy kép, mely álmaitokat tükrözi

Extra erőért írjatok vörös, burgundi, vagy narancs tintájú tollal fehér papírra. Üljetek le, kezetekben tollal, papírral, és írjatok le részletesen mindent, melyet életetekbe szándékoztok. Nézzétek át listátokat, egy külön papírra írjatok le egy kívánságot személyesen magatoknak, egy kívánságot szeretteiteknek, és egy kívánságot közösségeteknek, az Anyaföldnek, mely mélyen együtt rezeg veletek. Felétek hajtsátok össze a papírt, mely a világegyetemből való ajándék befogadását jelképezi. Helyezzétek a listátokat a tál alá, mely a gyertyákat tartja.

Idézzétek meg az Újhold Hatalmát azáltal, hogy meggyújtjátok a füstölőt a levegő lelkének tiszteletére, gyújtsátok meg a gyertyákat a tűz lelkének tiszteletére, tartsátok meg a tál vizet szívetek felett, és idézzétek meg a delfinek és bálnák lelkét, tisztelve a szent vizet a szeretet küldésével. Tartsátok kezetekben a vörös drágakövet, vegyetek egy mély tisztító lélegzetet, és a kilégzésnél hittel nyilatkoztassátok ki: „Ennél az Újholdnál, kérem a világegyetemet, hogy hozza el életembe az általam kért a dolgokat, melyek ez időben utam támogatják.” Ismételjétek el kívánságaitokat hangosan háromszor! NE fújjátok el a gyertyákat! Hadd égjenek a gyertyák addig, míg összpontosítotok kívánságaitokra. Hadd égjenek el saját maguk. Tegyétek félre listátokat, és amikor a következő havi Újhold listátokat írjátok, feltétlenül hasonlítsátok össze. Talán úgy találjátok, hogy az elsőbbséget élvező dolgok [a prioritások] megváltoztak az érkező nagyobb tisztaság eredményképpen, vagy azért, mert listátokból néhány testet öltött [manifesztálódott]. Többet fogok megosztani erről a június 4-i holdfogyatkozásnál egy másik levélben.

Most tértem vissza a gyönyörű Új-Zélandra, és ahogy berepültem, egy pompás és élénk szivárvánnyal köszöntöttek, melyről úgy tűnt, hogy a repülőig ér el a tájról. Ez megerősítés számomra, hogy folytassuk a háló szövését és a szivárvány törzs egyesítését.

Channel:

Szeretetet és szivárványokat küldve a hosszú fehér felhő földjéről: Aotearoa, Robbyne


Copyright © 2012 Aotearoa, Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]

Website: http://www.whitewolfjourneys.com/?page_id=7
Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa

Fényvilág Press
http://fenyvilag.blogspot.com/

magyar nyelvű fordítás: Clarissa