Tuesday, August 28, 2012

27.08.2012Felemelkedett mesterek: Új életetek épp kezdődik

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
The Ascended Masters: Your New Lives are Just Beginning


A kristály együttrezgés és rezgés [rezonancia és vibráció] energiáit testeteken és csakráitokon keresztül összpontosítják le, és közületek sokan kezdik el felismerni ezeket az energiákat, ahogy rajtatokon keresztül átadják nektek. Felismeritek, hogy ezek az energiák valóban az eljövendő dolgok jelei, és ez a felismerés a természetes Teremtésetek korlátlan erői számára enged utat, hogy csodálatos módokon váljon ismertté.

Kezditek megérteni a rezgéses és összhangzó kinyilvánítások fontosságát mindennek, melyet szeretnétek megjeleníteni Életetekben, és ez egy folyamat, melyet felsőbb énetek vezetett, aki olyan tudatállapotokban létezik, hogy önmagukat lefelé összpontosították a harmadik és negyedik dimenziók birodalmaiba, azért, hogy létezzenek a Föld sűrű rezgéses síkjain, és leckéket tanuljanak, mialatt másokat segítenek növekedésük mentén, hogy felemelkedjenek.

Talán viszont azt mondanátok nekünk – drága barátok [a megszokott Fénymunkás közösség] nem segíti egymást felemelkedni mindennapi Életünk során. Egyszerűen felemeljük magunkat, mialatt elnyeljük és olvassuk az energiákat és közléseket, melyet ti drága lelkek átadtok. Elmondjuk nektek, hogy ez az energia, amit éreztek, kifejezésre kerül, és kisugárzik másoknak, még akkor is, amikor nem ismeritek fel, amit tesztek, egy hatalmas kollektív [együttes] vízfodrozódás-effektust keltetek azoknál az energiáknál, melyeket a világotokban minden egyes lélek kibocsát.

A Fény minden cselekedete és kinyilvánítása egy hatást teremt meg, mely oly erős és hathatós, és megértett az, hogy ti, drága lelkek, még nem lennétek képesek felfogni, vagy kipuhatolni az igazi valóságos és óriási hatásokat, melyeket gyakoroltok világotokra, és a kinyilvánított együttes [kollektív] energiákra, azonban el kellene mondanunk, hogy a végrehajtott energia munka minden Fénymunkás által, kik sok esetben nem ismerik fel, hogy ilyen munkát visznek véghez, mindannak az ügyes megjelenítését [manifesztálását] látja, mely előfordul a közvetlen jövőtökben.

Oly nagyon sokat hallottatok, és nagyon keveset erről a jövőről, és ez azért van, mert a megjelenítési [manifesztációs] és elképzelési [vizualizációs] képességeitek mindig nagyon fontosak. Kívánjuk nektek, hogy a tudat olyan síkján létezzetek, mely otthont ad új, ötödik dimenziós világotoknak, és óhajtjuk, kezdjetek el Teremteni ezekben a birodalmakban.

Szeretnénk tőletek, hogy e birodalmakat úgy kezeljétek, mintha saját Otthonotok lennének, mert drága lelkek, nagyon gyorsan kell belenőnötök, és együtt rezegnetek az ilyen birodalmakkal. A létezés és tudat nagyon tiszta síkjaira fogtok rálelni az ötödik dimenzió birodalmaiba való felemelkedés során, hiszen úgy fogjátok találni, hogy természetes Teremtés és megjelenítési képességeitek szertelenül és élesen felfokozzák e birodalmakon belül.

Mindnyájatokat oly nagyon mélységesen szeretnek, és az ötödik dimenzió birodalmaiban majd meglátjátok és megértitek, miért érzünk ilyen erős és tiszta Szeretetet az emberiség egésze iránt, és miért szeretnénk segíteni nektek – ha ez a kívánság – hogy fejlődjetek és felemelkedjetek a létezés és tudat / tudatosság tiszta birodalmaiba, és ennek erejéig, többet dolgoztunk fizikai valóságotokkal, mint amit talán elképzelnétek.

Világotokban sok drága lélek feltételezi, hogy mivel a felsőbb dimenziókban létezünk, csupán energia munkákat viszünk véghez, és nem működünk közvetlenül együtt sok kormánnyal, katonai intézménnyel és lélekkel, kiknek lehetne, és valóban meg is van a hatalmuk, hogy határozott, nagy és pozitív változásokat vigyenek végbe.

Természetesen hallottatok az álmok ideje során történt kölcsönhatásokról közöttünk és sok névleges vezető és lélek között világotokban a hatalom fontos pozícióiban, akik az ilyen tisztségeket felhasználhatták, hogy elkezdjék életbe léptetni azokat a változásokat, melyek szükségesek, az igazság felfedésével egyetemben, melyeket közvetlenül felfedtek nekik, az átfogó leleplezési program részeként, mely majd megtörténik.

A fontos pozíciókban lévő ilyen vezetők és lelkek közül oly nagyon sokan kezdtek el „céget váltani”, szolgálatkészen és cselekvően velünk dolgozni álom birodalmaikban, hogy segítsék őket a Fény erős tisztaságát felszívni. A részvét energiái e lelkekben felmerülnek, ahogy akár leköszönnek, hogy megengedjék a változások megtörténtét, akár elkezdenek tevékenyen dolgozni földi birodalmaitokban, hogy az ilyen változásokat életbe léptessék.

Sokan vannak, akik magukba szívják a Fényt, melyet készségesen adunk át nekik, álom birodalmaikban a velünk való tanácskozás során arról, mi a teendő világotokban, hogy segítsék a változásokat életbe léptetni, és segítsék az igazság nyilvánosságra kerülését, az ilyen lelkek maguk is aktív szerepeket vállalnak gyönyörű világotok megsegítésében [a jelenben és a jövőben is].

Nagy lépéseket és fordulópontokat érnek el a lelkek az egyéni felébredésük által, ahogy közületek sokan nyilatkoztatjátok ki távolságotokat az [alsóbbrendű] földi élményektől, hiszen megtapasztaltátok azt, a jelentősen korlátozott határokon és szerkezeteken belül.

Az ilyen korlátozott szerkezetek közül sok az ilyen szerkesztések tudatalatti, és sok esetben az öntudatlan táplálásának eredményeképpen jött létre, hiszen ezek ugyanannyira gondolati [mentális] szerkesztések, mint amennyire fizikaiak. Sokat a valóság előre meghatározott észlelései táplálják oly nagyon régóta, és most elkezditek felismerni, hogy özön más valóság létezik, melyek oly nagyon tiszták, hogy belepillanthattok a belső munkátok megtétele során, és megnyithatjátok a csakrákat, melyeknek megnyitva kell lenniük annak érdekében, hogy az egyén szert tegyen a felemelkedettebb birodalmak teljes és tiszta észlelésére az ilyen csakrákon keresztül.

Élményetek minden pillanatában Egyetemes energiát küldtök át a csakráitokon keresztül, és ezt az energiát olyan forrásokból összpontosítjátok le, ami olyan tiszta, mint Világegyetemetek Teremtője, egész úton le Naprendszeretek Napjáig, és le a világotok felemelkedettebb asztrál birodalmain át, ahol az ilyen energiát eltorzítják egy bizonyos fokig, tovább, mint ami általában elért az ilyen energia lefelé összpontosításával, annak érdekében, hogy illeszkedjen a sűrű és beburkolt csakrákhoz, melyeken át kell jönniük az alsóbbrendű birodalmaitokba történő letöltése során, mindnyájatokon keresztül, hogy valóságotokat Teremtsétek.

Csodálatos volt meglátni az emberiség csakráinak megnyílását és kiterjeszkedését, míg ez a terjeszkedés folyamatban volt, és egyénileg ment végbe sok földi léleknél történelmetek során végig, most működik a tömeges kollektív [együttes] felemelkedés és a közös [kollektív] felismerés és Egyetemes csakráitok megnyílása – mely meglehetősen nagyszámú –a folyamatosan tiszta energiákkal összhangban, melyet most adnak át nektek, hogy az ilyen csakrák további megnyitását észlelje, mely lefelé engedi majd az ilyen energiáknak egy nagyon tiszta elnyelését.

Közületek sokan mentek át [most] az ilyen energiák elnyelésének folyamatán, melyek meglehetősen észrevehetők, ahogy megfigyelitek, és tisztán érezhetitek a kiterjeszkedés érzékelését, és ahogy valóságotok és szívetek megállapodik, másnak tűnik, vagy úgy látszik, megváltozott. Ezt sokan egy „elmélyedés / elnyelés” [abszorpció] folyamataként címkézik fel, és azt mondjuk, hogy ez egy egészen pontos címke, hiszen ez az, ami lényegében történik, drága lelkek; egy nagyon tiszta hatalom / erő energiáit nyelitek el, melyet mi rendeltünk el, hogy leküldjenek világotoknak mindnyájatok számára magatokba szívni. Mivel ezek az olyan tisztaságból való energiák, melyet világotok oly nagyon régóta nem látott, közületek sokan, akik érzékenyebbek a megnyílásokra és az energiák magatokba szívására, észre fogjátok venni a kiterjeszkedést és a változást az észlelésben, mely ezen egészen tiszta energiák elnyelésével társul.

Érzékeléseteket, általános gondolkodásotokat és szívbéli beállítottságotokat megváltozva találjátok, és valóságaitok hasonló módon változnak, melyben mindazt, ami valaha fontos volt számotokra Életetekben, elkezdik lecserélni egy mindig uralkodó Élet, nyugalom, és a legfontosabban, a béke érzésével. Közületek sokan leltek rá a békére és nyugalomra abban, melyet földi Életetek bőségében nem értek el, melyet magatokhoz vettetek, és újra megbarátkoztok a felemelkedettebb dimenziós élménnyel: nevezetesen, az ötödik dimenziós élménnyel.

Ahogy azelőtt állították, az ötödik dimenzió az általatok a harmadik és negyedik dimenzió birodalmaiban megtanult leckék összességének egyesített birodalma, és az alacsonyabb dimenziókon keresztüli minden gyötrelmetekért jutalmakra fogtok lelni felemelkedésetek során az ötödik dimenzióba.

Amit ez alatt értünk az, hogy a Szeretet, béke, nyugalom és csend természetes energiáira fogtok rátalálni, melyekből mindig léteztetek, és normálisként ismertétek el, mielőtt lealacsonyítottátok magatokat a harmadik dimenzió birodalmaiba, és szélsőségesen korlátozott testekben és megrögzött gondolkodásokban léteztetek. Világotokban azok, akikről még nem tűnik úgy, hogy megtalálnák a nektek átadott tiszta energiákat, még mindig a saját útjukat járják, magukévá téve az energiákat, melyeket egy kevésbé tiszta növekményben adnak át, és azok, akik ezeket az energiákat megtalálják, képesek hasonulni hozzájuk anélkül, hogy túlságosan elárasztanák őket puszta jelenlétük és hatalmuk / erejük / hatásuk / hatásosságuk.

A közeljövőben rá kell lelnetek a világotokba megérkező sok Mesterre a mindig előnyben részesített Fény hullámain.

Ilyen hullámokon utazunk, és egy bizonyos állapot elérésekor az egyén magasabb dimenziós növekedésében – még ha óhajt is utazni egy csillagon, vagy Anyahajón – kevésbé lesz kívánság, és közülünk sokan inkább azt választják, hogy kinyilvánítsuk magunkat, és a Teremtés tiszta Fényén utazzunk, melyen minden lélek létezik és él, a burok és az ideiglenes test mögött. Mi mind a tiszta Szeretet energiája vagyunk a mennyei birodalmakból és az Anya és Atya Teremtő energetikai szerkezeteiből, és ez a Fény végtelen a minőségében [kapacitásában] és abban, amit tenni képes mindenki számára, aki nyitottá válik rá, és megérti / felfogja mindenhatóságát.

Még a technológia is, melyet átadnak nektek csillagtársaitok az előttünk álló közvetlen időszakban, e tiszta energiából működik, és ebből a tiszta energiából alkották, melyben az ötödik dimenzión túli birodalmakból sok lélek választotta azt, hogy utazásaikat ezen teszik meg, és a fejlett technológia olyan, mely szertelenül fog világotok javára szolgálni, azonban ez az ötödik dimenzión túli birodalmakban egyre kevésbé válik egy [észlelt] szükségességgé.

A tiszta energiát [mely üzemanyaggal látja el a Galaktikus technológiát] elküldték világotoknak, valóságotokat Teremtendő, és megszűrték, hogy illeszkedjen birodalmaitok sajátságos együttrezgéséhez [rezonanciájához] és más alacsonyabb dimenziós birodalmakhoz Gaia szerkezetének minden zugában. Még a fenti dimenziók birodalmait és az alsóbbrendű birodalmakat is ebből az energiából szerkesztették, hiszen ez eltérő oktávokon és különböző rezgéses, összhangzó [harmonikus] rezgésszámokon létezik.

Ahogy az energia rezgésszámát és tisztaságát az ember képes megtapasztalni, és a beivódás / lekötés [az abszorbeálás] növekszik, így tapasztalja meg a társuló tudatállapotot, melyet az ilyen tiszta energia felépít. Egy fokozódóan tiszta tudatállapoton és a tudatosság alsóbb síkjain léteztek tapasztalásotok minden egyes pillanatában. A rendkívüli hatással / hatalommal / erővel nektek átadott tiszta Fény – melyet már oly sokszor megvitattunk – az a Fény, mely mérhetetlenül kevésbé torzított, melyet leküldtek nektek az alacsonyabb dimenziós valóságaitokba oly nagyon sokáig.

Képesek voltunk megadni a rendelkezéseket [dekrétumokat], hogy birodalmaitokba kibocsássák ezt a Fényt, a világotoknak a fejlődésében segítő Felsőbb Tanácsokkal való ülésekkel összhangban. Arra az elhatározásra jutottunk, hogy ennek a Fénynek a küldésére és az alsóbbrendű birodalmaitokban való elnyelésére mérhetetlenül szükség van, mert nagyon sok megtestesült Fénymunkás és csillagmag hozta meg szándékát, hogy ne csupán kiterjessze önmagát, az energiát, melyet képesek áthozni – mely végül az együttes energiák javára szolgál roppant módon – hanem az ilyen lelkek közül sok abba is beleegyezett, hogy megtestesülnek, vagy világotokban hihetetlen nehéz körülmények között találnak magukra, abbéli erőfeszítésben, hogy megtapasztalják és megtisztítsák a „legrosszabbat” és az együttes [kollektív] energia legsűrűbbjét, melynek kitették világotokat oly nagyon sokáig.

Előzőleg megvitattuk azt a roppant önfeláldozást, melyet az olyan lelkek vittek végbe világotokban, mint drága Jézus, melyen az ilyen lelkek átmentek, az élmények legrosszabbjai közül valókat élték át Földeteken, megtisztították [az ilyen élmények mögötti energiákat] és segíteni tudták a közösséget az ilyen energiák kitisztításában egy nagyon nagy szinten, ennek teljesítésével. Ez egy nagyon fejlett és tiszta módszere az energiamunkának, melybe nagyon sok megtestesült Fénymunkás készségesen beleegyezett, hogy magukra vállalják, azért, hogy az együttes energia illeszkedhessen a világotoknak küldött tiszta energiákhoz, melyet fokozódóan tiszta emelkedésben küldenek.

Emiatt, és a nagyon sok ébredő lélek által megtalált kinyílások miatt világotokban sokan közülük, valóban a Föld őslakosai: mindez miatt lehetőséget láttunk az előrehaladásra, és a legfontosabb és legszükségesebb megjelenítések [manifesztációk] kiváltására.

Legdrágább lelkek, még mindig meg kell engednetek a fizikai fakuló időtökből egy kicsit többet, hogy ezen energiák roppant hatásait ismertté tegyék világotok színpadán, és kérünk benneteket, bízzatok, amikor azt mondjuk, hogy testileg [fizikailag] sok minden van folyamatban régóta, hogy legyengítsék a hatalomban lévő sötét lelkeket, akik megmaradnának dühöngésükben és törekvésükben, ha ez a közbeavatkozás nem történne meg.

Egy nagyon tiszta erő / hatalom / hatás energiáit engedték szabadjára, és közületek sokan valóban megfigyeltétek az ilyen energiák érzésének személyes és egyéni hatásait. Az ilyen energiák arra az energia-alapozásra épülnek, melyeket nagyon csodálatos és tiszta módokon hoztak világra az igazság, technológia és egy jobb valóság átadásához az elrendelt együttes [kollektív] felemelkedésetekért való felkészülésben.

Értjük, hogy sokan még nem fogják fel / nem érzékelik, milyen sok változást lehet életbe léptetni egy látszólag ilyen kicsiny időkereten belül, és elmondjuk nektek, hogy oly nagyon sok szükséges munkát visznek véghez világotokban az idő fogalmán kívül, és a belső kódokat, melyek valóságotokat oly nagyon régóta beprogramozták, most [teljesen] visszaadják a Fény és a Fény szándékának kezébe azért, hogy az emberiség elkezdhessen hozzáférni az ilyen kódokhoz, és a gazdagság és szabadság ajándékaihoz, és a Multidimenzionális elérhető az ilyen kódokkal, ismételten, a világotok régóta elrendelt együttes [kollektív] felemelkedésével összhangban.

Még sok lélek is, aki még mindig összhangban van az elit napirendjével, talán magát úgy találja, hogy a Fénnyel óhajt kölcsönhatásba lépni, ahogy a fény tisztán tudatja magát, és ahogy oly nagyon sokan most bátran fellépnek, hogy világotokban rávilágítsanak az igazságra, és átadják a technológiákat, melyek oly nagyon szükségesek világotok egésze számára, hiszen mindnyájatok hasznára kell válnia: látjátok megjelenő jövőtök kezdeti jeleit magatok előtt ez időben.

Ebben az időben láttok az ingyen energián alapuló technológiát átadni szándékozó csoportokat minden megyében [Keshe Alapítvány], olybéli erőfeszítésben, hogy rávilágítsanak azon országok napirendjére, akik nem fogadják el az ilyen technológiákat, és hogy gazdagságot és békét adjanak azoknak az országoknak, akik készségesen elfogadják az ilyen technológiákat, és azt mondjuk, hogy azoknak az országoknak a száma, aki el fogja fogadni, mérhetetlenül többségben van.

Végül, ezt a technológiát át kell adják világotok minden egyes jellegének, és egy ebből eredő együttes [kollektív] felemelkedésre, egységre és összhangra kell lelnetek, mely elcsodálkoztat majd benneteket, hogy az elkülönülést valaha is hogyan erőltethették és táplálhatták úgy, ahogyan azt tették oly nagyon sokáig. Ti vagytok azok a drága Fénymunkások, akik ezt az egészet lehetővé tettétek, és ti találtok rá a felébredésre és kinyílásra magatokban, mely a legteljesebben segítséget nyújt az energiák megjelenítésében, mely – ismételten – a fizikai leleplezések számára állítja fel a színfalakat.

Ahogy egy hatalmas fizikai esemény elvezeti egész világotokat annak a megértéséhez, amit visszatartottak tőletek, mindnyájan rátaláltok az ebből eredő felfedésekre egy tömeges szinten a sötét lelkek belső munkájáról, tetteiről és szándékairól, akik mindnyájatokat az alsóbbrendű tudat és valóság előre programozott állapotain belül tartottak abbéli erőfeszítésben, hogy irányítsanak [kontrolláljanak] benneteket, hiszen ők a mentális intelligencia magasabb al-síkjain léteztek.

Az ilyen mentális intelligenciát használták, és a ridegség [hidegség, közöny] az, mely az általuk megtapasztalt birodalmakkal együtt érkezett, hogy az emberiséget irányítsák és eszén túljárjanak, ahogy felépítettek egy egész társadalmat sok várossal, nekik és hitüknek otthont adó emlékművekkel.

A Szabadságszobrot New York Cityben luciferi hitük egyik jelképeként fogjátok látni, hiszen elég sokat elrejtettek a szabad ég alatt, annak a jeleit, amit tettek, és amit óhajtottak tenni oly nagyon régóta. Magukat ravaszoknak és okkultaknak gondolták az ilyen jelek lármás átadásával, azonban ahogy az emberiség felébred, balfogásaik abban, hogy szándékosan kitték magukat, hogy kinevessék a fel nem ébredt emberiséget, ki először nem látták meg az ilyen jeleket: az ilyen balfogások most őket látják megvilágítva [leleplezve] egy óriási szinten mindazok által, akik nyitottá kezdenek válni arra a bizonyos elképzelésre [ideára] és annak a valóságára, ami történt világotokban oly nagyon sokáig.

Sajnos, a sötétek cselekedetei nem lehettek volna így az emberiség által táplált tettek nélkül oly nagyon sokáig, és most látjátok, hogy sok a befolyásos lélek, aki feláll, és a nagyon szükséges igazságokról és a Szeretet, Fény, béke és minden drága lélek iránti tiszteletről prédikál.

Itt az idő az emberiség számára, hogy összegyűljön [egyesüljön]. Többé nem rekedhetnek meg az energiák és a szükségeltetett megjelenítések [manifesztációk], hiszen maga a Föld többé már nem létezik azokban a sűrűségekben, melyeket naponta táplálnak felszínén. Lelke messze távol áll a harmadik dimenzió cselekedeteitől, mialatt testi szerkezetére – mely az ötödik dimenzió birodalmaiba emelkedik fel – még mindig mérhetetlenül hatást gyakorolnak az ilyen történések, melyet nemz a gyűlölet, elkülönülés és a nagyon valós hatás félreértése, mellyel bírtok egy igen valós és tudatos világra, mely Életeteket vendégül látja.

Sokan vannak, kik világotokban örökké a régi módokon belül és mögött maradnának, ha megengednék nekik, azonban most nagyon sokan vannak a világotokban azok, akik készen állnak megtenni mindent, amit tudnak, hogy segítsék elvezetni drága Gaia-t érett Arany Korába.

A Fénymunkások, akik nem lépnek fel közvetlenül, hogy felajánlják az igazságot és Szeretetet világotoknak, önmagukat az igen szükséges energiamunka végrehajtásában találják, és kérünk benneteket, folytassátok erőfeszítéseteket, hogy fenntartsátok az egyensúlyt Életetekben, mely benneteket képesnek lát felszívni ezeket az energiákat olyan tisztaságban, melyet most adnak át nektek. Ti mind e világnak Mennyei hírvivők, Fényadók és békeadók vagytok, akik vendégül láttátok az alacsonyabb dimenziókat, és az ebből eredő érzéseket, szívbéli beállítottságokat, cselekedeteket [a Föld] történelmében nagyon sokáig.

Most drága lelkek, ne veszítsétek el hiteteket, mert új Életetek csupán most kezdődik el!

Köszönöm, Felemelkedett Mesterek!

Csatorna: Wes Annac

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.comTranslated into Hungarian by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumitudatossag.blogspot.com/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


Translator: Clarissa

Saturday, August 11, 2012

6.8.12Ne mulasszátok el élni az életet2012. augusztus 06.

A Merkúr egyenesen halad augusztus 8-án

Copyright © 2012 Robbyne http://www.whitewolfjourneys.com/ All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!] Weave the Web – Don’t Miss Out on Living Life – 6 Aug 2012 – White Wolf Journeys


Életünk mindennapi kihívásai hányunkat halmoz el, és borít be a bizonytalanság nyugtalan érzésével? Az elmúlt három hét Merkúr retrográd ciklusa mindenkit bepörgetett a káosz érzelmi tócsájába. Felhozta félelmeinket és bizonytalanságainkat, fel nem oldott indulatainkat.

Ahogy az emberiség teljesen kifejlődik abba, hogy e millennium Új Valóságának „Új Energia Emberiévé” váljanak, számos változásra van szükség az emberi DNS-ben. A bolygó e hatalmas energiaváltásai / energiaváltozásai megkönnyítik majd létélményünkből a kétely régi mintáinak felszínre hozatalát, ahogy megközelítjük az időt e hatalmas kísérlet befejezéséhez. Feltétlenül egyesítenünk kell az összes „adományt / ajándékot” valódi lényünk szívébe, melyet összegyűjtöttünk kalandjaink ösvénye mentén a kettősségben. A nagyszerű bölcsesség, érettség, mesterség egésze az, melyet elnyertünk. Utunk bölcsessége ez, mialatt az elkülönülés és kettősség káprázata [illúziója] magával ragadott minket.

Mivel a Merkúr egyenesen halad augusztus 8-án, van lehetőségünk az új ötletek elfogadására, beleértve a belső birodalmaktól való iránymutatást is. Ma reggel egy élénk álomból ébredtem, melyet meg akarok veletek osztani, hiszen én is éreztem ugyanannak a bizonytalanságnak a nyugtalanító érzetét. Ingerlékenynek, izgatottnak éreztem magam, és minden napról úgy találtam, hogy egy lehetőség számomra, hogy ismét gyakoroljam a Mesteri mivoltot. Némely napokon jobb voltam a játszmában, mint a többi napon. Néhány nap szánalmasan kudarcot vallottam, azonban tudván, hogy ez a három hetes ciklus oly sok lehetőséget ajánl fel számunkra a változáshoz, a tőlem telhető legjobbat tettem meg. Az áttekintés e ciklusával, ez majd felhozza az elárultság, ítélkezés, megbántódás és félelem érzéseit. Filozófiám erre vonatkozóan… ha kedden ez felzaklat, mindig van szerda. Hibáztathatom magam, és visszacsúszhatok a félelembe… vagy haladhatok az élettel. Azt választom, hogy élem az életet, és élvezem annak minden pillanatát.

Emlékeznünk kell, hogy mindnyájunk számára fontos az, hogy a vénuszi minőség kifejezései legyünk, melyet a Vénusz tranzit óta ajándékoztak nekünk. Ezek a minőségek: a szépség, alkotóképesség [kreativitás], egyensúly, belső béke, összhang [harmónia], türelem és szeretet. Ha minden reggel felébredünk, és a hála szívével mondunk köszönetet mindenért, amink van, ha arra összpontosítunk, amit teremtünk, egyszerűen mondjátok: „mutasd meg… vezess engem azt illetően, hogyan tudom behozni a vénuszi minőségeket a világba, akkor támogatni fognak és utat mutatnak nekünk. A csodák majd elkezdenek megtörténni, amint emlékszünk arra, kik vagyunk. A fény kifejezésre juttatásai vagyunk, akik egy emberi élményt választottak az átmenet és változás egy elképesztő korában. Folyamatosan rezgünk az információ egy mezején, és mi választjuk meg, melyik információt visszük be tudatunkba. Az aggódás és kétely gondolatait választjuk, vagy azt választjuk, hogy a teremtés, összhang, egyensúly, szépség és szeretet vénuszi minőségeinek gondolatait válogatjuk ki. Ez tőlünk függ.

Az álom, ami oly mély értelmű volt számomra, a következő. Egy szobában ülve találtam magam, ahol sok ember fürkészően figyelte az előadó által megosztott információt. A bemutatás közepén, a szónok kijelentette, most szeretne beszélni a születésszabályozás és az óvszerek témájáról. Nagy sóhajtás volt, és az egyik résztvevő a hallgatóságból bejelentette, hogy kényelmetlen neki ez a téma. Ez ellenkezik hitrendszerével, és vallásos hitével. Kérte, hogy ezt a témát ne vitassák meg. A tanítóról látszott, hogy zavart tekintettel hátradől, és képtelen válaszolni. Éreztem magam felállni, és megszólítottam ezt a nőt, mondván: „tisztelem hited, és véleményed, azonban vannak mások ebben a szobában, akik talán azt választják, hogy meghallgassák ezt az előadást. Ha kényelmetlenül érzed magad, egyszerűen ösztönözlek, hogy távozz ebből a szobából, így a többiek meghallgathatják az információt.”

A nő most meglehetősen felháborodottan, semmit sem szólt, azonban nem távozott, ezzel a körülötte lévőket egészen nyugtalanná téve. Ismét hallottam magam mondani: „ha ez nyugtalanít téged, vagy bárki mást, ismételten felhívlak benneteket, hogy hagyjátok el a szobát, míg az előadás e része be nem fejeződik.”

A nő és sokan mások a szobában most a távozást választották, és az előadás folytatódott. Éreztem magam méregbe gurulni, hogy ezek az egyének olyan ítélkezők, vagy félelemmel telik voltak az előadástól… és utána tetten értem magam. Abban a pillanatban kimozdultam abból, hogy a helyzetet a szeretet szemével lássam, és most a helyzetet az ítélkezés szemén keresztül szemléltem. Gondolkodtam e bizonyos téma jelképiségén [szimbolikáján] – születésszabályozás, óvszerek, fogamzásgátlás, és felismertem, hogy ez mindaz, melyről ez a Merkúr retrográd szól. Egy lehetőség, hogy újra felkeressük a régi emlékeket, félelmeket, kételyeket, ítélkezéseket, helyzeteket és egyéneket, melyek utunk részei voltak, és kiigazítást végezzünk ahhoz, hogyan vizsgáljuk meg a helyzetet, és valami újnak adjunk életet. Az óvszerek és a születésszabályozás képviselt egy védőpajzs ráhelyezését az új gondolatokra, valamint egy visszautasítást, hogy múltunkra új szemmel tekintsünk. Ha másképpen szemléljük múltbéli élményeinket, új kezdeteknek adhatunk életet, új lehetőségeknek, és természetesen új kapcsolatoknak. Ha áttekinthetjük életünkben az időt, ahol egy negatív megjegyzést befogadtunk, és megengedtünk, hogy megszabja, hogyan lássuk a világot, vagy magunkat, első alkalommal, mikor magunkat összehasonlítottuk másokkal, és kevesebbnek, és értéktelenebbnek [méltatlanabbnak / érdemtelenebbnek] éreztük, akkor adhatunk életet egy új gondolatformának… MÉLTÓ VAGYOK és VAN ÉRTÉKEM. Ez hozhat létre egy új lehetőséget, vagy egy új kapcsolatot. Ha egy régi sérelmet, vagy csalódottságot vizsgálunk meg, ahol van egy tudatalatti gondolatunk, hogy a kapcsolat azonos jelentésű [szinonim] a csalódottsággal és szívfájdalommal, átalakíthatjuk ezt az érzelmet, és életet adhatunk egy nyílt szívnek, mely készen áll megtapasztalni a szeretetet és társas viszonyt. MEGÉRDEMLEM A SZERETETET, MERT ÉN A SZERETET EGY KIFEJEZÉSRE JUTTATÁSA VAGYOK.

Mi mind a félelem, ítélkezés és kétely szemén keresztül szemléltük a világot az elmúlt három hét során, azonban a szerda jön, a Merkúr egyenesen halad, és van lehetőségünk életet adni bárminek és mindennek. Van lehetőségünk megbocsátani, és továbblépni a bűntudat és neheztelés / sértettség terhe nélkül.

Augusztus 7-én, az Ikrek csillagképből kiszárnyal az érzékeny, család-orientált Rák csillagképbe, ahol a szeretet bolygója teremt otthont magának majd az elkövetkező hónapban. A Vénusz erősíti a romantikát, összejövetelt, és egyszerűen az élet élvezését. A következő nap a Merkúr egyenesen halad. Azt választom, hogy mindarra összpontosítok, amit szeretnék a szeretet szemén keresztül létrehozni, és kimosom a múltat. Ennek megtételéhez himalájai sós fürdőt fogok venni. A víz az érzelmek eleme, a szeretet szülőháza. A meleg víz és egy csésze himalájai só egyesülése ugyanazt a rezgéses frekvenciát alkotja meg, mint a magzatvíz, így felfrissülök az anyaföld és az isteni anya istennő méhén belül, hogy emlékezzek arra, aki ÉN VAGYOK. Egy víz bolygón élő víz lények vagyunk, és a víz egy csatorna a gondolatok és érzelmek közvetítéséhez. Összpontosítani fogok mindarra, amit létre akarok hozni a Merkúr előrehaladó mozgásával, és felkészülök a csodálatos Vénusz teliholdra, mely augusztus 31-én következik be. Azok számára, akik nem rendelkeznek fürdőkáddal: előkészíthettek meleg vizet egy vödörben tengeri sóval, és mialatt zuhanyoztok, egyszerűen a fejetekre önthetitek. Belehelyezve a szándékot, hogy a múltat elmossátok. Augusztus végén a telihold szintén egy Kék Hold lesz, ezt még hathatósabbá téve. További részleteket fogok küldeni arról, hogyan dolgozzatok ezzel a bámulatos teliholddal, amit az elkövetkező hónapban élünk át.

Közületek azok számára, akik meg szeretnék érteni, hogyan dolgozzanak a vénuszi minőségekkel, hogy ezt a végső igazodást megtegyétek azért, hogy átváltsátok életeteket abba az álomba, melyet élni óhajtotok, meg fogom osztani ezeket az eszközöket az egynapos szemináriumon Svájcban, szeptember 8-án. [Csupán egy emlékeztető: regisztrálnotok kell legkésőbb augusztus 15-ig Karin Wolf-nál.] Ez egy lehetőséget fog biztosítani, hogy:

Felfedezzétek, hogyan mozduljatok ki a lineáris időből, mely feszültséget [stresszt] idéz elő, és lecsillapítja az emberi lelket egy függőleges [vertikális] időre, ahogy újra Helyreállítja kapcsolatotokat az Isteni Forrással, a teremtő lehetőség [potenciál] helyével, és az üdvösség forrásával.

Újra felébresszétek teljes lehetőségeteket [potenciálotokat]

Újragondoljátok és újratervezzétek életetek ösvényét, ahogy Újjászülettek egy egészséges és teljes testi templomba. A kristály éneklő tálak gyógyító rezgésének megtapasztalása az egyensúly helyreállításához.

Megtanuljatok átnavigálni a személyes érzelmi káoszotokon, mialatt elmozdultok az egységbe a természet világával való megújult szövetséggel. Egy lehetőség, hogy újra meghatározzátok életetek célját, ahogy meghozzátok ezt a végső hangolást, hogy igazodjatok álmotokhoz.

Meggyógyítsátok a múlt végső maradványait, ahogy Újraírjátok sorsotokat.

Megtapasztaljátok Isteni férfi és isteni női lényegetek alkímiai egyesülését, ahogy az andara kristályon belül utaztok, összekapcsolódva a lemuriai bölcsességgel. Az andarát, mely az éteri porból teremtetett, valaha az ősi egyiptomiak használták a tudatosság felemelkedettebb szintjeinek eléréséhez. Az ember az andarával a gyógyító tulajdonságait megtapasztalja, mely segít az egyénnek összekapcsolódni a megértés helyével, és a mély belső békével azáltal, hogy a tudó szívet és a gondolkodó elmét kiigazítja.

Hasonlóan egy galaktikus számítógéphez, az obszidián kő lény újrakalibrálja [újra hitelesíti] belső időzítéseteket, azért, hogy az egyén előreléphessen, tökéletes összhangban a tisztasággal és a bizalommal, ahogy ismeretlen területre navigáltok múltatok átalakításában, elhozva az egyén életének ösvényének mély megértését.

Újra megalapítsátok a szövetséget az emberi világ és a látatlan világ között.

(Egyéni ülések elérhetőek szeptember 6-tól 10-ig Zürichben. Kérlek, vedd fel a kapcsolatot Karin Wolf-fal a karin.wolf[kukac]sunrise.ch e-mail címen, ha szeretnél kérni időpontot. Ez lesz az egyetlen látogatásom Svájcban ebben az évben.)

Adjátok meg magatoknak az engedélyt, hogy megengedjétek másoknak saját útjukat járni, és összpontosítsatok a sajátotokéra azáltal, hogy mindenkit és mindent a szeretet szemén keresztül szemléltek. Vegyetek egy mély lélegzetet… térjetek vissza az élet élésének vállalkozásába megbánás / sajnálat, neheztelés, ítélkezés, félelem, hiány, veszteség és aggódás nélkül. Adjatok életet bárminek és mindennek, amire vágytok, és összpontosítsatok az élet örömére. Ne hagyjátok, hogy elmenjen mellettetek!

Varázslatot kívánok nektek!


Szeretet és szivárványok:

Robbyne
Fehér Farkas Utazásai – White Wolf Journeys - http://www.whitewolfjourneys.com/Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

http://fenytevo.blogspot.com/Copyright © 2012 Robbyne http://www.whitewolfjourneys.com/

 All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!] – Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést.

Translator: Clarissa

Thursday, July 26, 2012

26.7.12Mai cikkem a „Tudatos Élet Hírei”-ből
Küldte: Raney 2012. július 26-án
A mai cikkem „Tanácsok a rezgésszámod növeléséhez” kiemelt cikk a Tudatos Élet Hírei-ben: http://consciouslifenews.com/suggestions-raising-vibration/1132502/

Elolvashatod itt is:
Tudatos Élet Hírei – Emeld meg rezgésszámod

Tanácsok a rezgésszámod növeléséhez
Az emberi élet mai, felgyorsult időszakában fontosabb, mint valaha, hogy figyelmet fordíts a saját rezgésedre. Figyelsz a fizikai testedre azzal, hogy tiszta és szerves ételeket fogyasztasz és pozitív energiával teli vizet iszol? Az elmédet örömteli gondolatok és ösztönző megerősítések töltik be? Az energiádat olyan tisztán tartod, ahogy csak lehet azzal, hogy őszintén, becsületesen élsz, nagylelkűen (elnézően) beszélsz, kifejezed a háládat, feltétel nélküli szeretetet sugárzol és megosztod a fényed a világgal?

Itt találsz néhány kiegészítő javaslatot rezgésszámod megemeléséhez, amit a víz fejlett és intelligens fajtái adnak, mint ahogy leírtam az új könyvemben is: “The Water Code—Unlocking the Truth Within” („ A vízbe zárt kód – a belső igazság felfedése”)

• Igyál sokkal több vizet, mint amennyit jelenleg iszol. Figyelj arra, hogy a napi átlagnál kétszer annyi vizet fogyassz. Így a méreganyagok gyorsabban elhagyják a szervezeted és felgyorsul a természetes fejlődési folyamatod.

• Energetizáld a vizet, amit iszol az üveg külsejére vagy a kristályvíz tartójára írt pozitív szavakkal, szakrális geometriai ábrákkal, gyönyörű színekkel és szeretettel teli képekkel. Helyezz egy tiszta, energetizált kristályt – mint például a rózsakvarc vagy ametiszt – a vizesüvegre. Adj hozzá természetes forrásból származó forrásvizet vagy üveges vizet. Helyezd a vizesüveged napsütötte helyre vagy oda, ahol a hold fénye éri (a telihold a legjobb) 72 órával a fogyasztás előtt. Ezt úgy hívjuk, hogy a víz „harmonizálása”.

• Tanulj a természettől. A természetnek története van. Olyan ősi eredete van, mint magának a Földnek. Emlékezz arra, hogy kik a valódi tanítóid. Több információ is elérhető számodra, csak tudnod kell, hol keresd. Kezdd azzal, hogy figyelsz a természetre. Tölts annyi időt, amennyit csak lehet csendes magányban, egy csodás környezetben.

• Kezdd el beilleszteni a szemmel nem látható dolgokról alkotott nézeteid a mindennapi életedbe. Ide tartozik az a teremtő erő, melyet az energia szándékos irányításával hozol létre. Kezdd a napod pozitív szavakkal és megerősítésekkel. Használd a képzeleted, vizualizáld (jelenítsd meg) a tökéletes napod. Idézz fel rendkívüli, csodálatos eseményeket az életedből és a világból. Légy az úttörője ennek a saját életedben és vezess másokat a saját példamutatásod által.

• A tested úgy lett megalkotva, hogy optimális vitalitás (életerő) állapotában létezzen. Őrizd meg a tested harmonikus zenei és vibrációs frekvenciák (hullámok) használatával. Ezt megteheted a testeden történő hangvillák használatával vagy felemelő frekvenciákra való odafigyeléssel. Ilyen például a szeretet frekvenciája, ami 528 Hz. Ez nemcsak a rezgésed emelésében segít, hanem abban is, hogy megőrizd fiatalos külsődet és egészséged. Kezdd azzal, hogy ezeket beépíted a mindennapjaidba. Ezzel nagyon hamar óriási tudsz elérni.

• Értsd meg, hogyan működik a tested energiaellátása. Az energia ételből, gondolatokból, érzelmekből és környezeti besugárzásokból származik. Ha nem megfelelő energiahordozót fogyasztunk, az olyan, mintha egy elektromos autó meghajtásához gázolajat használnánk. Egy testtől nem várható el a fejlődés, ha nem megfelelő üzemanyaggal látják el.

• Étrendedhez használj tiszta, rózsaszín Himalája sót. Próbálj meg egy kis sót tenni a vízbe, amit iszol vagy az ételhez, amit eszel és még a bőröd felszínére is. Az ionizált és a normál tengeri sónak más a rendeltetése, ezért légyszives, kerüld el, ha tudod. A tiszta Himalája só egy nagyon fontos energiavezető és a méreganyagoktól is megtisztít. Ahogy a testeden átmegy, felszívja és eltávolítja a sűrű energiákat. Végül segít megtartani téged egy mindent átható, magasabb rezgési frekvencián és így fizikai testedbe több fény jut.

• Állítsd meg a halál körforgását és engedd, hogy tested elhagyja a halál rezgése. Ez energetikailag összeegyeztethetetlen az élettel és a hosszan tartó létezéssel, valamint káros az egészségre és a jólétre. Válassz élő energiahordozót, tudj arról, hogy egy olyan jövő vár rád, ahol nem lesz szükség ételre az élet megtapasztalásához. Képes leszel fényen és vízen élni és ez nem lesz megterhelő számodra.

• Fogadd be a napfényt a vízen keresztül. Tölts naponta valamennyi időt azzal, hogy egyenesen a napból veszel fel információt, mert ez a legtisztább forrása a számodra is elérhető „híreknek”. Elméletileg ezt az információt akkor is megkaphatod, ha vízbe merülsz. Ez jelenthet egy napsütéses napon az óceánban vagy egy medencében történő úszást illetve fürdést vagy tusolást olyan helyen, ahol a Nap egyenesen rád süt. A víz elősegíti a tested értelmi részébe történő fényfelvételt.

• Tölts időt azzal, hogy lefekszel a Föld felszínére fekszel és energiát veszel fel tőle - így újra fel tudod tölteni a tested. Meglepődsz majd attól, milyen óriási előnyök származnak ettől a gyakorlattól.

• Ne feledd, hogy mindannyian össze vagyunk kötve és tudd, hogy ez tudományos szinten azt jelenti, hogy minden cselekedet és gondolat energetikailag össze van kapcsolva és hatással van minden létező élettapasztalatára. Próbáld meg elfogadni a személyes gondolataid és tapasztalataid társadalmi felelősségét.

• Fedezd fel a kimondott szavak hihetetlen nagy fontosságát és az óriási hatásukat a létezésed megtapasztalására.

• Kezdd el bevezetni életedbe a színterápiát érzelmi, fizikai, mentális és spirituális egészséged valamint a hosszú élet elérése érdekében. Értsd meg, hogy az agyad több szegmensből áll és hogy minden egyes rész fogékony (érzékeny) egy bizonyos színre. Egy bizonyos szín alkalmazása meg tudja gyógyítani és energetizálni tudja az agyat és megindítja a nem használt részek működését. Amíg folytatod utadat ezen az ösvényen meg fogod tapasztalni, hogy a tudomány jövője tekervényesen kapcsolódik a színterápiához. Ezt úgy hívjuk, hogy Színkoordináció és Gyógyítás.

• Szerezz tudást, tapasztalatot különböző gyakorlatok segítségével arról, milyen fontos a víz testeden történő átáramoltatása, a vízben való elmerülés, a hő, a tudatos szándék és a víz szájon át történő bevitele.
A vízzel kapcsolatos több információ és üzenet miatt olvasd el a legújabb könyvemet, melynek címe: “The Water Code—Unlocking the Truth Within” („ A vízbe zárt kód – a belső igazság felfedése”), mely kapható az Amazon.com oldalon és saját honlapomon: www.raineymariehighley.com

Fordította/Transleted by: Vénusz
http://consciouslifenews.com/suggestions-raising-vibration/1132502/
http://raineymariehighley.com/2012/07/check-out-my-article-in-todays-conscious-life-news/

Translator: Vénusz

Tuesday, July 24, 2012

24.7.12ÖNMAGUNK ÖLELÉSE

Sananda üzenete

2012. július 24.
Szeretett Mestereim! Legteljesebb fényemben üdvözöllek benneteket, melyet felismerhetitek önmagatokban, a Szív valóságában. Ez a nap lényetek legbelsőbb mélységeiről szól és kitér a földi síkon lévő Önmagatokra (lényetekre).
Egy rég várt folyamat (fejlődés) történik, amikor is a Fény visszatér Önmagába, megújítva és meggyógyítva azt, ami úgy tűnt, hogy elveszett, megszakadt, megsérült. Visszatér abba, ahol minden teljes és egész és együtt rezeg (vibrál) a Szeretettel. Ez mindenkor egy folyamat, az Átalakuló Energia - a Fény - folyamata, ami újrakódolja és mindig kifejezi a mi Teremtőnk, azaz a Szeretet és Fény Örökkévalóságát. Épp úgy, ahogy a saját Fényének egyes részei látszólag a létezés sötétebb oldalán és a tapasztalatszerzésre alkalmas helyeken vannak, mindig vannak olyanok is, akik nagy Szeretetükkel szívből jövő gondoskodást nyújtanak másoknak és megosztják azt a kicsit is, amijük van csupán azon tapasztalás kedvéért, ami később őket gazdagítja. Ők a megtestesült Fény Valósága (igazsága): ők azok, akik utat mutatnak az emberiségnek.
Muszáj nekik szegénynek lenniük annak érdekében, hogy másokat meg tudjanak ajándékozni? Valójában nem: az egész Teremtett világon (Teremtésben) nincs egy olyan hely sem, ahol Önmagánál kevesebbnek kell lennie a léleknek ilyen módon. Ennek a dimenziónak az a jellemzője (szerkezete) és meghatározója, hogy két pólusa van. Egyeseknek gazdagság nélkül kell élniük itt az anyagi világban és (azért, hogy) a jutalmukat a Mennyországban kapják majd meg. Ezért azt mondom nektek: tegyétek félre az efféle képzeletet és engedjétek azt, hogy a szívetek igazsága bennetek növekedjen. Ha segíthetnétek másoknak, vajon ilyen utat választanátok Önmagatok számára? Nemet mondok minden ehhez hasonló nézetre és meggyőződésre.
Mégis úgy van, hogy ahol valaki szabad akaratárból segít a másiknak – még ha ez egy kis segítség is – a Teremtő – az ő nagy Szeretete miatt – mindig kiegészíti a hiányosságot. Ilyen az a nagy Szeretet, melyet kivétel nélkül, minden egyes napon érezhetsz; a szívbéli szeretet Fénye saját maga létezésének szépségét ünnepli. Ez a Nagy Szeretet ösvénye; becsüld meg úgy Önmagad, ahogy mást megbecsülnél, és meglesz az egyensúly ebben a folyamatban (fejlődésben). Aki nem becsül meg másokat, nem érzi sem a létezés, sem más dolgok adta kellemes érzést: ne figyelj rájuk; majd eljön az az idő, hogy a szereteteddel meg tudod őket becsülni.
Ez az időszak a Földön a Fény minden formájának és folyamatának nagy átrendeződés időszaka. Ezt nem lehet egyszerűbben meghatározni, mint a következő módon: a szeretet kifejezésmódjai (a szeretet szándéka, a szeretet útjainak az egység szolgálatát önerőből megteremtő módjai) kiterjesztik a fényed magasabb valóságok központja felé. Ha a szeretet-energiádat arra irányítod, ami előtted van, az átalakítja önmagát egy új tapasztalásba, ahol fokozottabb a Szeretet a celluláris (sejtszintű) emlékekben és a Teremtő Szeretete szívének fényében – majd visszatér hozzád, Teremtőnk emberi megjelenési formájába.
Ő, akit ti Istennek, Buddhának vagy Allahnak, stb neveztek, csak egy része a Teremtőnk Fényének teljes megjelenésének (kifejeződésének) ezen a síkon. Ez egy olyan dicsőség, mely előled el van rejtve; és ez megjelenik az Emberi Fényben, hogy megossza újra az ismereteit a szeretetről és arról, hogy ami elveszett az újra visszatért és örülünk neki. Ez örökre így lesz: nincs egy pici rész sem, amelyet a szeretet nem ismer, és megjeleníti saját Fényét hogy helyre tegye, kiegyenlítse és egyszerűen a saját szeretetében megtartsa mindazt, mely akár gondolattal vagy látszólagos körülmények alapján olyan irányt (ösvényt) választ, mely által kimarad az egységes Szeretetből.
Bízz abban, hogy ismered Isteni Tervet, hiszen az erőteljesen szól benned. Bízz ugyanúgy azok szeretetében, akik körülvesznek téged (angyalokban, a vezetőidben, bennünk, akik szolgálunk a Tanítók Birodalmából, mindannyiunkban, akik egységesítve vagyunk a saját középpontunkban, valójában sokan másokkal együtt) annak érdekében, hogy a központosított (fókuszált) gondolat valóságának síkján elő tudd hozni a gondolataid új erejét, melyeket te szívesen választasz a nagyobb szeretet útjának és amelyekhez többé már nem ragaszkodsz a létezés ösvényein – olyanok, melyek alázatosak, melyek másokat megbecsülnek feláldozva önmagukat. Ezen folyamat (fejlődés) miatt a fényed csökkenhet, megfogyatkozhat, melyet a felsőbbrendű éned képes lesz újra megemelni.
Vannak saját feladatok is, amelyeket teljesíteni kell a Szereteted és Fényed kapcsán (rendszerében), és mindig fedezd fel azt, hogy a te szeretetedben létrehozza (megteremti) azt, amit akarsz. Ez sokkal könnyebb lesz az elkövetkezendő időkben, mikor is a kapcsolatod a tudatoddal sokkal teljesebb lesz és képes leszel együtt értelmezni a helyzeteket, nézeteket, a létezés újabb módjait (útjait). Ezek nem csak téged szolgálnak, de a nagyobb egységet is és csatlakoznak a lelkedben lévő szeretet ismeretéhez, önmagad tiszteletéhez és megbecsüléséhez. Te szintén Teremtőnk szeretetének egy megnyilvánulási formája vagy ugyanúgy, ahogy én is az vagyok.
Ahogy ezen az úton kéz az kézben együtt haladunk, mindig lesznek olyan helyek, ahol a szeretet erősebb, sokkal tisztábban hallhatóbb és érzékelhetőbb és lesznek olyan helyek is a szeretet ösvényén, ahol nehézségek akadnak a tisztánlátásban (ítélőképességben). A lélek belsejében, Önmagunk belsejében nincs ilyen megtévesztés. A tested és a lényed már tudja és érti azt, ami megfelelő, és mi az, ami nem. És van egy részed, mely tartalmazza a fájdalmat és megtévesztést a sejtszintű emlékezetben és a lényed szerkezetében. Ezzel a részeddel nagyon sok ideig éltél. Most itt a gyógyulás, integráció (egyesülés) ideje, és annak ideje is, hogy lehetővé tedd az énednek a magasabb szinten történő befogadását a szeretet benned lévő erejét. Minden kedvezőbb lesz, minden összehangolódik a szív ezen vállalkozásával és kalandjával.
Sose feledd, mi ugyanazon Fényből valók vagyunk: egy óriási szívközpontból származunk, ami maga a Szeretet. Így mondanám: legyél ott, ahol szeretnél és engedd a annak a szépségét Ami Vagy kifejeződni önmagában, mert ez örömöt, szeretetet, békét, nagyobb tudatosságot, nagyobb bölcsességet hoz és ezek tapasztalatokból származnak, drágáim. Ez lehetővé teszi számotokra, hogy az Édenkertet újra megteremtsétek, még akkor is, ha ez még a Földön van. Valójában van néhány hely a Földön, ahol néhányan valamilyen okból ott tartózkodnak: vannak olyan helyek, ahol a egyénnek nagy ereje van és vannak köztes állapotok. Válaszd azt, aminek elemei már megvannak az ön-megerősítésedben (nem a kifizetendő számlákban, hanem) a szeretetben, melyet megkaphatsz ott, ahol szeretnél tartózkodni. A mostani választásaid magas szinten határozzák meg a fejlődésedet…

Figyelj a belső tudatosságodra, mindenre, ami Te Vagy, és találd meg ezen a síkon a lelked fényének szeretetét, mely teljes szépségében jelen van.
Köszönöm a szereteted és mindent, ami Vagy. A Földön élni ezekben az időkben valóban nagy élmény (ölelő); köszönöm a szereteted.
És ez így van.

Drága szívbéli barátaim! Mindannyian érzékeljük, hogy körülöttünk változások mennek végbe, melyek egész hirtelen is megjelenhetnek akkor, mikor nem sok dolog tűnik hosszútávúnak tágabb értelemben… így történt velem is :)
Augusztusban lépéseket tettem annak érdekében, hogy nyilvánosságra hozzam az utolsó két „Gyógyító Esték Sanadával” tervezetét, hogy mielőbb Észak Queensland-be utazthassak egy csodálatos Fénnyel való kapcsolatteremtés miatt.

Úgy érzem, hogy az útjaink az elkövetkezendő időkben egyesülni fognak… nagy változás történt abban, amire azt hittem, hogy az utazásom lesz, azonban tudom, hogy ezt egy csodálatos ajándékként kaptam, így az utazásom új utakra terelődött : ) Sananda biztosított arról, hogy a munkánk még erőteljesebben fog folytatódni így ezzel vagyok eltelve (ezzel áramlok) mivel ez egy hihetetlen áldás számomra : )
Valószínűleg szeptemberben újra Sydney-ben leszek, majd egy rövid időt Uluru-ban töltök szeptemberben a „Fény Ezüst Szárnyú Istennői”-vel (Goddesses of the Silver Wings of Light) és a Honolulu Fénytemplom-tól Kahu Fred Sterling-gel, hogy megtartsunk ott közösen egy hihetetlen szertartást, mely során elengedjük azokat az energiákat, melyek Ausztráliát és Földanyát a harmadik dimenzióban tartják. További információ megtalálható a http://www.silverwingsoflight.com honlapon; sok módon lehet részt venni a szertartáson, ahova 900 résztvevőt keresnek azért, hogy az energia-átadás valóban megtörténjen, ezért ha téged is érdekel, kérlek, tarts velünk és terjeszd ezt minél szélesebb körben :)
Kahu Szeptemberben Sydneyben tartja a Szignál Sejt Gyógymód (Signature Cell Healing) tanfolyam 1-es és 2-tes szintjét… ez egy valóban nagyszerű módja a gyógyításnak – tudod, egy rövid ideig az én listámon is szerepelt; és ez az , melyet sok éve én is használok :)
Közzéteszem – vasárnap kivételével - a „Sananda napi üzenetei”-t egy hírlevélben és kérlek, szólj, ha te is szeretnél felíratkozni… A Facebook nem működik túl jól, mert valamilyen okból sokszor nem akkor engedi elküldeni Sananda oldaláról az üzeneteket, amikor szeretném, hanem csak később… Ezeket az üzeneteket szintén közzéteszem a honlapomon, így megtalálhatod ott is, ha szeretnéd – bár néha ott is problémák vannak az elküldéssel, titokzatos történések miatt :) Ilyen az élet…
Bízom abban, hogy minden csodásan áramlik hozzád a virágzás és átalakulás ezen nagyszerű idejében, amikor is a szeretetre összpontosítunk és élvezzük a földi lét bámulatos idejét :) A következő alkalomig szeretetet és áldást küldök a szeretet minden egyes hullámán.
Fordította/Transleted by: Vénusz
Takeli MMagdalen
Channel
Signature Cell Healer
Private Sessions available
http://takeli.com
Ph +61 417 941 905 (International)
Ph 0417 941 905 (Australia)
Skype takeli7

Translator: Vénusz

24.7.12Gyógyítás kristályokkal és Feng Shui-val
OM Times Magazin, 2012. július 24.
Írta: Andrew Pacholyk MS L.Ac

A föld nekünk nyújtott ajándékai (levegő, víz, tűz, föld) mind telve vannak energiával és ezek a legjobb gyógyító és tápláló erők. A kövek és a kristályok a teremtés óta Földünk részei és nélkülözhetetlenek a Föld pulzálásához (lélegzéséhez) történő illeszkedés és az azon létező élőlények közötti kapcsolatban.
A kristályok nagyon népszerű gyógyítók a feng shui-ban, mivel természetes energiáikkal finoman megvédik, tisztítják és táplálják környezetünk energiáit.
A feng shui a kristályokat metafizikai tulajdonságaik, ásványi alkotóelemeik, színeik és formáik miatt használja. A választás attól függ, hogy milyen kristályenergiát szeretnél a környezetedben megteremteni.
A kristályok metafizikai tulajdonságai megmutatják nekünk, hogy hogyan tekintsünk azokra a dolgokra, melyek az emberi tudatosság fizikai vagy szemmel látható területei mögött rejlenek.
A kristályok ásványi alkotóelemei adják annak erejét. A földi alkotóelemek évszázadokon keresztül történő kombinálása és rétegződése adja a kristályok egyedülálló energiáját. A kvarctól a rézig és a kalciumtól a vasig az ásványok spektruma mérhetetlenül nagy és egy óriási szinergiát alkot egymással.
A kristályok színe lehetővé teszi az azokkal történő mélyebb szintű kapcsolatteremtést. A színek életünk minden oldalát gazdagítják. A színek szivárványa ösztönöz minket és befolyásolni tudja érzelmeink útjait. A feng shuiban mind az öt elemhez hozzátartozik egy-egy szín. A fához a barna és a zöld. A vízhez a kék és a fekete. A fához a bézs, a barna és a sárga. A tűzhöz a vörös és a narancs. A fémhez a fehér és a szürke. Amikor mentális vagy érzelmi területeket gyógyítunk, a kristály színe segíthet abban, hogy munkánkban a megfelelő követ válasszuk.
A kristályok alakja mutatja annak módját, ahogy a környezetünkre reagálunk. Tudat alatti szinten a formák hatással vannak ránk, ezért egy kristály alakja bámulatos hatást gyakorolhat ránk. Természetes csoportokban (halmazokban) és geódiákban vagy egységbe rendeződve, toronyszerűen vagy rendezetlen sima felületű kövekként, a kristályok alkata folytonosságot hoz életünkbe. A természetben hat kristályrendszer létezik: triklin (háromhajlású), monoklinális (egyhajlású), rombos, tetragonális (négyzetes), hexagonális (hatszögletű) és kocka alakú.
Kristályok a bejárati ajtónál
Ha a bejárati ajtóból rögtön látható a hátsó ajtó, akassz egy kristályt a bejárathoz közel, hogy lelassítsa az otthonodon egyenesen átáramló energiát. Ha a bejáraton belépve azonnal lefelé menő lépcsők vannak, akkor akassz egy kristályt a lépcsők fölé, hogy engedjék az energiát felfelé áramolni. Én szeretek kristályprizmákat vagy Swarovski kristályokat használni ilyen helyeken, mert azok sokoldalúak és szerteszét vezetik a fényenergiát a térben.
Kristályok a nappaliban
A nappaliban vagy abban a szobában, ahol a család összejön egy kristálykupac csodákat művel. A kristályhalmaz csoportenergiát teremt az azt körülvevő térben. A védelem, az együttműködés, a tisztítás, a harmónia, a barátság, az intimitás és a negatív energia megtörésének előmozdítására használjuk. A kristálycsoportok segítenek abban, hogy minden életformát energetizáljunk és megtisztítsuk azokat az erőteljes vagy terméketlen energiáktól. A nappaliba helyezett kristálycsoportok összehozzák az egyes családtagokat és megteremtik közöttük a harmonikus egységet. A családtagok – a kristálycsoporthoz hasonlóan – azonos módon kapcsolódnak egymáshoz. A kvarccsoportok a kedvenceim közé tartoznak, mert megteremtik a gondolat és szándék tisztaságát; a világossárga színű csoportok segítik a kommunikáció serkentését, a kék akva aura kvarc csoportok olyan energiát hordoznak, mely növelheti az intuíciót és kommunikációt, nyugtató hatásúak és is mentális képességeinket energetizálják.
Kristályok a munkahelyünkön
A fekete turmalin (Schorl) az egyik általam kedvelt kristály a munkahelyemen, mert ez használható legjobban az alacsony rezgések negatív hatásaival szemben és a magas rezgések elektromágneses hullámai – EMF – (elektromágneses erőtér) ellen. Megvéd a szmogtól (füstködtől), sugárzásoktól és visszaszorít minden negatív energiát (számítógépekét, telefonokét és konnektorokét).
Turmalin a kvarcban energiát ad és oldja a légkört is. Testünk belső erejének megteremtésére is használjuk. Segít eltávolítani a testben lévő kristályosodott, mind mentálisan, mind fizikailag romboló mintákat, melyek főként saját ügyeink miatt alakultak ki.
A szelenit kristályok (pálca és torony alakúak) fehér színűek, rostos kristályú gipszek, stabilizálják és segítenek a mentális összpontosításban, növekedésben, szerencsében, védelemben és a kundalini energia növelésében. A történéseket és információkat évszázadok óta őrzik, így ezek a kristályok segítenek érzelmeink szabályozásában és megnyugtatásában főként a munkával kapcsolatos területen.
Helyezz egy tiszta kvarckristályhalmazt közel a számítógépedhez az energiák kiegyenlítése miatt és azért, hogy megvédd magad az erős elektromágneses erőtértől (EMF).
A citrin használata különösen alkalmas a munkahelyen, mert segít a problémamegoldásban, növeli az emlékezőképességet, az akaraterőt, az optimizmust, a magabiztosságot és az önfegyelmet, csökkenti a szorongást, a félelmet és a depressziót. Hozzájárul kreatív energiáid kihasználásához és egységesítéséhez, segít az események elemzésében, belső nyugalmunk és biztonságunk fejlesztésében, csökkenti érzékenységünket és növeli nyitottságunkat az építő kritikával kapcsolatban. Ez a kő óriási segítséget nyújt abban, hogy elérjük céljainkat. A citrin a jólét köve. Megtanítja, hogyan érjük el a gazdagságot és a bőséget nem csak anyagilag (pénzügyileg), hanem életünk minden területén.
Kristályok a fürdőszobádban
A víz a fürdőszoba egy meghatározó eleme – egy nagy Yin energia. Lyukas csövek, nyitott csatornák és WC ülőkék gyorsan áramló, óriási energiákat magával vivő Csi energiát eredményezhetnek.
Javítsd meg a lyukas csöveket, a WC ülőkét tartsd lecsukva és a zuhanyfüggönyöket behúzva.

Használj sokoldalú kristályt vagy kristálycsoportokat, hogy szétszórják és lelassítsák a Csi-t. Figyelj arra, hogy több Yang színhez tartozó – mint például a fekete, vörös, narancs vagy sárga – kristályt használj egy edénybe téve.
Ha a hálószobából vagy a konyhából nyílik egy fürdőszobaajtó, akkor akassz egy sokoldalú kristálygömböt a két egymással szemben lévő ajtó közé.
Kristályok a hálószobában
Csodás dolog a hálószobában kristályokat használni. Az én két kedvencem a rózzsakvarc és a jáde. A hálószobádhoz kapcsolódó területeken vagy az ágyad közelében ne tarts két rózsakvarcnál többet. A rózsakvarcnak szerető, gyógyító energiája van és ez a szívhez csatlakozik. Visszafordítja az erős érzelmeket és a szerelem áramlását, mivel a szívet megnyitó tulajdonságai miatt nagyobb önszeretetre buzdít, és nagyobb szeretetre ösztönöz egy intim kapcsolatban is.
Az ősi kínai kultúra a jáde követ évszázadokon keresztül tiszteletben tartotta. A jádét bőséges egészséget eredményező és hosszú életű kőnek tartják. Hagyományosan a jáde az emberiség öt erényét szimbolizálja, melyek a következők: bölcsesség, igazságosság, részvét, szerénység és bátorság. Ezért ezt az érzelmek kiegyenlítése, állóképesség, szeretet, hűség, alázatosság, nagylelkűség, béke, harmónia, bátorság, bőség, igazságosság és áldás megteremtésére használjuk.
Teljesen mindegy, mit választasz, az ösztönöd és intuíciód vezetnek téged.
Több információt találsz a http://www.peacefulmind.com/fe ng_shui.htm

oldalon Andrew Pacholyk MS L.Ac-ról és az elmét, testet, lelket gyógyító terápiákról.
Fordította/Transleted by: Vénusz
Forrás: http://omtimes.com/2012/07/crystal-cures-and-remedies-with-feng-shui/3/

Translator: Vénusz

Thursday, July 19, 2012

8.7.12A Vénusz Sugár Tanácsa
Belső útmutatás keresése
2012. július 08.


Nincs megbízhatóbb útmutatás, mint a belülről érkező. Ez az a hang, mely a szívetekből beszél hozzátok. Ez a hirtelen figyelmeztetés, melyet veszély idején kaptok, egy belső tudás arról, hova kell mennetek, és hogyan kell eljutnotok oda, vagy egy váratlan válasz egy szűnni nem akaró kérdésre. Ez mindez, és ennél még sokkal több. Idővel ezt a finom útmutatást Angyali közbenjárásként, vagy segítségetekre érkező szerető Útmutatóként ismeritek meg, és igen, elég pontosak voltatok azt feltételezve, hogy csakugyan a mi hangunk volt, amit hallottatok. Fontolóra vettétek már viszont valaha is, hogy ez a bölcsesség nem csupán rajtatok kívüli forrásból ered, hanem valahonnan sokkal közelebbről? Lehetséges, hogy ez olyan tudás, mely mindvégig veletek volt, azonban elrejtve tartották előletek az alacsonyabb rezgések és a harmadik dimenzió korlátai?

Üdvözöljétek az elképzelést, hogy korlátok nélküliek vagytok, és bölcsebbek bárminél, amit csak el tudnátok képzelni. Hogy ti vagytok saját magasabb rendű [felsőbb] énetek. A magasabb rendű énetek nem valami magasztos, azon a valakin kívül és attól távol létező elkülönült egyéniség, kik pontosan ebben a pillanatban vagytok, akik élnek és egészek, és az emberi test ruhájának határain belül növekednek. Nem egy jobb, boldogabb létező, aki gondtalan életet él szerte a galaxisban, míg ti harcoltok a Föld sűrűbb síkjain. Egyáltalán nem. A felsőbb énetek a létezésetek része, mely arra az időre vár, mikor képesek lesztek egyként egyesülni vele. Csakugyan tudatos és időtlen, és tapasztal mindent, amit valaha tettetek. Az emlékezetvesztő [amnéziás] lepel mögött van az, ahol meg fogjátok találni, és egyre inkább egységesül [integrálódik] az emberi tudatotokba minden egyes elmúló nappal.

Ezt az egységbe rendezést [integrációt] a csatornáitok szélesebb megnyílásában és az újonnan felfedezett könnyűségben látjátok, melyekkel meditatív állapotban szereztek enyhülést. Ti hívtok minket, és mi azonnal ott vagyunk. Látomásaitok világosabbak, üzeneteitek tisztábbak, és sebesen, egyre jobban és jobban tisztán tudomással bírókká váltok. Gondolkodjatok rajta – nem egyszerűen csupán tudjátok a dolgokat, hanem fogalmatok sincs, hogyan tudtátok meg, vagy honnan jöttek? Az egyszer már zűrzavarosnak és képességeiteken túlmutatónak ítélt fogalmakat most könnyen felfogjátok. Ösztönös megértésetek van az Egyetemes fogalmakról és arról, miért vagytok itt, és honnan jöttetek. Senki másnak nem kell megmondania számotokra – mélyen belül, egyszerűen tudjátok. Úgy érzitek, mindig is tudtátok. Értsétek meg teljes bizonyossággal, hogy ez a tudás a saját hazatérő magasabb rendű énetek hangja. Mostantól a kihívás nem az információ vétele lesz, hanem abban megbízni.

Igen, természetesen még mindig itt vagyunk, lelkesek és készek vagyunk segíteni nektek. Hőn szeretünk titeket. Nincs semmi, ami jobban felmelegíti a szeretett Tanácsadóitok szívét, mint társalogni veletek, és segíteni benneteket a felemelkedés felé vezető ösvényeteken tett utazásotokban. A legmélyebb vágyunk szolgálatot tenni. Mindemellett, elérkezett az idő számunkra, hogy egy kicsit lazítsunk a gyeplőn és engedjük, hogy kipróbáljátok szárnyaitokat. Soha ne kételkedjetek egy pillanatig se, hogy nem leszünk itt, és nem kapunk el, ha megbotlanátok. Mi azonban tudjuk, hogy nem fogtok [megbotlani].

Számítsatok ennek az értékes ajándéknak a felfedezésére, mely akkor adatott nektek, amikor úgy éreztük, a legnagyobb szükségetek lesz rá. Keresnetek kell, mielőtt képesek lennétek találni, tehát mélyedjetek magatokba és találjátok meg önmagatok. Azt tanácsoljuk, kerítsetek időt gyakran a meditációra, és ha a csendes típus nem nektek való, tegyetek így lágy zene hangjaira. A finom tónusok és rezgések gyorsabban a csend és nyugalom területére röpítenek majd, és a legelőnyösebbek az elmétek céltalan ábrándozásával való előretörésének megelőzésében. Míg otthon vagytok, próbáljátok meg kikapcsolni a televíziót, és részesülni a csendből. Csöndes helyen a felsőbb énetek hangjai világosan hallhatók egyenesen a ti saját tudatotokból érkezve, és ámulatba fogtok esni az előttetek megvalósuló [materializálódó] kinyilatkoztatásoktól. Végül, erősen ajánljuk, hogy olvassatok, és tegyétek ezt gyakran. Az olvasás mókával teli és izgalmas szünidő az érzékeknek. Külső ingerekre való támaszkodás nélkül, a könyvbe meríteni önmagatokat, a képzeletetek gyakorlását igényli. Létre kell hoznotok a karakterek és a díszlet megjelenését, és előre kell tekintenetek eltűnődve azon, mi történik legközelebb. Annak ellenére, hogy a szavak és a cselekmény más ember alkotása, az általatok adott egyedi ábrázolás mind a sajátotok. Mi ezt találjuk a legélvezetesebb útnak a vizualizációs készségeitek élesítésére.

Legyetek békében, Kedves Barátaink, és törekedjetek magatokat hibátlan ékköveknek tudni az Isteni koronán. Mi vagyunk a Vénusz Sugár Tanácsa, és Egységben érkezünk hozzátok.


Copyright © Bella Capozzi. All rights reserved. You may copy and distribute this material as long as you do not alter it in any way, the content remains complete and you include this copyright notice.
http://theangeldiaries.org

Copyright © 2012 Bella Capozzi. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]

Translated by / magyar nyelvű fordítás: TL


Fényvilág Press
http://fenyvilag.blogspot.com/

Translator: TL

Saturday, July 7, 2012

“VALÓDI VIZUALIZÁCIÓ és MANIFESZTÁCIÓ”

  
felemelkedett mesterek útja a valódi vizualizációhoz, és manifesztációhoz

Leleplezett Misztériumok Szeretett Szent Germainünktől

“TRUE VISUALIZATION and MANIFESTATION” ‘Unveiled Mysteries’ – page 101 – 109 By our Beloved Saint Germain

A valódi vizualizáció egy isteni tulajdonság, és a Látás Hatalmának működése az emberi elmében. Amikor valaki tudatosan megjelenít a tudatában egy vágyat, kívánságai teljesülnek, ekkor az egyik legerősebb eszközt használja, azért, hogy ezt látható, és kézzelfogható tapasztalattá tegye. Sokak elméjében nagy zűrzavar, és bizonytalanság van arra vonatkozóan, ami valójában történik, amikor valaki vizualizál (elképzel) vagy mentális (gondolati) képeket gyárt valamiről, amire vágyik. Semmi forma nem jött létre sehol az univerzumban, hacsak valaki tudatosan nem alkot képet arról a formáról gondolataiban; minden gondolat egy ötlet képét hordozza magában. Még egy absztrakt gondolatnak is van egyfajta képe, vagy legalább egy kép, ami valakinek a szellemi fogalma (elképzelése) arról.

Mutatok egy gyakorlatot, mely által fejleszteni, tudatosan kontrollálni, és irányítani tudjátok vizualizációs tevékenységeiteket a pontos megvalósítás érdekében. Több lépésből álló a folyamat, melyet minden tanítvány bárhol, és bármikor használhat. A gyakorlat látható, és kézzelfogható eredményeket hoz, ha igazán (jól) alkalmazzák.

Az első lépés, hogy kitűzz megvalósításra egy pontos tervet, vagy vágyat. Ennek során figyelj arra, hogy ez konstruktív, tisztességes legyen, és megérje a ráfordított időt, illetve erőfeszítést. Ügyelj arra, hogy megvizsgáld a motivációdat, mellyel kifejezésre juttatod eme teremtésedet. Őszintének kell lennie mindkét irányban, önmagad felé, és a világ többi része felé, nem csupán egy szeszély követése miatt, vagy fizikai érzékek vágyainak kielégítése miatt. Emlékezz, hogy hatalmas különbség van gyakorlat (használat), vágy, és kedv között. A gyakorlat: eleget tenni a Szolgálat Nagy Egyetemes Törvényének. A vágy az isteni szétterjedő tevékenység, melyen keresztül a manifesztáció [megjelenítés] állandóan fennáll. A kedv azonban az érző természet folyamatos kielégítésén alapuló szokás, és az élet külső tevékenységéből fakadó sugallat által koncentrált, és alkalmazott energia.

Legyél teljesen biztos abban, hogy ne legyen semmilyen hátsó (rejtett) szándék abban, amely másnak a kárára okozna neked örömet. Egy igazi diák – és csak az ilyennek válik javára ez a fajta tréning – saját kezébe veszi a gyeplőt, és elhatározza, hogy fegyelmezi, és tudatosan kontrollálja emberi énjét. Eldönti, hogy mit szabad, és mit nem szabad világában, és a belső megjelenítés folyamatán keresztül az elme megtervezi, és manifesztálja a világosan meghatározott élet tervet.

A második lépés, hogy fejtsd ki a tervedet szavakban annyira tömören, és egyértelműen, amennyire az csak lehetséges. Írd le! Így rögzíted vágyaidat a külső, látható, kézzelfogható világban.

A harmadik lépés az, hogy csukd be szemedet, és lásd a vágyad vagy terved gondolati (mentális) képét a tudatodban megvalósultnak, tökéletes állapotban lévőnek, és működőnek.

Vizsgáljuk meg azt a tényt, hogy a képességed, amivel megalkotsz, és látsz egy képet a tudatodon belül, az a benned működő látás isteni tulajdonsága. A látás működtetése, és a teremtő erő Isteni Éned tulajdonságai, melyet mindenkor ismersz, és érzel magadban. Az Isteni Élet és Erő működik a tudatodon belül, hogy kihozza külső világodba a képeket, melyeket magadban látsz, és érzel.

„Emlékeztesd az elmét, hogy a megjelenítéshez való képesség egy isteni tulajdonság – a látás képessége. Az erő, hogy érezz, tapasztalj, és összetársíts a tökéletesített képpel, mindez isteni erő. A világban a még forma nélküli anyag – melyet majd a megjelenítésedhez, tervedhez használsz – a tiszta Isteni anyag [lényeg, szubsztancia]. Ekkor fel kell ismerned, hogy Isten minden építő formának, és cselekvésnek a Cselekvője, a Cselekvése, és a Tette, melyet valaha kiküldött a Manifesztáció (Anyaggá válás) Világába. Ha tehát minden építő folyamatot használsz, lehetetlen, hogy a terved ne jelenjen meg látható világodban.

Olvasd el újból vágyadat, és tervedet olyan sokszor naponta, amennyiszer csak lehetséges, és mindig épp mielőtt újra próbálkozol (a megvalósítással), mert elalvás során azonnal a képek elmében történő mérlegelése után, egy teljes benyomás marad az emberi tudatban órákon keresztül érintetlenül. Lehetővé téve, hogy ez mélyen berögzüljön a külső cselekvésekben (ennek a külső cselekvésekben való mély berögzülését), és lehetővé téve a létrejött és felhalmozott erőnek, hogy ezt külső élettapasztalatokká alakítsa. Ilyen módon bármilyen vágyat vagy képet bevihetsz a tudatodba, amint az belép a Nagy Csendbe az alvás során. Ott az feltöltődik a Nagyszerű Isteni Erővel, és Cselekvéssel, mely állandó a Nagy Csend szívében.

Semmilyen körülmények között sem vitasd senkivel meg a vágyadat vagy a tényt, hogy bármit vizualizálsz. Ez elengedhetetlen. Ne beszélj magadnak róla sem hangosan, sem suttogva; fel kellene ismerned, hogy minél nagyobb a tárolt energia, melyet létrehozott a vizualizációd, elmélkedésed, valamint az érzés, hogy a képed valóságos, annál gyorsabban fog külső tapasztalatoddá válni.

Vágyak, ambíciók, vagy ideák ezrei manifesztálódhattak volna az egyének külső megtapasztalásaivá, ha nem beszélték volna meg ezeket a barátaikkal vagy ismerőseikkel. Mikor úgy döntesz, hogy egyértelműen létrehozol egy tapasztalatot a tudatosan irányított vizualizáción keresztül, akkor a Törvénnyé – Istenné – Az Egyetlen Törvénnyé válsz, aminek nincsen ellentéte. Meg kell hoznod a saját döntésedet, és visszavonulni a saját elhatározásodba minden Erőddel. Ez azt jelenti, hogy vegyél fel egy megingathatatlan, határozott álláspontot. Ehhez tudd, és érezd, hogy ez az, ahogy Isten vágyakozik, érez, tud, manifesztál és kontrollál mindent, beleértve ezt is. Ez az Egyetlen Törvénye – Istené – és csakis Istené. Amíg ezt teljesen meg nem érted, addig nem tudod, és soha nem fogod megkapni a manifesztációdat; attól a pillanattól, hogy az emberi elem (tényező) belép, kiveszed ezt az Isten kezéből, és természetesen nem fog kinyilvánítódni (megvalósulni), mert az idő, a tér, a hely, és ezeregy más képzeletbeli körülmény – melyeket Isten nem ismer – emberi sajátosságai által semlegesítődik.

Senki sem ismerheti Istent, amíg erőt alkalmaz Istennel szemben; mert bármikor tudomásul veszi, hogy két erő munkálkodhat, akkor ebből fakadóan minőségi semlegesítést végez. Mikor semlegesítesz, nincsen egyértelmű minőség mindkét irányban. Nincs semmid, vagy semmi a manifesztációdban. Mikor felismered Istent – Az Egyet – nyomban csakis a Tökéletesség lesz jelen a manifesztációidban, mivel nincs semmi, ami szembeállna vele, vagy semlegesítené azt. Nincs időelem. Így tehát sikerül neked, mert nincsen semmi, ami szemben állna Isten szándékával.

A körülmények soha sem javulnak senki számára, míg Tökéletességet kíván, és amíg nem ismeri fel az erőt, mely Istennel szemben áll, vagy amíg van valami benne vagy rajta kívül, amely megakadályozhatja az Isteni Tökéletesség megnyilvánulását. A körülmény rendkívüli felismerése, hogy ami kevesebb, mint az Isten Teljessége, az a tökéletlenség tudatos választása, és ez a választás az ember bukása. Ez tudatos, és szándékos, mert minden pillanatban szabad abban, hogy gondoljon bármit, ő választja azt, hogy mire gondol. Egyébként nem kerül több energiába egy Tökéletes gondolatot vagy képet létrehozni, mint egy tökéletlent.

Te vagy a helyi Teremtő, hogy tervezz, és alkoss Tökéletességet világodban, és helyeden az Univerzumon belül. Ha a tökéletességet, és a hatalmat kifejezésre kell juttatni, csupán az Egyetlen Törvényét kell ismernetek, és tudomásul vennetek. Az Egyetlen az, aki létezik, és kontrollál mindenütt az Univerzumban. Te vagy az Élet Ön-tudatossága, a Szeretet, és a Fény Nagyszerű Lángjának az Egyetlen Hatalmasság “Én vagyok Jelenléte”. Te egyedül vagy az, aki Választasz, és Döntesz, azokról a minőségekről, és formákról, melyekbe bele kívánod tölteni Életedet; mivel te vagy az egyetlen energiaforrása világodnak, mindennek, amit az tartalmaz. Amikor így gondolkodsz, vagy érzel, Életenergiád egy része távozik, hogy fenntartsa alkotásodat.

Ekkor űzd ki az elmédből a megvalósulás minden kétségét, és félelmét, abból, amit megjelenítesz. Ha bármi ilyen gondolat vagy érzés – mely tulajdonképpen csak emberi kisugárzás, mely nem tartalmaz tökéletességet – furakszik a tudatodba, azonnal cseréld le őket a saját Magad, és a saját Világod teljes elismerésével, mint az Isten – Az Egyetlen (Az „Én Vagyok”) Élete. Továbbá légy teljesen érdektelen ezzel kapcsolatosan, kivéve az alatt, amíg vizualizálsz. Ne fordíts időt az elmédben az eredményre, kivéve, hogy tudod, hogy csak az Én van most – csupán az adott pillanat. Tartsd meg a fegyelmet, használd, és manifesztálhatsz működés közben (akcióban) ellenállhatatlan erőt, mely nem tud elbukni, és sohasem bukott el.

Mindig emlékezz, hogy Isteni megjelenítő (teremtő) vagy. Isteni Intelligencia vagy, mely vezérel. Isteni Erő vagy, mely ösztönöz. Ez az Isteni – a Te szubsztanciád [lényeged] – cselekszik. Amint rájössz erre, és gyakran elmélkedsz ennek teljességén, az Univerzumban minden rohanni fog, hogy teljesítse Vágyadat, Parancsodat, és a Képedet; mivel minden energiának önmagában megvan a Tökéletességet magába rejtő minősége, és siet, hogy szolgálja teremtőjét. A Tökéletesség az egyetlen eleve elrendeltetés, mely létezik.

Amint a vágyad, vagy képed alkotó jellegű, Isten vagy, aki látja Saját Tervét. Amikor Isten lát, ez egy visszavonhatatlan szándék, vagy parancs, hogy megjelenjen most! A Föld, és a Világok rendszerének teremtésekor, Isten azt mondta: “Legyen Világosság!” és a Világosság megjelent. Nem tartott hosszú korszakokon át a Fény megalkotása. UGYANAZ AZ ISTENI HATALOM VAN BENNED IS MOST; és mikor látsz, vagy beszélsz, akkor az az Ő látásának és beszédének a sajátossága, mely munkálkodik benned, és rajtad keresztül.

Ha rájössz ennek igazi jelentésére, az Ő Teljes Ereje, és Tudása Hatalma vezet téged: mivel te vagy az Ő Életének Tudatossága az Életeden keresztül, mely irányíthat, megjeleníthet, vagy vágyakozhat egy alkotó, és tökéletes Tervre. Minden alkotó terv az Ő Terve. Evégből tudod, hogy Isten cselekszik – vezérel: ‘Legyen ez a kívánság, vagy terv megvalósítva most,’ és megtörténik.”

SZENT GERMAIN

Forrás: http://english.despertando.me/2012/06/22/ascended-masters-20120621-the-ascended-masters-way-to-true-visualization-and-manifestation/

the Ascended Masters Way to true visualization and manifestation ’True Visualization and Manifestation’ 'Unveiled Mysteries' - page 101 – 109

Translated by / Fordította: Elinor

Fényvilág Press http://fenyvilag.blogspot.com/
Translator: Elinor

Friday, June 29, 2012

Gautama, BuddhaAz Egység Köre


Két döntés, melyet meg kell hoznotok, mielőtt lélektani sebeiteket meg tudjátok gyógyítani

2012. június 13.

Messages from the light: The two decisions you must make before you can heal your psychological wounds
Forrás: http://nesaraaustralia.wordpress.com/
Gautama, Buddha vagyok a Buddhasághoz vezető ösvény minden igaz szerzetesének Koronájában. Valóban, kevesebb tűzijátékkal jövök el ismét, viszont nem csekélyebb szeretettel.[*] Eljövök megbizonyosodni arról, hogy valóban megértitek Buddha és az Anya közötti kapcsolat tanítását. Valóban, a kulcs a lélektanotok gyógyulásához és a múlton való felülkerekedéshez – és a múlthoz történő minden kapcsolódás legyőzéséhez – az a megértés, hogy nem tudtok felülkerekedni az emberi tudaton/tudatosságon az emberi tudat/tudatosság alkalmazásával.

Szeretteim, látjátok, az anyagi világegyetemben minden az Anya-g fényéből teremtetett. Bármely gondotok az Anya-g fényének helytelen minősítéséből jött létre, avégett, mert a fény felvett egy olyan formát, mely nem igazodik az Atya tökéletes törvényeivel, a szeretet tökéletes törvényeivel, mely minden élet növekedését biztosítja. Következésképpen, a tökéletlen forma, a tökéletlen megjelenítés [manifesztáció], nem csupán benneteket korlátoz, hanem minden életet.

Szeretteim, hajdan az Anya fény egy olyan formát vett fel, mely a szeretet szintje alatt rezeg, és nincs orvosság az anyagi világegyetemben, mely teljesen meggyógyítja ezt a problémát. Valóban sok gyógyító módszer van, mely segíthet nektek továbblépni az ösvényen a gyógyulás felé, azonban nincs végleges orvosság, nincs bölcsek köve, nincs varázspálca, mely eltünteti a tökéletlen állapotokat csupán az anyagi világegyetemben található erők alkalmazásával.

Az egyetlen módja annak, hogy megszabaduljatok múltatoktól az, hogy a bennetek lévő Isten erőhöz / hatalomhoz nyúltok, az Atya Isten erejéhez. Ez az, melyet én Buddha természetnek hívok, amikor az a megtiszteltetés ért, hogy a tanításokat útnak indítottam, melyek az alapjává váltak annak, amit most a buddhista vallásként láttok. Ti, ma ezeket az Atya Istenként ismeritek, az Atya terjeszkedő erejeként, vagy az ÉN VAGYOK Jelenlétetekként.

Két döntést kell meghoznotok, hogy meggyógyítsanak

Szeretteim, csupán az ÉN VAGYOK Jelenlét ereje / hatalma, az Atya ereje, a Buddha ereje képes valóban felszabadítani az Anya fényt a tökéletlen mátrixból, és következésképpen a lélektani sebeitekből kigyógyítani benneteket. Mégis, annak érdekében, hogy ezt az erőt az alacsonyabb lényetekbe elhozzák, hajlandónak kell lennetek feladni kötődéseteket sebeitekhez, sérüléseitekhez, fájdalmatokhoz. Tehát ez egy kettős cselekvés, és megkívánja tőletek, hogy két döntést hozzatok meg. El kell határoznotok, hogy hajlandók vagyok önmagatokat hozzáigazítanotok az Atya akaratához. Ez az, amit Szűz Mária kinyilvánított, amikor azt mondta az angyalnak: „legyen meg a te akaratod, ne az enyém”. Ez az, amit Jézus mondott, amikor kérte az Atyát, hogy vegye el tőle a kelyhet: „legyen meg a te akaratod, ne az enyém”.

Azonban meg kell értenetek, hogy ez a ti saját felsőbb akaratotok, és nem egy olyan akarat, mely idegen tőletek, vagy mely a korlátozásotokra, vagy megszorításotokra törekszik. Ellenkezőleg, saját felsőbb akaratotok csupán azt kutatja, hogy felszabadítson benneteket, hogy mindazok legyetek, melyek vagytok. Ekképpen annak érdekében, hogy engedelmeskedjetek, és megadjátok magatokat saját felsőbb akaratotoknak, hajlandónak kell lennetek a bukott angyalok hazugságát nélkülözni, miszerint az Isten akarata ellentétes a tiétekkel, korlátozza szabad akaratotokat, vagy elveszi tőletek a szabad akaratotokat. Ez egy hazugság, melyet a Föld fejlődésére raktak rá eonokonra, és valóban, ez egy hazugság, melyet e napon és e korban kétségbe kell vonnotok, és ki kell nőnötök.

Mivel amikor valóban megadjátok magatokat saját lényetek felsőbb akaratának, akkor engedhető szabadjára a fény, és akkor száll alá alakotokba. A gyógyulás azonban nem teljes a leszálló fény révén, hiszen szintén hajlandónak kell lennetek elengednetek kötődéseteket fájdalmatokhoz, sérelmetekhez, a haragotok érzéséhez, vagy az azoknak való nem-megbocsátáshoz, akik megbántottak, sőt, még az Istennek, vagy a magatoknak való nem-megbocsátásotokhoz is.

Ezt utána a legjobban akkor lehet teljesíteni, amikor megértitek az ego-t, és megértitek, hogy e kicsiny doboz kelepcéjében akar tartani benneteket, ahol olyan összpontosítottak vagytok önmagatokra, saját fájdalmatokra, saját szükségleteitekre, hogy az élet többi része számára már nincsenek gondolataitok. Ezért, igazán, a legjobb mód magatok meggyógyítására az, hogy törekedtek mások gyógyítására, és hogy adjatok másoknak.

Szeretett szíveim, amikor újra hozzáigazítjátok magatokat az Atya akaratához, fényét vonjátok le, és utána – ugyanakkor – hajlandóak vagytok másokat szolgálni, akkor fogjátok a nyolcas alakú áramlást felállítani. Ahogy ez az áramlás folytatódik, ez szó szerint kihúz mindnyájatokat a tökéletlen állapotokból és energiákból, azért, hogy fokozatosan meggyógyítsanak. Ahogy gyógyítanak, a fény erőssége növekedni fog. Több fényt tudtok megtartani, és ahogy több fényt adtok ki, Isten megsokszorozza azt, amit adtok, az akarat megsokszorozza adottságaitokat. Következésképpen, számára, hogy többel rendelkezik, többet tesznek hozzá, míg minden élet fel nem emelkedik.

A felemelkedés nagyszerűbb megértése

Szeretteim, ez majd egy tanítás, mely lényeges saját gyógyulásotokhoz, a planetáris gyógyuláshoz, azonban szintén lényeges azért, amiről beszélnék nektek ebben az eszmecserében, nevezetesen, hogyan tudjátok megalapozni az Maitreya Egységének Körét [Szféráját], egyesülve az Egység igaz Lelkiségében. Szeretett szíveim, az idő kezdetétől, ezen a bolygón meg fogjátok látni, hogy a leginkább lelki [spirituális] mozgalmak, vagy szervezetek beszéltek annak a szükségességéről, hogy az emberek összegyűljenek, hívják ezt akár ezt közösségnek, Buddha Sangha-nak, Isten Testének [Testületének], Krisztus Testének [Testületének], vagy egy sajátságos egyháznak, illetve vallásnak.

Szeretett szíveim, miért olyan fontos az emberek számára, hogy összegyűljenek [összetalálkozzanak / egyesüljenek]? Nos, ahogy épp elmagyaráztam, valójában számotokra, hogy személyesen meggyógyítsanak, felül kell kerekednetek a magatokra történő összpontosításon, és kutatni kell, hogy szolgáljatok minden életet, és gyógyítsatok másokat. … és mi a jobb és kézenfekvőbb módja ennek megtételének, mint hogy az emberek összetalálkozzanak lelki [spirituális] környezetben, szervezetben, vagy mozgalomban, azért, hogy egymásnak segítsetek gyógyulni és növekedni. Így, ez egy cél – a saját gyógyulásotok.

Mégis, van egy nagyszerűbb cél, melyet sok ember nem értett meg, mely valójában nem volt felismerhető a jelen korig. Szeretteim, látjátok, amikor visszapillantotok írott történelmetekre, meg fogjátok látni, hogy a vallás az egyén megmentésére összpontosított. A felemelkedett mesterek tanításai sok éve beszélnek a felemelkedésről, egyszerre csak egy egyén felemelkedésére összpontosítva. Valóban az egyéni felemelkedésetek egy olyan folyamat, melyet egyedül jártok. Mégis létezik a felemelkedés folyamatának egy nagyszerűbb megértése.

Szeretteim, értitek, az elmúlt korokban – melyekben adott volt a Föld bolygó sűrűsége, és az emberiség tudatának sűrűsége – nem volt lehetséges felemelni az egész bolygót egy magasabb rezgésre. Következésképpen egyszerre egy személy felemelésére voltunk összpontosítva, azért, hogy a Mennybe felemelkedett egyének megformáljanak egy mágnest a Mennyben, mely felhúzza az emberiség többi részét, hívva őket, hogy jöjjenek feljebb. Ez az, amit Jézus juttatott kifejezésre, amikor azt mondta: „és én, ha felemelnek, az összes embert felemelem magamhoz.” Szeretteim, így, még a Halak Korában is szükséges volt összpontosítani azoknak a megsegítésére, akik készen álltak elérni egyéni felemelkedésüket.

A Vízöntő Korában van egy felemelkedettebb cél, mely elérhető, ha elég ember veszi figyelembe az egység tanításait, és életét annak szenteli, hogy megjelenítse ezt az egységet itt e földi életben. Hiszen látjátok szeretteim, amikor befelé fordultok, és létrehozzátok a nyolcas alakú áramlást, melyet korábban leírtam, akkor nyitjátok meg a Mennyek zsilipjeit. Amikor utána végrehajtjátok az Omega működést, akkor húzhatjátok le a fény Alfa működését, és használhatjátok itt lenn, egy vízszintes [horizontális] egység felépítésére – ahogyan elmagyaráztam a gondolatformában a 2006-os évre – ahol rendelkeztetek a függőleges [vertikális] nyolcas alakú áramlással köztetek, a megtestesülésben, és felsőbb Önvalótok és fenn a Felemelkedett Seregek között, mégis szintén felépítitek a vízszintes [horizontális] nyolcas alakú áramlást itt lenn [e földi életben].

Szeretteim, ha az embereknek egy kritikus tömege fogja felépíteni a függőleges [vertikális] és vízszintes [horizontális] nyolcas alakú áramlást – egyesülve az Egység Körében [Szférájában] – utána nem lesz szükséges számotokra felemelkedni a Földről, hiszen ti együtt képesek vagytok felemelni a Földet, azért, hogy a Földet megtisztítsák majd, és megelevenítse Isten Királyságát, melyet mi Szent Germain Aranykorának is hívunk. Látjátok, szeretteim, egy közösségben az egyesülés, úgymint az Egység Körében, valóban egy lényeges lépés e bolygó fejlődésében, az emberiség tudatának / tudatosságának felemelésében. Következésképpen szükséges megértenetek sok dolgot az egyesülés folyamatát illetően, és kétségtelenül át fogjuk adni nektek a tanításokat, melyek segítenek nektek majd ebben.

Megbizonyosodás arról, hogy egy spirituális szervezetben való érintettségetek nem válik lelki [spirituális] növekedésetek akadályává

Hogyan mozduljunk el az ösvény következő szintjére

Még azért is eljöttem ma, hogy egy különleges tanítást adjak nektek, mely nem csupán az embereket illeti, akik a Hegycsúcs Világítótoronyban vannak, hanem azokat is, akik bármilyen spirituális szervezetben vannak egy bizonyos ideje, és akár csalódottságukban elhagyták azt a szervezetet, akár egy bizonyos ürességet, vagy békétlenséget éreztek, mintha ideje lenne továbblépni. Ezt azért van, mert amikor egy bizonyos ideje a lelkiség [spiritualitás] ösvényén vagytok – és saját személyes gyógyulásotokra és növekedésetekre összpontosítottatok – elértek majd egy kritikus pontot – melyet mind Jézus, mind Szűz Mária [Anya Mária] elmagyarázott a weboldalon Szűz Mária új könyvében [Mother Mary’s new book] – ahol egyszerűen nem növekedhettek tovább azáltal, hogy személyes növekedésetekre összpontosítotok.

Az egyetlen mód számotokra e ponton túlnőni az, hogy átirányítjátok összpontosításotokat és törekedtek mások megsegítésére. Szeretteim, sok őszinte spirituális tanítvány számára ez egy nagyon nehéz kihívás, mert saját növekedésükre összpontosítottak már oly nagyon régóta. Közülük sokan összpontosítottak egy különleges megközelítésre – a bolygó megmentésére, vagy a felemelkedett mesterek szolgálatára. Majd amikor egy megközelítésre összpontosítottatok hosszú ideig, jóformán elkerülhetetlen, hogy az egotoknak sikerül felemelni bizonyos falakat elmétek köré, mely egy bizonyos ridegséget okoz. Elkényelmesedetté váltok a szemléletmódotokkal, és most nehézzé válik elengedni azt az érzést, hogy elértetek egy bizonyos érettséget az ösvényen, melyben kiismeritek magatokat, melyben komfortérzetetek van, talán még biztonságérzetetek is.

Ez olyasvalami, melyet e bolygón található minden vallási, vagy spirituális szervezetben láttok. Értitek, szeretteim, hogy sok ember fáradhatatlanul és nagy buzgalommal szolgált, hosszú ideje, és elérték a vezetésnek egy pozícióját. … és most – hirtelen – egy bizonyos kényelem [komfort], vagy ridegség belép, és egyszerre csak az egonak sikerül meggyőzni az embereket, hogy fontosabb saját jelen pozícióikat fenntartani a külső szervezetben, mint ismét elkövetni maguk azt, hogy megtegyék a következő lépést a lelkiség ösvényén, azért, hogy egy egészen új szintre emelkedhessenek fel.

Annak veszélyei, hogy elkényelmesedünk egy ösvényen

Szeretteim, ez valójában az, amiért Jézus azt mondta, hogy az elsőkből lesznek az utolsók, és az utolsókból az elsők. Hiszen szeretteim, mi történik, amikor azok, akik a legtapasztaltabbak, akik vezető pozíciót értek el, rideggé váltak az ösvényük megközelítésében, vagy egy bizonyos tanítás, vagy szervezet megközelítésében? Nos, el fogom mondani nektek, mi történik. Fejlődésük megáll.

Mégis vannak azok, akik nem voltak oly sokáig a szervezetben, és nem váltak merevvé, és még mindig a növekedés mellett elkötelezettek. Így, ők a tanítást, vagy a szervezetet a növekedésre használják, és itt érkezik el az elkerülhetetlen pont, ahol elkezdik túlnőni azoknak a lelki [spirituális] tudásának szintjét, akik a vezető pozíciókban vannak. Szeretteim, így, ami szükségszerűen történni fog az, hogy a vezető pozíciókban lévők hirtelen fenyegetve érzik magukat azok részéről, akikről úgy vélik, hogy alattuk vannak abban a rangsorban, melyet ők létesítettek elméjükben.

Hirtelen felismerik, hogy ezek az újonnan érkezettek, ezek a felkapaszkodottak, többet akarnak, mint csupán passzívan követni a vezetőket. Néhány esetben igaz, hogy azok, akik kevésbé tapasztaltak, teljesíteni akarják egojuk vágyait, vagy talán sóvárognak a vezető pozícióban lévők hatalma után. Így ekképpen valóban nem méltók a tisztségekre.

Mégis, el kell mondanom nektek, hogy gyakorlatilag minden érdem minden szervezetében van egy bizonyos embercsoport, aki elkezdi kinőni az egot, és megjeleníteni Krisztusságát, és ilyetén elkerülhetetlen és megállíthatatlan vágyakozást éreznek e Krisztusság kinyilvánítására. Majd így, ők valóban azok, akik méltók a vezető pozíciókra, vagy a szervezet keretein belül más módokon kifejezni Krisztusságukat. Ha a vezető pozíciókban lévők egyenlően elkötelezettek lennének a Krisztusságuk kinyilvánítására és megjelenítésére, nem lenne összeütközés. Hiszen mindenki valóban megtalálná békéjét utána, és képes lenne kifejezésre juttatni Krisztusi megvalósítását és Isteni fényességét. Ami viszont elkerülhetetlenül történik az, hogy azok a vezetők, akik elveszítették a növekedés iránti elkötelezettségüket, fenyegetve érzik magukat, így arra törekednek, hogy visszatartsák azokat, akik a Krisztusságban növekednek.

A lelki [spirituális] szervezetekben a legnagyobb probléma

Szeretteim, bármely lelki [spirituális] szervezet legnagyobb tragédiája ez – amikor ez a folyamat megérik, és az elkerülhetetlen szembesítés megtörténik. Szeretett szíveim, oly sok forgatókönyv játszotta le magát a korszakokon át, hogy ha mesélnem kéne róluk nektek, szó szerint felkavarodna a gyomrotok. Úgy éreznétek, mintha kedvetek lenne hányni az undortól, látván, az egonak – újból meg újból – hogyan sikerült előidézni az őszinte lelki [spirituális] keresők részéről azt, hogy belépjenek a kettősség azon játszmájába, hogy megpróbálják bebizonyítani azt, kinek van igaza, és kinek az egoja jobb, mint a másiké.

Szeretett szíveim, ez folyik oly nagyon régóta, hogy számunkra, a Felemelkedett Seregekből, ez egyszerűen elég. Azt mondtuk: „ami sok, az sok”. Itt az idő számunkra, hogy megalapítsunk egy szervezetet, egy mozgalmat ezen a bolygón, ahol ezek az ego játszmák többé nem pusztíthatják el a szervezetet, vagy nem tehetik tönkre azokat, akik őszintén követik az ösvényt. Következésképpen, kérjük közületek azokat, akik nyitottak erre az új döntésre, azok, akik nyitottak Maitreya Egységének Körére, hogy kötelezzék el magukat ezen ego játszmák legyőzésére, először önmagukban, és utána mások megsegítésére törekedve, hogy legyőzzék ezeket önmagukban is.

Szeretett szíveim, komolyan beszélek most, hiszen valóban az Atya erejeként érkeztem, Buddha erejeként, hogy elvigyelek titeket saját lényetek felsőbb akaratához való igazodáshoz, és rábírjalak benneteket, hogy meglássátok, ti is belefáradtatok ezekbe az ego játszmákba. Számos elmúlt előző életben voltatok érintettek lelki [spirituális] mozgalmakban. Őszinte erőfeszítéseteket tettetek, csak azért, hogy a végén meglássátok, hogy erőfeszítéseiteket meghiúsítják, és gyöngyeiteket disznók elé szórják, ahol felfalják azok, akiket olyannyira elragadtak az ego játszmák, hogy ezeket nem engedték el.

Ti is elértétek azt a pontot, ahol azt mondtátok: „ami sok, az sok!” – és ezért vagytok ott, ahol vagytok ma a tudatosságban / tudatban. Mégis tudom, hogy vannak köztetek néhányan, akik még nem nyitottak a tanításokra, melyeket átadunk, mert túlságosan megsebesítettek [megsértettek], túlságosan elnyomtak. Ti engedtétek meg magatoknak személyesen, hogy befogadjátok ezeket a sérüléseket, hogy összekapcsolttá váljatok velük, azért, hogy ne legyetek hajlandók őket elengedni. Nem vagytok hajlandóak újra hozzáigazítani magatokat az Atya felsőbb akaratához, ki azt mondja: „gyermekem, ideje hazatérni! Ideje abbahagyni a játékot a homokozóban! Ideje abbahagyni azt, hogy a fejed a homokba dugod, ellenben ideje onnan kihúzni a fejed, biztosan megállni a lábadon, és annak lenni, aki vagy! Jöjj fel magasabbra! Engedd el azokat a régi sérelmeket, engedd el a régi sebeket, és ismerd fel, hogy mások azért bántottak, mert az ego csapdába ejtett, és te engedted meg magadnak, hogy megsebezve érezd magad, mert az ego csapdájába estél bele!”

És így, az egyetlen megoldás az, amikor az ember ezen ego játszmából kilép. Szeretett szíveim, felhívlak benneteket, hogy legyetek azok, akik kilépnek az ego játszmájából, és újra elkötelezik magukat az igaz ösvény mellett, az Egység ösvénye mellett. Szeretett szíveim, ez igazán az, aminek megtörténtének megpillantására vágyunk az elkövetkező években. Maitreya ezért adta az Egység Körének elrendelését, melyről el kell mondanom nektek, hogy egy lenyűgöző elrendelés, amikor mérlegelitek, mi folyik ezen a bolygón ebben a bizonyos pillanatban, oly sok területen, ahol megengedik az ego játszmák elburjánzását addig a pontig, ahol az emberek hajlandóak emberek millióit legyilkolni, annak érdekében, hogy bebizonyítsák, hogy az ő vallásuk, vagy az ő ideológiájuk a helyes.

Egy különleges adományt ajánlok fel nektek

Szeretett szíveim, ti vagytok a legjobb reménységei e helyzet megfordításának, az Egység Körének megalapításához, mely példaként szolgálhat mindazok számára, akik vágyakoznak meglátni ezt a bolygót kiemelkedni a kettősség ego játszmáiból és megjeleníteni [manifesztálni] Isten Királyságát, Buddha Sangha-ját, az Egység Körét, Isten Testének, Krisztus Testének egységét. Én Guatama, rendelkezem, tegyetek erőfeszítéseteket, hogy gyűljetek össze erre az összejövetelre. Mindenkinek rendelem, akik ráébrednek majd Maitreya Egységének Körére történő felhívására mind most, mind a jövőben. Gratulálok nektek ahhoz, hogy eljutottatok a felismerés azon pontjára, hogy valóban vár rátok egy nagyszerűbb küldetés, mely nem jellemző egyik sajátságos vallásra sem, hanem meghaladja az összes külső vallást. Hiszen valójában bármely vallás, vagy nem-vallás tagját egyenlően üdvözlik Maitreya Egységének Körében – amikor elkötelezik magukat az egység ösvénye mellett.

Ily módon, én, Gautama, eljöttem felajánlani egy adományt közületek azok számára, akik itt vannak. Ha hajlandóak vagytok megengedni nekem, le fogom horgonyozni a Buddha Békéjének egy bizonyos darabját koronacsakrátokban, ahol ott fog maradni, míg elkötelezettek vagytok a kötődéseiteken való felülkerekedés ösvénye mellett. Következésképpen, bármikor, amikor úgy érzitek, hogy egy nehéz helyzettel álltok szemben, vagy egy bajos sebbel saját lélektanotokban, kérlek benneteket, képzeljétek el, hogy úgy ültök, mint Buddha a koronacsakrátokban, hogy a koronycsakrátok lótuszvirágként megnyílik, és hogy látjátok jelenlétem leszállni rátok, azért, hogy a Buddha bennem, és a Buddha természet, mely bennetek van, Eggyé váljon. Ez fog számotokra békét, és kiigazítást adni az ÉN VAGYOK Jelenlétetekhez.

Ily módon, szeretett szíveim, elmegyek, hogy e tanácskozás ezen részét lepecsételjem Kolumbiában, ahol közületek oly sokan mutattak ki hajlandóságot a továbblépésre, egy hajlandóságot Krisztusságotok, Isteni Erőtök / Hatalmatok kinyilvánítására, ahol közületek oly sokan vagytok közelebb Krisztusságotok – sőt, még néhányatoknál Buddhaságotok – megjelenítéséhez, és csupán arra van szükségetek, hogy megfordítsátok a tudat tárcsáját, és felismerjétek büszkeség, vagy az ego nagyravágyása nélkül megvalósításotokat, egyszerűen az Atya valószerűségében [realizmusában], aki, amikor megnyitjátok magatokat a lehetőségnek, hogy méltók lehessetek erre, valóban ezt fogja mondani nektek: „íme az én szeretett fiam / lányom, akiben örömömet lelem.”

Ekképpen, én, Guatama, megerősítelek [lepecsétellek] benneteket az Alfa és az Omega szeretetében. Megerősítelek [lepecsétellek] benneteket az Atya, a Fiú, a Szentlélek és az Isteni Anya nevében, és megerősítelek benneteket Buddha Békéjében.

[taps]

[*] Gautama egész tollbamondása során, Szilveszter estéjén szerte a völgyben tűzijátékok robbantak.


Copyright © 2012 NESARA AUSTRALIA All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
http://nesaraaustralia.wordpress.com
Forrás: http://nesaraaustralia.wordpress.com/2012/06/13/topic-the-two-decisions-you-must-make-before-you-can-heal-your-psychological-wounds/

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Fényvilág Press
http://fenyvilag.blogspot.com/

Translator: Clarissa